ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΑΟΥ

 

Ἱερὸς Ναὸς Ἀποστόλου Ἀνδρέου Λεμεσοῦ

 

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ

   

Ὁ πρῶτος Ναὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου κτίστηκε πρόχειρα τὸ 1977 μέσα σὲ σαράντα μόνο ἡμέρες, γιὰ νὰ καλύψει τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ποὺ αὐξήθηκαν ραγδαία λόγῳ τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς καὶ τῶν τραγικῶν συνεπειῶν της. Σ’ αὐτὸν τὸν πρόχειρα κτισμένο παλαιὸ Ναὸ πολλοὶ ἐνορίτες μας βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν, λειτουργοῦνταν γιὰ σχεδὸν δύο δεκαετίες. Σύντομα, ὅμως, ἀποδείχθηκε πολὺ μικρός, γιὰ νὰ χωρᾶ τοὺς εὐλαβεῖς πιστοὺς ποὺ κάθε Κυριακὴ ἔρχονταν σ’ αὐτὸν νὰ ἐκκλησιαστοῦν. Ἔτσι ἄρχισαν οἱ προσπάθειες γιὰ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἀνέγερση τοῦ νέου μεγάλου Ναοῦ τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε καὶ λειτουργήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1995. Tὰ Ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ ἔγιναν στὶς 15 Μαΐου τοῦ 1999 καὶ ἦταν τὰ πρῶτα Ἐγκαίνια ποὺ τέλεσε ὁ νεοεκλεγεὶς τότε Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.