ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Κεντρικ πιτροπ

ρθοδόξου νοριακο Συνδέσμου Γυναικν

νορίας ποστόλου νδρέου (Λεμεσοῦ)

 

Πρόεδρος: Ερήνη Παρμαξ

Μέλη:

Γιαννούλα Ὀνουφρίου

Σοφούλα Καμπουρίδου

Μαρία Εριπίδου

Ἀργυρούλα Βασιλείου

Ἀναστασία Θεοδοσίου

Εδοκία Χριστοφόρου

Ἄννελη Κυριάκου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.