ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Αγουστο θ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Τρίτη 1η Αγούστου : Πρόοδος το Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυρο / Τν γ. πτ Μακκαβαίων Παίδων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

- Ἀπὸ σήμερα στς 7:00 μ.μ. ἀρχίζουν στ Παρεκκλήσιο το Ναοῦ οἱ Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Θὰ τελοῦνται ἐναλλὰξ ὁ Μικρὸς καὶ ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον (καθημερινὰ στὶς 7:00 μ.μ. μέχρι τὶς 13 Αὐγούστου, ἐκτὸς Σαββάτου).

Τετάρτη 2 Αγούστου : νακομιδ τν Λειψάνων το γ. Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου / Τς γ. Φωτεινς (Φωτος) τς Κυπρίας

Σάββατο 5 Αγούστου : Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως το Κυρίου

Κυριακ 6 Αγούστου : Μεταμόρφωσις το Κυρίου καὶ Σωτῆρος μν ησο Χριστο

- Τὴν Τετάρτη 9 Αγούστου στς 6:00 μ.μ. θ τελεστε τ Μυστήριον το γίου Εχελαίου καὶ θὰ ἀκολουθήσει ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανών.

Παρασκευὴ 11 Αγούστου : νάμνησις το κατ τν γαρηνν Τούρκων θαύματος το γ. Σπυρίδωνος / Τοῦ Ὁσίου Ἥρωνος τοῦ Φιλοσόφου (ἐκ μεταθέσεως)

Σάββατο 12 Αγούστου : Τν γ. Μαρτύρων Φωτίου κα νικήτου

Κυριακ 13 Αγούστου : Ι’ Ματθαίου / πόδοσις τς ορτς τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος

Δευτέρα 14 Αγούστου :  Προεόρτια τς Κοιμήσεως τς περαγίας Θεοτόκου

Τρίτη 15 Αγούστου :  Κοίμησις τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακ 20 Αγούστου : ΙΑ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρτύρων ηγίνου κα ρέστου

Πέμπτη 24 Αγούστου : Το γ. Κοσμ το Ατωλο το Νέου Ἱερομάρτυρος

Παρασκευὴ 25 Αγούστου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία τοῦ Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ (ἐκ μεταθέσεως) καὶ τν γ. Μαρτύρων δριανο κα Ναταλίας / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Κυριακὴ 27 Αγούστου : ΙΒ’ Ματθαίου / Το γ. Μάρτυρος Φανουρίου το νεοφανος / Τῶν γ. λεξάνδρου, Παύλου καὶ Ἰωάννου τοῦ Νέου τοῦ Κυπρίου Πατριαρχῶν Κων/πόλεως καὶ τῆς Ὁσίας Βρυαίνης τῆς ἐν Κύπρῳ (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 29 Αγούστου : Μνήμη τς ποτομς τς Τιμίας Κεφαλς το γ. ωάννου το Προδρόμου

Πέμπτη 31 Αγούστου : κατάθεσις τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- π τν 1η μέχρι τν 14η το μηνς χουμε τ Νηστεία το Δεκαπενταυγούστου. Τὴν Κυριακὴ 6 Αγούστου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς τς Μεταμορφώσεως.

- Ἡ 29η Αγούστου εἶναι ἡμέρα αστηρς νηστείας.

 

- Τὴν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου ἡ ἐνορία μας θὰ διοργανώσει γιὰ δεύτερη συνεχόμενη φορὰ στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ Δεῖπνο Ἀγάπης, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου θὰ παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα οἱ Νικόλας Βρυώνης καὶ Πάμπος Θεοδώρου. Τὴν ὅλη ἐκδήλωση θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Ἡ εἴσοδος στὸ Δεῖπνο Ἀγάπης θὰ κοστίζει 20 εὐρὼ γιὰ τοὺς ἐνήλικες, 15 εὐρὼ γιὰ παιδιὰ κάτω τὸν 18 ἐτῶν, ἐνῶ γιὰ παιδιὰ κάτω τὸν 6 ἐτῶν ἡ εἴσοδος θὰ εἶναι δωρεάν. Παράλληλα θὰ κυκλοφορηθεῖ καὶ λαχνὸς μὲ πλούσια δῶρα. Ὅλα τὰ καθαρὰ ἔσοδα θὰ διατεθοῦν γιὰ τὶς ἐπείγουσες οἰκονομικὲς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ μας.

 

 

Ἀγάπη μητρικὴ γιὰ ὅλους

 

– Γέροντα, πῶς μπορεῖ νὰ βάλη κανεὶς ὅλον τὸν κόσμο μέσα στὴν καρδιά του;

– Πῶς μπορεῖ νὰ ἀγκαλιάση ὅλον τὸν κόσμο, ὅταν τὰ χέρια του εἶναι μικρά;... Γιὰ νὰ βάλη κανεὶς ὅλον τὸν κόσμο στὴν καρδιά του, πρέπει νὰ πλατύνη τὴν καρδιά του.

– Πῶς θὰ γίνη αὐτό, Γέροντα;

– Μὲ τὴν ἀγάπη. Ἀλλὰ κι αὐτὸ δὲν φθάνει. Χρειάζεται μητρικὴ ἀγάπη. Ἡ μάνα ἀγαπάει τὰ παιδιά της περισσότερο ἀπὸ τὸν ἑαυτό της. Αὐτὴν τὴν ἀγάπη ἂν ἀποκτήση κανείς, ἀγαπάει ὄχι μόνον ὅσους τὸν ἀγαποῦν ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ τὸν βλάπτουν, γιατί, ὅπως ἡ μάνα ὅλα τὰ δικαιολογεῖ, ἔτσι καὶ αὐτὸς πάντα βρίσκει ἐλαφρυντικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ ρίχνει τὸ βάρος στὸν ἑαυτό του. Ἀκόμη καὶ νὰ τὸν κλέψουν, νιώθει τύψεις, ἂν πιάσουν τὸν κλέφτη καὶ τὸν βάλουν στὴν φυλακή. «Ἐξαιτίας μου φυλακίσθηκε, θὰ λέη. Ἂν ἔβρισκα τρόπο νὰ τοῦ δώσω τὰ χρήματα ποὺ τοῦ χρειάζονταν, δὲν θὰ ἔκλεβε καὶ δὲν θὰ ἦταν τώρα στὴν φυλακή».

Ἡ μητρικὴ ἀγάπη ὅλα τὰ καλύπτει, ὅλα τὰ σβήνει. Ἂν ἕνα παιδὶ κάνη μιὰ ζημιὰ ἢ φερθῆ ἄσχημα, ἡ μάνα του ἀμέσως τὸ συγχωρεῖ, γιατὶ εἶναι παιδί της. Ἔτσι, καὶ ὅταν ἀγαπᾶς τὸν πλησίον σου μὲ ἀγάπη μητρική, δικαιολογεῖς τὶς ἀδυναμίες του καὶ δὲν βλέπεις τὰ σφάλματά του· κι ἂν τὰ δῆς, τὰ συγχωρεῖς. Τότε ἡ καρδιά σου πλημμυρίζει ἀπὸ ἀγάπη, γιατὶ γίνεσαι μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ ποὺ μᾶς ἀνέχεται ὅλους.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον «Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος», Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 214-215)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.