ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Κεντρικ πιτροπ

ρθοδόξου νοριακο Συνδέσμου Γυναικν

νορίας ποστόλου νδρέου (Λεμεσοῦ)

 

Πρόεδρος: Ερήνη Παρμαξ

Μέλη:

Γιαννούλα Ὀνουφρίου

Σοφούλα Καμπουρίδου

Μαρία Εριπίδου

Ἀργυρούλα Βασιλείου

Ἀναστασία Θεοδοσίου

Εδοκία Χριστοφόρου

Ἄννελη Κυριάκου

Ἄντρη Παπαδοπούλου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.