ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Φεβρουάριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες:

 

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου : Προεόρτια τς παπαντς το Κυρίου / Το γ. Μάρτυρος Τρύφωνος / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Τὴν Τρίτη 1η Φεβρουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου : Τς παπαντς το Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου : Τς γ. γάθης / Τοῦ Ἁγ. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 6 Φεβρουαρίου : ΙΖ’ Ματθαίου / Το γ. Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως το Μεγάλου

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου : Το γ. Παρθενίου πισκόπου Λαμψάκου

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου το Στρατηλάτου

Τὴν Τρίτη 8 Φεβρουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου : Το γ. ερομάρτυρος Χαραλάμπους

Παρασκευὴ 11 Φεβρουαρίου : Το γ. ερομάρτυρος Βλασίου κα τς γ. Θεοδώρας τς Βασιλίσσης / Τοῦ  Ἁγ. Νεομάρτυρος Χρήστου τοῦ Κηπουροῦ (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 13 Φεβρουαρίου : IΣτ’ Λουκᾶ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου)

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου : Το γ. νθίμου το ν Χίῳ

Τὴν Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία καὶ ἀκολούθως ὁμιλία.

Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου το Τήρωνος καὶ τοῦ Ἁγ. Αὐξιβίου Ἐπισκόπου Σόλων

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου : Τς γ. Φιλοθέης τς θηναίας

Κυριακ 20 Φεβρουαρίου : ΙΖ’ Λουκ (Ἀσώτου)

Τὴν Τρίτη 22 Φεβρουαρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ γ. Πολυκάρπου θὰ γίνει ὁμιλία.

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου : Το γ. ερομάρτυρος Πολυκάρπου πισκόπου Σμύρνης

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου : Α’ κα Β’ Ερεσις τς Τιμίας Κεφαλῆς το γ. ωάννου το Προδρόμου

Τν Παρασκευ 25 Φεβρουαρίου θ γίνεται μνημόνευση τν νομάτων τν κεκοιμημένων στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ναοῦ π τ 1:30 μ.μ. μέχρι τς 4:30 μ.μ., πο θ᾿ ρχίσει σπερινς τν Ψυχν.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου : Ψυχοσάββατο

Κυριακ 27 Φεβρουαρίου : Τς πόκρεω / Τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Κατουνακιώτου / Τῆς Ἁγ. Μαριάννης (ἐκ μεταθέσεως)

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:20 π.μ.

- Τν Τετάρτη 16 κα τν Παρασκευ 18 Φεβρουαρίου χουμε κατάλυση ες πάντα, πειδ εναι πρώτη βδομάδα το Τριωδίου.

 

– Γέροντα, μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀγαπάη τὸν Θεὸ καὶ νὰ μὴν ἀγαπάη τοὺς ἀνθρώπους;

– Ὄχι, γιατί, ὅταν ἀγαπᾶς τὸν Θεό, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἀγαπᾶς τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεὸ φέρνει τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, διότι ὅποιος πλησιάζει στὸν Θεὸ εἶναι πλησίον ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὅπως καὶ οἱ Ἅγιοι. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγάπη μας πρὸς τὸν πλησίον κρύβεται ἡ μεγάλη ἀγάπη μας πρὸς τὸν Θεό.

Ὅταν δώση κανεὶς τὴν καρδιά του στὸν Θεό, ὅλα τὰ ἀγαπάει· ὄχι μόνον ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ τὰ πουλιὰ καὶ τὰ δένδρα, ἀκόμη καὶ τὰ φίδια. Τότε προσκυνάει μὲ εὐλάβεια ὄχι μόνον τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ἁγίους ἀλλὰ καὶ τὶς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, τοὺς ἀνθρώπους. Κι ὅλα τὰ δημιουργήματα, μεγάλα ἢ μικρά, πολύτιμα ἢ ἀσήμαντα πετραδάκια καὶ ξυλάκια, τὰ παίρνει μὲ εὐλάβεια καὶ τὰ ἀσπάζεται, σὰν εὐλογία ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, ὅπως ἀσπάζεται κανεὶς ἕνα μικρὸ ἢ μεγάλο ἀντικείμενο ποὺ παίρνει εὐλογία ἀπὸ κάποιο σεβαστό του πρόσωπο.

– Γέροντα, πῶς φθάνει ὁ ἄνθρωπος στὸν Θεό;

– Δύο περιπτώσεις ὑπάρχουν γιὰ νὰ μπορέση νὰ ἀνεβῆ κανεὶς ἐκεῖ ψηλὰ στὸν Θεὸ καὶ νὰ Τὸν «κάμψη» νὰ κατεβῆ καὶ νὰ μένη μαζί του. Ἡ πρώτη περίπτωση εἶναι ἡ εἰλικρινὴς μετάνοια καὶ ἀφορᾶ τοὺς πολὺ ἁμαρτωλούς. Ὅταν συναισθάνωνται τὶς μεγάλες τους πτώσεις καὶ ταπεινώνωνται πολύ, ὁ Θεὸς γιὰ τὴν μεγάλη τους αὐτὴ ταπείνωση τοὺς ἀγαπάει πολὺ καὶ τοὺς ὑψώνει μέχρι τοὺς Οὐρανούς. «Μεγάλη χαρὰ γίνεται στοὺς Οὐρανοὺς γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ μετανοεῖ», λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Τότε φυσικὰ καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ πολύ, διότι πολὺ χρέος τοὺς χάρισε. Ἡ δεύτερη περίπτωση εἶναι ἡ ἑξῆς: Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φυλαχθῆ καθαρὸς ἀπὸ θανάσιμες ἁμαρτίες, πρέπει νὰ εὐχαριστῆ τὸν Καλὸ Θεὸ ποὺ τὸν φύλαξε ἀπὸ μικρὸ παιδάκι καὶ δὲν λερώθηκε τὸ ἔνδυμα τῆς ψυχῆς του. Κι ἐσύ, ἂν δὲν σὲ ἐφύλαγε ἀπὸ μικρὴ ὁ Χριστὸς σὰν τὸ κλωσσοπούλι κάτω ἀπὸ τὰ φτερά Του, ἴσως νὰ ἤσουν σήμερα ἡ πιὸ ἁμαρτωλὴ τοῦ κόσμου. Γι᾿ αὐτὸ νὰ δοξολογῆς μέρα-νύχτα τὸν Καλὸ Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη Του αὐτὴ δωρεὰ καὶ νὰ ξεσπᾶς σὲ δάκρυα χαρᾶς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς Αὐτόν. Αὐτὰ τὰ δάκρυα ἔχουν τὴν ἴδια δύναμη – ἢ καὶ μεγαλύτερη – μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ τότε ὑψώνεται ὁ ἄνθρωπος στοὺς Οὐρανούς, φθάνει στὸν Θεὸ καὶ Τὸν δοξολογεῖ συνέχεια ὅπως οἱ Ἄγγελοι. Κι ἐνῶ ζῆ στὴν γῆ, εἶναι σὰν νὰ ζῆ στὸν Οὐρανό. Ὅλη ἡ ζωή του τότε εἶναι μία δοξολογία καὶ τὸν θάνατο τὸν περιμένει μὲ δοξολογία, γιατὶ σκέφτεται ὅτι θὰ πάη πιὰ κοντὰ στὸν Θεὸ μονίμως, ποὺ εἶναι ὁ προορισμός του. Τότε ξεσπάει στὴν πιὸ μεγάλη δοξολογία «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς...».

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 200-201)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.