ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ

 

Κεντρικ πιτροπ

ρθοδόξου νοριακο Συνδέσμου Γυναικν

νορίας ποστόλου νδρέου (Λεμεσοῦ)

 

Πρόεδρος: Ερήνη Παρμαξ

Μέλη:

Σοφούλα Καμπουρίδου

Μαρία Εριπίδου

Γιαννούλα Ὀνουφρίου

Ἀργυρούλα Βασιλείου

Εδοκία Χριστοφόρου

Θεονίτσα Χριστοδουλίδου

Ἀναστασία Θεοδοσίου

Ἄννελη Κυριάκου

Χαρίτα Ζένιου

Λένια Κλεοβούλου

Δόμνα Δημοσθένους

Δόμνα Ἀριστείδου

Ἀμαλία Κων/νου

Σούλα Καψοσιδέρη

Δέσποινα Καραπατάκη - Ἰωάννου

Στέλλα Θεοχάρους

Ἄντρη Ἀναγιωτοῦ

Ἄντρη Ριρῆ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.