ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Σεπτέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες:

 

Παρασκευὴ 1η Σεπτεμβρίου : ρχ τς νδίκτου (το νέου κκλησιαστικο τους) / Το γ. Συμεν το Στυλίτου κα τν γ. Τεσσαράκοντα σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος

Κυριακ 3 Σεπτεμβρίου : ΙΓ’ Ματθαίου / Τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Πολυδώρου τοῦ Κυπρίου

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου : νάμνησις το ν Χώναις θαύματος το ρχαγγέλου Μιχαλ

Παρασκευὴ 8 Σεπτεμβρίου : Τ Γενέσιον τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακὴ 10 Σεπτεμβρίου : Πρ τς ψώσεως

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστ Πελοποννήσου κα τς γ. Εανθίας / Το γ. ερομάρτυρος Ατονόμου

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου :  πόδοσις τς ορτς το Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου :  Παγκόσμιος ψωσις το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Παρασκευὴ 15 Σεπτεμβρίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου καὶ ἐκ μεταθέσεως τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα

Κυριακὴ 17 Σεπτεμβρίου : Μετὰ τὴν Ὕψωσιν / Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης κα λπίδος, το γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου κα τς συμβίας ατο Θεοπίστης

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου : Ἡ Σύλληψις το Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Κυριακὴ 24 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ / Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος κα σαποστόλου κα το σίου Σιλουανο το θωνίτου / Τς σίας Εφροσύνης (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου : μετάστασις το γ.ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου : Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τῶν Τιμίων Λειψάνων το γ. Νεοφύτου το γκλείστου / Το γ. Χαρίτωνος το μολογητο

Παρασκευὴ 29 Σεπτεμβρίου : Το σίου Κυριακο το ναχωρητο

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ἡ Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αὐστηρῆς νηστείας.

- Τὴν Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου ἡ ἐνορία μας θὰ διοργανώσει γιὰ δεύτερη συνεχόμενη χρονιὰ στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ Δεῖπνο Ἀγάπης, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ὁποίου θὰ παρουσιάσουν πλούσιο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα οἱ Νικόλας Βρυώνης καὶ Πάμπος Θεοδώρου. Τὴν ὅλη ἐκδήλωση θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος. Ἡ εἴσοδος στὸ Δεῖπνο Ἀγάπης θὰ κοστίζει 20 εὐρὼ γιὰ τοὺς ἐνήλικες, 15 εὐρὼ γιὰ παιδιὰ κάτω τὸν 18 ἐτῶν, ἐνῶ γιὰ παιδιὰ κάτω τὸν 6 ἐτῶν ἡ εἴσοδος θὰ εἶναι δωρεάν. Παράλληλα θὰ κυκλοφορηθεῖ καὶ λαχνὸς μὲ πλούσια δῶρα. Ὅλα τὰ καθαρὰ ἔσοδα θὰ διατεθοῦν γιὰ τὶς ἐπείγουσες οἰκονομικὲς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ μας.

 

 

Ἀγάπη μητρικὴ γιὰ ὅλους

 

– Ὅποιος ἔχει πλατειὰ καρδιά, ὅλα τὰ σηκώνει· ἐνῶ ὁ στενόκαρδος ἀπὸ μιὰ παρατήρηση ἢ ἀπὸ ἕνα δυσάρεστο γεγονὸς λυπᾶται πολύ· δὲν τὸ σηκώνει.

– Γιατί, Γέροντα;

– Γιατὶ τόσο σηκώνει ἡ μπαταρία του.

– Τί νὰ κάνω, Γέροντα, γιὰ νὰ σηκώνη πιὸ πολὺ ἡ μπαταρία μου;

– Νὰ δικαιολογῆς τὶς ἀταξίες καὶ τὶς ἐλλείψεις τῶν ἄλλων. Νὰ τὰ ἀντιμετωπίζης ὅλα πνευματικά, μὲ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό. Νὰ σκέφτεσαι ὅτι βρίσκεσαι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ καί, ἂν δὲν γίνεται κάτι ὅπως τὸ θέλεις καὶ τὸ ἐπιθυμεῖς, νὰ τὸ δέχεσαι μὲ δοξολογία.

– Γέροντα, πῶς θὰ πλατύνη ἡ καρδιά μου;

– Γιὰ νὰ πλατύνη ἡ καρδιά σου, πρέπει νὰ ἀφαιρέσης κάτι ἀπὸ μέσα της: νὰ πετάξης τὴν φιλαυτία σου. Ἂν ξεραθῆ ὁ κισσὸς τῆς φιλαυτίας καὶ τῆς στενῆς λογικῆς ποὺ σὲ πνίγει, θὰ ἀναπτυχθῆ ἐλεύθερα πιὰ τὸ πνευματικό σου δένδρο. Θὰ εὔχωμαι γρήγορα νὰ ἐλευθερωθῆ τελείως ἡ καρδιά σου, γιὰ νὰ ἀναπτυχθῆ καὶ νὰ πλατυνθῆ. Ἀμήν.

Ἐγὼ τώρα ξέρετε πῶς νιώθω; Νιώθω τέτοια μητρικὴ ἀγάπη, τέτοια στοργὴ καὶ τρυφερότητα, ποὺ δὲν εἶχα πρῶτα. Χωράει μέσα μου ὅλος ὁ κόσμος. Θέλω νὰ ἀγκαλιάσω ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσω. Γιατὶ ἡ ἀγάπη δὲν μπορεῖ νὰ μείνη κλεισμένη στὴν καρδιά. Ὅπως τὸ γάλα μιᾶς μητέρας ποὺ τὸ παιδάκι της πέθανε, τρέχει καὶ χύνεται, ἔτσι καὶ ἡ ἀγάπη θέλει νὰ δοθῆ.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 215-216)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.