π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΕΩΣ

 

Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΕΩΣ

Πρωτ. Μιχαλ Βοσκοῦ

 

         « δοκν στάναι βλεπέτω μ πέσ» (Α’ Κορ. ι’ 12). Ὅποιος νομίζει ὅτι στέκεται καλὰ στὰ πόδια του, ἂς προσέχει νὰ μὴν πέσει. νας π τος μεγαλυτέρους κινδύνους, πο ντιμετωπίζουμε ὅλοι ο πιστοί, εναι κίνδυνος τς ατοδικαιώσεως. Πρόκειται γι ναν μεγάλο πειρασμό, πο συνεχς πειλε τ χριστιανική μας ζωὴ καὶ τὸν πνευματικό μας ἀγώνα. ρχέκακος διάβολος γνωρίζει πολλς μεθόδους, μ τς ποες προσπαθε ν δηγήσει τν νθρωπο στν πνευματικ θάνατο, στ διακοπ δηλαδ τς κοινωνίας του μ τὸν Θεό. Μι π᾿ ατς τς μεθόδους, δοκιμασμένη κα μ πάμπολλες πιτυχίες, εναι πιστία. νθρωπος ποὺ εὑρίσκεται σ’ αὐτὴ τὴν τραγικὴ κατάσταση δν πιστεύει οτε στν παρξη το Θεο οτε στν παρξη τν δαιμόνων. Εναι, γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, λοκληρωτικ κτεθειμένος στν πήρεια το σαταν, φο πνευματική του ντίληψη δν μπορε ν περβε τν γκόσμια πραγματικότητα, μ ποτέλεσμα ν παραμένει προσκολλημένος στ λικ γαθὰ καὶ στὶς μέριμνες τοῦ κόσμου τούτου. Καθόλου δὲν τὸν ἀπασχολεῖ ἂν ὑπάρχει ἀθάνατη ψυχή, ἂν ὑπάρχει μετὰ θάνατον ζωή, ἂν ὑπάρχει τελικὴ κρίση, ἂν ὑπάρχει αἰωνιότητα.

πιστία ατς τς μορφς λαμβάνει στς μέρες μας πικίνδυνες, χωρς μφιβολία, διαστάσεις. Οὕτως ἢ ἄλλως, τὰ δεδομένα τῆς σημερινῆς ἐποχῆς καλλιεργοῦν στὸν ἄνθρωπο τὴν ἑωσφορικὴ ἰδέα ὅτι ὅλα μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρει μόνος του καὶ ὅτι δὲν ἔχει ἀνάγκη τὸν Θεό. «Ἀσφαλῶς καὶ τοὺς δαίμονες καὶ τὸν ἴδιο τὸν διάβολο τοὺς συμφέρει πάρα πολύ, οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν πιστεύουν στὴν ὕπαρξή τους, νὰ μὴν τοὺς σκέφτονται, νὰ μὴν νοιώθουν ποτὲ τὴν ἐγγύτητά τους, ἐπειδὴ κάθε κρυφὸς καὶ ἄγνωστος ἐχθρὸς εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνος ἀπὸ τὸν φανερὸ καὶ ὁρατὸ ἐχθρὸ» (Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

ταν, μως, νθρωπος δν ποκύψει σ’ αὐτὸν τὸν φοβερὸ πειρασμ τς πιστίας, ἀλλὰ πιστεύει στὸν Θεὸ καὶ ἀγωνίζεται πνευματικά, τότε διάβολος τν πολεμᾶ μ λλη δοκιμασμένη καὶ μὲ πάμπολλες ἐπιτυχίες μέθοδο. Προσπαθε ν το νσπείρει τ σαράκι το γωϊσμο κα τς ατοδικαιώσεως. Νὰ τὸν κάνει νὰ νομίσει ὅτι κάτι εἶναι καὶ ὅτι κάτι κάνει, ὅτι δὲν εἶναι «ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων» (Λουκ. ιη’ 11). νθρωπος στν προκειμένη περίπτωση μπορε ν μν εναι προσκολλημένος στ λικ γαθὰ καὶ στὶς μέριμνες τοῦ κόσμου τούτου, εναι μως προσκολλημένος στ πνευματικ ρρωστημένο γώ του. Μπορε ν μ λατρεύει τ ποικίλα εἴδωλα το κόσμου τούτου, χει ναγάγει μως σ εἴδωλο τν ἴδιό του τν αυτό, τν ποο λατρεύει μ διαίτερη κανοποίηση.

