ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

Τηλ. καὶ Fax ερο Ναο: 25331888.

 

φημέριοι:

Πρωτοπρ. Μιχαλ Βοσκός, Θεολόγος – κινητὸ τηλ. 99670706, τηλ. οκίας 25575256.

Πρωτοπρ. Ἀθανάσιος Μάργαρης, Οἰκονομολόγος – κινητὸ τηλ. 99723553.

Οκον. νδρέας Παπανικολάου.

 

Νεωκόρος

Ἠλίας Κουννᾶς – κινητὸ τηλ. 99798400.

 

Ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσηThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.