ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

“Χριστς νέστη κ νεκρν,

θανάτ θάνατον πατήσας,

κα τος ν τος μνήμασι

ζων χαρισάμενος”. 

“Ἀναστς ησος π το τάφου,

καθς προεπεν, 

δωκεν μν τν αώνιον ζων 

κα μέγα λεος”.

 

“Ἀνάστασιν Χριστο θεασάμενοι,

προσκυνήσωμεν γιον Κύριον ησον,

τν μόνον ναμάρτητον. 

Τν Σταυρόν σου Χριστ προσκυνομεν 

κα τν γίαν σου νάστασιν 

μνομεν κα δοξάζομεν· 

σ γρ ε Θες μν, 

κτς σο λλον οκ οδαμεν, 

τ νομά σου νομάζομεν. 

Δετε πάντες ο πιστοὶ 

προσκυνήσωμεν τν το Χριστο γίαν νάστασιν· 

δο γρ λθε δι το Σταυρο 

χαρ ν λ τ κόσμ

Δι παντς ελογοντες τν Κύριον, 

μνομεν τν νάστασιν ατο· 

Σταυρν γρ πομείνας δι᾿ μς, 

θανάτ θάνατον λεσεν”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.