ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τὸν μήνα Ἰούνιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Παρασκευὴ 2 Ἰουνίου : Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τν Παρασκευ 2 Ἰουνίου μετ τς 3:00 μ.μ. θ γίνεται μνημόνευση τν νομάτων τν κεκοιμημένων στ παρεκκλήσιο το Ναο.

Σάββατο 3 Ἰουνίου : Ψυχοσάββατον

Κυριακ 4 Ἰουνίου : Τς Πεντηκοστς / Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία θὰ γίνει ὁ Ἑσπερινὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τῆς Γονυκλισίας)

Τν Κυριακ τς Πεντηκοστς δν τελονται μνημόσυνα.

Δευτέρα 5 Ἰουνίου: Το γ. Πνεύματος

Πέμπτη 8 Ἰουνίου : νακομιδ τν Λειψάνων το γ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου το Στρατηλάτου / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Καλλιόπης

Κυριακὴ 11 ουνίου : Τῶν Ἁγίων Πάντων / Τοῦ γ. ποστόλου Βαρνάβα ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου / Τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Βαρθολομαίου

Δευτέρα 12 ουνίου : Τῶν Ὁσίων Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου / Το γίου Λουκ το ατρο ρχιεπισκόπου Κριμαίας (ἐκ μεταθέσεως) / Τῆς Συνάξεως τς περαγίας Θεοτόκου ν τῷ “δειν” (ἐκ μεταθέσεως)

Παρασκευὴ 16 ουνίου : Το γ. Τύχωνος πισκόπου μαθοντος / Το γ. Αγουστίνου πισκόπου ππνος καὶ τς μητρς ατο Μόνικας (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακὴ 18 ουνίου : Β’ Ματθαίου

Δευτέρα 19 ουνίου : Το γ. ποστόλου ούδα το Θαδδαίου

Παρασκευὴ 23 ουνίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου το Τιμίου Προδρόμου καὶ το γ. Νεομάρτυρος Παναγιώτου

Κυριακὴ 25 ουνίου : Γ’ Ματθαίου / Τῆς Ἁγ. Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας

Πέμπτη 29 ουνίου : Τν γ. Πρωτοκορυφαίων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου

Παρασκευὴ 30 ουνίου : Σύναξις τν Ἁγ. 12 ποστόλων

 

- σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. καὶ ὁ ρθρος στς 6:20 π.μ.

- Τν Τετάρτη 7 καὶ τὴν Παρασκευὴ 9 Ἰουνίου χουμε κατάλυση ες πάντα.

- Νηστεία τν γίων ποστόλων ρχίζει τ Δευτέρα 12 Ἰουνίου κα διαρκε μέχρι τὴν Τετάρτη 28 ουνίου.

 

Ἡ ἀκριβὴ ἀληθινὴ ἀγάπη

 

– Γέροντα, ἔχει ψυχρανθῆ ἡ ἀγάπη μου γιὰ τὸν Θεὸ καὶ γιὰ τὸν πλησίον.

– Σπεῖρε τὴν λίγη ἀγάπη ποὺ σοῦ ἔμεινε, γιὰ νὰ φυτρώση ἀγάπη, νὰ μεγαλώση, νὰ καρπίση καὶ νὰ θερίσης ἀγάπη. Μετὰ θὰ σπείρης τὴν περισσότερη ἀγάπη ποὺ θὰ θερίσης, καὶ σιγὰ-σιγὰ θὰ γεμίση τὸ ἀμπάρι σου καὶ δὲν θὰ ἔχης ποῦ νὰ τὴν βάλης, γιατί, ὅσο σπέρνεις ἀγάπη, τόσο πιὸ πολὺ αὐξάνει. Ἂς ποῦμε, ἕνας γεωργὸς ἔχει ἕνα σακκουλάκι σπόρο καὶ τὸν σπέρνει. Μετὰ μαζεύει τὸν καρπὸ καὶ γεμίζει μία μεγάλη σακκούλα. Ἂν σπείρη ὕστερα τὸν καρπὸ ποὺ ἔχει στὴν σακκούλα, θὰ γεμίση ἕνα σακκί. Καὶ ὅταν μαζέψη πολὺ σπόρο καὶ τὸν σπείρη, θὰ γεμίση ἕνα ἀμπάρι. Ἐνῶ, ἂν κρατήση τὸν σπόρο στὸ σακκουλάκι καὶ δὲν τὸν σπείρη, ὁ σπόρος θὰ σκουληκιάση. Πρέπει νὰ πετάξη τὸν σπόρο στὴν γῆ, γιὰ νὰ φυτρώση, νὰ μεγαλώση καὶ νὰ κάνη καρπό.

