ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου : 5:00 μ.μ. σπερινς

Τρίτη 1η Μαρτίου : Τῆς Ἁγ. Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν / Τοῦ Ἁγ. Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 1ης Μαρτίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ καὶ θ’ ἀκολουθήσει ὁμιλία γιὰ τὸν Ἅγιο Νικόλαο Πλανᾶ.

Τὴν Τετάρτη 2 Μαρτίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει τὸ Μυστήριο τοῦ γίου Εχελαίου

Παρασκευ 4 Μαρτίου στς 8:00 μ.μ. : Πανηγυρικ γρυπνία το γ. Νικολάου το Πλαν καὶ πάντων τῶν ν σκήσει λαμψάντων σίων κα Θεοφόρων Πατέρων μν στ Παρεκκλήσιο το γ. Νικολάου το Πλαν, τς ποίας θ προστε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος / Θὰ ἐκτίθεται πρὸς προσκύνηση τεμάχιο τοῦ Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, καθὼς καὶ τεμάχιο ἀπὸ ἐπιτραχήλιο τοῦ Ἁγίου.

Σάββατο 5 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 6 Μαρτίου : Τς Τυρινς / Το γ. Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς τς Συγχωρήσεως

Δευτέρα 7 Μαρτίου : Καθαρ Δευτέραναρξις Μεγάλης Τεσσαρακοστς / 6:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Τρίτη 8 Μαρτίου : 6:00 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 9 Μαρτίου : Τν γ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τν ν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Πέμπτη 10 Μαρτίου : 6:00 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος

Παρασκευ 11 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Α’ Στάσις)

Σάββατο 12 Μαρτίου : νάμνησις το δι κολλύβων θαύματος το γ. Θεοδώρου το Τήρωνος / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 13 Μαρτίου : Α’ Νηστειν (Τς ρθοδοξίας) / Το γ. Μαρίου πισκόπου Σεβαστείας / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / Στ τέλος τς Θ. Λειτουργίας θ γίνει Περιφορ τν ερν Εκόνων / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 14 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 15 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 16 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 17 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 18 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Β’ Στάσις)

Σάββατο 19 Μαρτίου : Τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 20 Μαρτίου : Β’ Νηστειν (γ. Γρηγορίου το Παλαμ) / Τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων Ὁσίων Πατέρων / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 21 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 22 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 23 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 24 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. σπερινς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

Παρασκευὴ 25 Μαρτίου : Το Εαγγελισμο τς περαγίας Θεοτόκου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θ ψαλε Πανηγυρικ Δοξολογία γι τν θνικ πέτειο / 5:00 μ.μ. σπερινς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μετὰ τῆς Γ’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου

Σάββατο 26 Μαρτίου : Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ / Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 27 Μαρτίου : Γ’ Νηστειν (Τς Σταυροπροσκυνήσεως) / 6:40 π.μ. (μὲ τὴ νέα ὥρα) ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 28 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 29 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 30 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 31 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

 

- Τν βδομάδα τς Τυρινς (Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου μέχρι Κυριακ 6 Μαρτίου) χουμε κατάλυση ες πάντα, δν τρμε μως κρέας.

- Τὴν Παρασκευὴ 25 Μαρτίου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.