ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΟΛΕΑ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΟΛΕΑ

 

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Παναγάθου Θεοῦ καὶ τοῦ προστάτου τῆς ἐνορίας μας Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογράφησης τοῦ τρούλλου ἀπὸ τὸν ἁγιογράφο κ. Γιῶργο Γεωργίου ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ ἁγιογράφηση τῆς καμάρας ἄνωθεν τοῦ σολέα ἀπὸ τὸν ἁγιογράφο Παντελὴ Φωτίου. Ἡ ἐξαιρετικὴ δουλειὰ καὶ τῶν δύο ἁγιογράφων ἔχει μεταμορφώσει πραγματικὰ τὸν Ναό μας. Δεδομένης τῆς ἀδυναμίας προσέλευσης τῶν πιστῶν στὸν Ναό μας λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῶν ἀπαγορευτικῶν μέτρων ποὺ ἰσχύουν ἐπὶ τοῦ παρόντος, δημοσιεύουμε κάποιες πρῶτες φωτογραφίες, ὥστε νὰ μπορέσουν ὅλοι νὰ πάρουν μιὰ γεύση ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα ποὺ ὑπάρχει πλέον στὸν Ναὸ τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.