Ἔτσι, θέλω νὰ πῶ, γίνεται καὶ μὲ τὴν ἀγάπη. Γιὰ νὰ αὐξηθῆ ἡ ἀγάπη, πρέπει νὰ τὴν δώσης. Ὅποιος ὅμως δὲν δίνει ἔστω καὶ τὴν λίγη ἀγάπη ποὺ ἔχει, εἶναι σὰν νὰ ἔχη ἕνα ἁπλόχερο σπόρο, ἀλλὰ τὸν κρατάει καὶ δὲν τὸν σπέρνει. Αὐτὸς εἶναι ὁ πονηρὸς δοῦλος ποὺ ἔκρυψε τὸ τάλαντο.

Ἀνάλογα μὲ τὴν ἀγάπη ποὺ θὰ προσφέρης, θὰ ἔχης νὰ λάβης. Ἂν δὲν δώσης ἀγάπη, δὲν θὰ λάβης ἀγάπη. Βλέπεις, ἡ μάνα δίνει συνέχεια στὰ παιδιά της, ἀλλὰ καὶ συνέχεια παίρνει ἀπὸ τὰ παιδιά της, καὶ συνέχεια αὐξάνει ἡ ἀγάπη της. Ὅταν ὅμως ζητᾶμε τὴν ἀγάπη τῶν ἄλλων ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ θέλουμε ὅλοι νὰ μᾶς δίνουν καί, ὅταν κάνουμε κάποιο καλό, σκεφτώμαστε τὴν ἀνταπόδοση, δὲν ἔχουμε ἀκριβὴ ἀλλὰ φθηνὴ ἀγάπη. Τότε ἀποξενωνόμαστε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δὲν λαμβάνουμε ἀγάπη οὔτε ἀπὸ τὸν Θεὸ οὔτε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους.

Ὅσοι ἔχουν κοσμικὴ ἀγάπη μαλώνουν ποιός νὰ ἁρπάξη περισσότερη ἀγάπη γιὰ τὸν ἑαυτό του. Ὅσοι ὅμως ἔχουν τὴν πνευματική, τὴν ἀκριβή, ἀγάπη, μαλώνουν ποιός νὰ δώση περισσότερη ἀγάπη στὸν ἄλλον. Ἀγαποῦν, χωρὶς νὰ σκέφτωνται ἂν τοὺς ἀγαποῦν ἢ δὲν τοὺς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι, οὔτε ζητοῦν ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ τοὺς ἀγαποῦν. Θέλουν ὅλο νὰ δίνουν καὶ νὰ δίνωνται, χωρὶς νὰ θέλουν νὰ τοὺς δίνουν καὶ νὰ τοὺς δίνωνται. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀγαπιοῦνται ἀπ᾿ ὅλους, ἀλλὰ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν Θεό, μὲ τὸν Ὁποῖο καὶ συγγενεύουν.

Ἀγάπη χωρὶς ἀντιπαροχή! Νὰ μὴν κάνουμε καλωσύνες, γιὰ νὰ πάρουμε εὐλογίες. Νὰ καλλιεργήσουμε τὴν ἀρχοντική, τὴν ἀκριβὴ ἀγάπη, τὴν ὁποία ἔχει ὁ Θεός, καὶ ὄχι τὴν φθηνὴ κοσμικὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία ἔχει κάθε ἀνθρώπινη ἀδυναμία.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 210-212)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.