ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

Τὰ δεδομένα ποὺ ζοῦμε κατὰ τὸ τελευταῖο χρονικὸ διάστημα εἶναι ὄντως πρωτόγνωρα. Ἡ ἀναγκαστικὴ ἀπουσία τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς Ναοὺς εἶναι θλιβερὴ γιὰ ὅλους μας, κλῆρο καὶ λαό, ἰδιαιτέρως αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα. Θέλοντας νὰ μετριάσουμε, ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον, αὐτὴν τὴ θλίψη, ἀποφασίσαμε νὰ μεταδίδουμε ζωντανὰ μέσῳ διαδικτύου ὅλες τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

Ἡ ζωντανὴ μετάδοση, ποὺ ἄρχισε ἀπὸ χθὲς τὸ ἀπόγευμα μὲ τὸν Ἑσπερινὸ τῶν Βαΐων, γίνεται μέσῳ τοῦ facebook τοῦ Ναοῦ μας ποὺ ἔχει τὴν ὀνομασία «Ἀπόστολος Ἀνδρέας Χαράκη». Ὅσοι, λοιπόν, διαθέτουν facebook, μποροῦν κατὰ τὶς ὧρες τῶν Ἀκολουθιῶν νὰ συντονίζονται μὲ τὸ facebook τοῦ Ναοῦ μας καὶ νὰ τὶς παρακολουθοῦν ζωντανά. Μποροῦν ἐπίσης ὁποιαδήποτε στιγμὴ νὰ παρακολουθήσουν τὶς Ἀκολουθίες ποὺ ἔχουν ἤδη τελεστεῖ, ἀφοῦ ὅλες οἱ Ἀκολουθίες θὰ ἀποθηκεύονται. Προσπαθοῦμε νὰ μεταδίδουμε τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερο ἦχο, ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερη εἰκόνα.

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους Καλὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ Καλὴ Ἀνάσταση. Ἂς προσπαθήσουμε αὐτὲς οἱ ἡμέρες νὰ εἶναι ἡμέρες ἐντατικῆς προσευχῆς καὶ ἡμέρες ἀληθινῆς μετανοίας, ἐλπίζοντας ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός, «ὁ σταυρωθεὶς ὑπὲρ ἡμῶν … καὶ ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ», νὰ μᾶς ἀπαλλάξει τὸ συντομώτερο δυνατὸ ἀπὸ αὐτὴν τὴ φοβερὴ δοκιμασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.