ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Σάββατο 1η ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Κυριακ 2 ουλίου : Δ’ Ματθαίου / Κατάθεσις τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις

Παρασκευὴ 7 ουλίου : Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος

Σάββατο 8 ουλίου : Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατο κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου

Κυριακ 9 ουλίου : Ε’ Ματθαίου / Tοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων / Τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου τῶν ἐν Γορτύνῃ Κρήτης (ἐκ μεταθέσεως) / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο Τιμίου Λειψάνου τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου

Τρίτη 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου / Τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ ἐν Ἀγγλίᾳ

Τετάρτη 12 ουλίου : Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Πέμπτη 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων / Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 16 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου

Δευτέρα 17 ουλίου : Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Πέμπτη 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Κυριακ 23 ουλίου : Ζ’ Ματθαίου / Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 25 ουλίου : Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου / Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 26 ουλίου : Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Πέμπτη 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Παρασκευὴ 28 ουλίου : Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

Κυριακ 30 ουλίου : Η’ Ματθαίου

 

- σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Νὰ βγάζουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας

 

– Γέροντα, ποιό εἶναι τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης;

– Τὸ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἐγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς». Μὲ αὐτὸ ὁ Χριστὸς ἐννοεῖ ὅτι πρέπει πάντοτε νὰ θυσιαζώμαστε γιὰ τοὺς ἄλλους, ὅπως Ἐκεῖνος θυσιάσθηκε γιὰ μᾶς.

– Μπορεῖ, Γέροντα, μέσα στὴν θυσία νὰ ὑπάρχη θέλημα;

– Ναί, μπορεῖ …

– Δηλαδή, Γέροντα, μπορεῖ κάποιος νὰ κάνη μιὰ θυσία ἀπὸ ὑπερηφάνεια;

– Πῶς δὲν μπορεῖ; Μπορεῖ νὰ θυσιάση, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἀκόμη καὶ τὴν ζωή του, καὶ ἀγάπη νὰ μὴν ἔχη.

– Ἔχει ἀξία αὐτὴ ἡ θυσία;

– Δὲν θυμᾶσαι τί λέει πάλι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; «Ἀγάπην δὲ μὴ ἔχων, οὐδέν εἰμι». Ἡ θυσία, γιὰ νὰ εἶναι κατὰ Θεόν, πρέπει νὰ μὴν ἔχη ἀνθρώπινα στοιχεῖα, ἰδιοτέλεια, ὑπερηφάνεια κ.λπ. Ὅταν θυσιάζεται κανεὶς ταπεινά, τότε ἔχει ἀγάπη καὶ τότε συγκινεῖ τὸν Θεό. Ὅταν μιλάω γιὰ ἀγάπη, μιλάω γιὰ τὴν ἀληθινή, τὴν γνήσια ἀγάπη ποὺ ἔχει ἀρχοντιά. Γιατὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναπαύεται μὲ τὸν λογισμό του ὅτι ἔχει ἀγάπη, ἐπειδὴ τὰ δίνει ὅλα, καὶ ὅμως ἀγάπη νὰ μὴν ἔχη, ἐπειδὴ μέσα στὴν ἀγάπη του αὐτὴ ἔχει τὸν ἑαυτό του, ἐπειδὴ δηλαδὴ ἀποβλέπει σὲ ἀτομικό του συμφέρον.

Γιὰ νὰ εἶναι γνήσια ἡ ἀγάπη μας, πρέπει νὰ τὴν ἐξαγνίσουμε, νὰ βγάλουμε τὸν ἑαυτό μας ἀπὸ τὴν ἀγάπη μας. Καὶ ὅταν ὅλοι βγάζουν τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὴν ἀγάπη τους, τότε ὁ ἕνας εἶναι μέσα στὸν ἄλλον καὶ ὅλοι εἶναι ἕνα καὶ εἶναι πιὰ ἑνωμένοι ἀπὸ τὴν μία ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Καὶ μέσα στὸν Χριστὸ εἶναι ὅλα τὰ προβλήματα λυμένα, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας διαλύει ὅλα τὰ προβλήματα.

(π τ βιβλίοΓέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριονΕαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 213-214)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.