         ληθινς Χριστιανς γνωρίζει π τν προσωπική του πνευματικ μπειρία καὶ ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τι τίποτα δν μπορε ν πετύχει μ τς δικές του φτωχικὲς νθρώπινες δυνάμεις. χει σαφ πίγνωση το γεγονότος, τι κάθε του τάλαντο, κάθε του ἀρετή, κάθε πνευματική του πιτυχία, κάθε τὶ καλὸ στὴν ζωή του εναι δρο τς Χάριτος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ σὲ καμία περίπτωση δικό του ἐπίτευγμα. «Ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν», μᾶς λέει χαρακτηριστικὰ ὁ Κύριος, «λέγετε ὅτι ἀχρεῖοι δοῦλοί ἐσμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν» (Λουκ. ιζ’ 10). Γι᾿ ατὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο, ὁ ἀληθινὸς Χριστιανὸς ποτ δν δικαιώνει τν αυτό του, ποτ δν ατοανακηρύσσεται δίκαιος. ντιθέτως, χει συνέχεια πρ φθαλμν τν μαρτωλότητά του κα τν πνευματική του ἔνδεια καὶ νεπάρκεια. Ασθάνεται ς σχατος τν μαρτωλν, κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, αὐτὸς ποὺ ἀξιώθηκε νὰ ἀνυψωθεῖ «ἕως τρίτου οὐρανοῦ», νὰ μεταφερθεῖ στὸν παράδεισο καὶ νὰ ἀκούσει «ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β’ Κορ. ιβ’ 2), μὲ πολλὴ ταπείνωση γράφει στὸν μαθητή του Ἀπόστολο Τιμόθεο «ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγὼ» (Α’ Τιμ. α’ 15).

Ὅποιος νομίζει τι εναι ληθινς Χριστιανὸς χωρς ν χει καλλιεργήσει τ θεμελιώδη ρετ τς ταπεινώσεως, κλαμβάνει κάθε βμα στν πνευματική του ζω ς προσωπική του πιτυχία. Δημιουργεται τσι μέσα του να ντονο συναίσθημα σφαλείας, τ ποο συσκοτίζει ντελς τος πνευματικούς του φθαλμούς, μ ποτέλεσμα ν μ βλέπει τς ρνητικς πλευρς τς πνευματικς του ζως, παρ μόνο τς θετικές. Βασικ χαρακτηριστικ ατς τς τραγικῆς πνευματικς καταστάσεως εναι ποκρισία, φαρισαϊσμός, προσκόλληση στος τύπους τς πνευματικς ζως κα διαφορία γι τν οσία. μόνος τρόπος ν συνέλθει νθρωπος π ατ τν τραγικὴ πνευματικὴ κατάσταση, εναι μι συγκλονιστικὴ μπειρία, πο θ πληγώσει τν διογκωμένο γωϊσμό του. πιτρέπει, λοιπόν, Θες τὴν πτώση το νθρώπου ἢ μιὰ μεγάλη δοκιμασία, γι καθαρ παιδαγωγικος λόγους. πτώση στν μαρτία μπορε ν θεραπεύσει τν ρρωστημένη ατ πνευματικ κατάσταση, φτάνει βεβαίως νθρωπος ν ταπεινωθε κα ν μετανοήσει μ ελικρίνεια.

         πόστολος Παλος ἀναφέρει συχνὰ ς παράδειγμα πρς ποφυγ τν περιούσιο σραηλιτικ λαό. λας ατός, πο πελέγει π τὸν Πανάγαθο Θεό, γι ν πιτελέσει ναν διαιτέρως σημαντικ ρόλο στν στορία τς νθρωπότητος καὶ στὸ ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας, φάνηκε νάξιος τς ελογίας το Θεο, γιατ πίστεψε πς θεία κλογ ταν ρκετή, γι ν χει συνεχς τν ενοια το Θεο. τσι πλειοψηφία τν σραηλιτν πέκυπτε μ κάθε εκαιρία στν εδωλολατρεία, στν πορνεία κα σ κάθε λλη μαρτία, γι ν φτάσει τελικ στν ριστικ πόρριψη το Σωτρος Χριστο, το ναμενομένου Μεσσία. Ο πόστολοι το Χριστο ναγκάστηκαν ν στραφον τελικὰ στ μαρτωλ θνη, φο παλαις σραήλ, γκλωβισμένος στν γωϊσμ κα τν ατοδικαίωσή του, δν μπόρεσε στὴ μεγάλη του πλειοψηφία ν᾿ ναγνωρίσει κενον, γι τν ποον εχαν μιλήσει τόσοι κα τόσοι Προφτες στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχή.

Τ παθήματα τν βραίων ποτελον τύπους γι μς τοὺς Χριστιανοὺς κα γράφησαν γι δική μας νουθεσία, στε ν μν κολουθήσουμε κι μες τὸν δικό τους δρόμο. λων μας πνευματικ ζω κα σκητικ προσπάθεια πόκειται στν πειρασμ το γωϊσμο κα τς ατοδικαιώσεως. λοι μας κινδυνεύουμε, ν πσα στιγμή, ν παρασυρθομε στὸν δρόμο το φαρισαϊσμο κα τς ποκρισίας. μόνος τρόπος, γι ν᾿ ποφύγουμε ατος τος θανασίμους γι τὴν ψυχή μας κινδύνους, εναι δρόμος τς ταπεινώσεως καὶ τῆς μετανοίας, ληθιν πίγνωση τς πνευματικς μας καταστάσεως, πράγμα πο σημαίνει ναγνώριση τς μαρτωλότητός μας κα ταπειν ποταγ στ θέλημα το Θεο, στε ν νεργήσει μέσα μας θεία Χάρις.

 

            (Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Παράκληση. Τριμηνιαία Ἔκδοσιςερς Μητροπόλεως Λεμεσο, τεῦχος 107 (2021), σ. 9-10)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.