ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Παρασκευὴ 1η Ἀπριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 7:00 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Δ’ Στάσις)

Σάββατο 2 Ἀπριλίου : Τοῦ Ἁγ. Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν (ἐκ μεταθέσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 3 Ἀπριλίου : Δ’ Νηστειν (Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 4 Ἀπριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 5 Ἀπριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 6 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. κολουθία το Μεγάλου Κανόνος (Μικρ πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος)

Πέμπτη 7 πριλίου : Το Μεγάλου Κανόνος / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 6:15 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευ 8 πριλίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 7:00 μ.μ. κολουθία το καθίστου μνου

Σάββατο 9 πριλίου : Το καθίστου μνου / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 10 πριλίου : Ε’ Νηστειν (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) / Τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Νέου τοῦ ἐν Καλύμνῳ, τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Δήμου καὶ ἐκ μεταθέσεως τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Ἀντίπα Ἐπισκόπου Περγάμου καὶ τοῦ Ἁγ. Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 6:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 11 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 12 πριλίου :  6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 13 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 14 πριλίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 15 πριλίου : Πρὸ τῶν Βαΐων / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μικρ πόδειπνο μετ το Κανόνος το γ. Λαζάρου

Σάββατο 16 πριλίου : νάστασις το γ. Λαζάρου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 17 πριλίου : Κυριακ τν Βαΐων / 6:30 π.μ. ρθρος, Θ. Λειτουργία ερο Χρυσοστόμου κα Λιτανεία

 

- Ὅσοι θ κοινωνήσουν στ βραδιν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τς Πέμπτης 7 Ἀπριλίου θ πρέπει π τ μεσάνυκτα τς Τετάρτης μέχρι κα τν ρα πο θ κοινωνήσουν ν μ φνε κα ν μν πιον τιδήποτε.

- Ἡ τελευταία Κυριακὴ ποὺ τελοῦνται μνημόσυνα εἶναι ἡ Κυριακὴ 10 Ἀπριλίου. Ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δύο ἡμερομηνιῶν, δὲν τελοῦνται μνημόσυνα.

- Γι τς κολουθίες τς Μεγάλης βδομάδος κα τς βδομάδος το Πάσχα θ κδοθε ξεχωριστὸ πρόγραμμα.

 

 

– Γέροντα, πῶς θὰ ἀποκτήσω εὐλάβεια στὰ Πάθη τοῦ Χριστοῦ;

– Κατ’ ἀρχὰς νὰ σκέφτεσαι τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν δική σου ἀχαριστία καὶ ἁμαρτωλότητα. Ἕνα σχε­τικὸ πατερικὸ κείμενο θὰ σὲ βοηθήση λίγο καὶ αὐτό. Ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ θὰ σὲ βοηθήση περισσότερο, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Πάθος, ἡ θυσία τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστὸς δὲν δί­δαξε ἁπλῶς μερικὰ πράγματα, ἀλλὰ θυσιάσθηκε γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος, βασανίστηκε, σταυρώθηκε, ὑπέ­μεινε τόσα.

– Ὁ σταυρικὸς θάνατος, Γέροντα, ἦταν ἀτιμωτικός;

– Ναί, ὁ πιὸ ἀτιμωτικός. Εἶναι φοβερό! Ὅλοι οἱ Προφῆτες νὰ προφητεύουν γιὰ τὸν Χριστό, καὶ τελικὰ οἱ Ἑβραῖοι νὰ Τὸν δέρνουν, νὰ Τὸν φτύνουν, νὰ Τὸν ἐμπαίζουν, νὰ Τὸν σταυρώνουν! Ὅλα αὐτὰ συγκλονί­ζουν τὸν ἄνθρωπο, ἂν τὰ σκεφθῆ. Ἀκόμη καὶ στὸν πιὸ ἀδιάφορο, ἂν ἔχη λίγη καλὴ διάθεση καὶ τὰ σκεφθῆ, κινοῦν τὸ ἐνδιαφέρον τὸ πνευματικό.

– Γέροντα, τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, δὲν μένω στὸν ναό.

– Κρίμα, κι ἐγὼ νόμιζα ὅτι ἔχεις λίγη εὐλάβεια! Καλά, δὲν μένετε στὸν ναὸ τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης; Ἀφήνετε τὸν Ἐσταυρωμένο μόνον καὶ πηγαίνετε στὰ κελλιά σας;

– Οἱ περισσότερες ἀδελφές, Γέροντα, μένουν στὸν ναό, ἀλλὰ ἐγώ, μὲ τὸν λογισμὸ ὅτι εἶμαι ἐξωστρεφὴς καὶ δὲν θὰ μπορέσω νὰ συγκεντρωθῶ, ἀγρυπνῶ στὸ κελλί μου.

– Ἂν εἶναι ἔτσι, καλά. Νὰ ἔχης στὸ κελλί σου μία εἰκό­να τῆς Σταυρώσεως καὶ νὰ λές: «Δόξα τῇ ἁγίᾳ σταυ­ρώσει σου, Κύριε» καὶ «Ὑπεραγία Θεοτόκε, προσκυ­νοῦμεν τὰ Πάθη τοῦ Υἱοῦ σου». Παράλληλα νὰ κάνης καὶ ὅσες μετάνοιες μπορεῖς. Αὐτὴν τὴν ἡμέρα πρέπει νὰ τὴν ζήση κανείς. Ἐγὼ τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ κλειδώ­νομαι, γιὰ νὰ τὴν ζήσω.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι Στ': Περὶ Προσευχῆς, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2012, σ. 200-201)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.