ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Πρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαλ Βοσκὸς

Ἀντιπρόεδρος: Πρωτοπρεσβύτερος Ἀθανάσιος Μάργαρης

Ταμίαςνδρέας Χριστοδουλίδης

Γραμματέας: Ἀργυρὼ Βασιλείου

Μέλη:

Πρεσβύτερος Νικόλαος Ἰωάννου

Τροοδὴς Κωνσταντινίδης

Ἀνδρέας Τρύφωνος

Μιχάλης Τσαγγαρίδης

Ζωὴ Περικλέους – Κυριάκου

Μαρία Γαβριὴλ

Θεονίτσα Ἐρωτοκρίτου - Χριστοδουλίδη

 

ΨΑΛΤΕΣ

Δεξιός: Παναγιώτης Στυλιανοῦ

ριστερός: Σταῦρος Ταπανῆς

Ψάλτες γιὰ καθημερινές: Ἀνδρέας Ζαχαρουδιοῦ καὶ Ἠλίας Πατσαλίδης

 

ΝΕΩΚΟΡΟΣ

Ἠλίας Κουννᾶς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.