ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΥ: ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ

 

ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΟΙ!

 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κ. Παύλου

 

Σήμερα γίνεται πολύς λόγος γιά σχέσεις, γιά σχέση, γιά τίς νθρώπινες σχέσεις. Ζώντας μως σε ποχή μις λλης Βαβέλ, διαπιστώνουμε τι μιλον γιά σχέσεις ο σχετοι.

Μιλον γιά σχέσεις ο δύναμοι νά σχετισθον σέ μιά σχέση οσίας καί μιλον ατοί πού μόνο πιδερμικά σχετίζονται.

Ποιά μως εναι σχέση καί μάλιστα σχέση οσίας; σχέση οσίας εναι μόνον ΑΓΑΠΗ. Χωρίς ατήν δεν μπορε νά πάρξει οσιαστική σχέση.

πιο τρανή πόδειξη τς δυναμίας σχέσης εναι θεοποίηση ατν πού νομάζονται «νθρώπινα δικαιώματα». καθένας διεκδικε τό «δικαίωμά» του νά κάνει ,τι πολύτως θέλει.

πειδή δέ τό θέλει τό θεωρε καλό καί δικαίωμα του· δέν πάρχει πλέον καλό καί κακό. πάρχει τό δικαίωμα μου καί πειδή γώ τό θλω εναι «καλ».

Στήν πραγματικότητα ζομε στόν πόλυτο γωϊσμό καί πί τς οσίας στήν πόλυτη μοναξιά. γωϊσμός συνιστ δυναμία καί νικανότητα πικοινωνίας καί γεννάει τήν πιθυμία χι σχέσης, λλά μόνο χρήσης το λλου.

γωϊσμός συνιστ τήν χρήστευση τς σχέσης, τς πικοινωνίας, τς λληλεγγύης, τήν δυναμία τς θυσίας, τς θυσιαστικς προσφορς.

γωϊσμός γενν τήν νικανότητα τς γάπης, τήν νικανότητα νά γαπς. Μέ πίστευτη εκολία νθρωπος, νδρας γυναίκα, γκαταλείπουν νας τον λλο, λλά καί τά παιδιά τους, στό «δικαίωμα» μις εκονικς ετυχίας, στό «δικαίωμα» μις πόλαυσης χωρίς τήν παραμικρή προσπάθεια προβληματισμο, λλά καί ννοιας γιά τον λλο. Δέν πάρχει πλέον, παρά τό πόλυτο γώ.

Στην κκλησία μως μιλμε γιά λλα δικαιώματα. «Εὐλογητός ε Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματα Σου», λέμε στή δοξολογία πρός τό Θεό.

Δέν μιλμε γιά τά δικά μας δικαιώματα, λλά γιά τά δικαιώματα το Θεο. Ατό φαίνεται περίεργο γιά τό σημερινό νθρωπο πού βλέπει καί κρίνει πιδερμικά.

Ποιο μως εναι τό δικαίωμα το Θεο πού ζητμε νά γίνει; Τό δικαίωμα το Θεο εναι γάπη. Μς τό δίδαξε ξεκάθαρα. Δύο εναι ο ντολές πό τίς ποες λος Νόμος καί ο Προφτες κρέμονται. «Νά γαπήσεις τό Θεό μέ λη σου τήν παρξη καί τόν πλησίον σου σάν τόν αυτόν σου».

Σέ ατή τήν τόσο μικρή πρόταση βρίσκεται λη οσία τς γάπης. γάπη εναι μιά κίνηση δική μου, ποία μως μέ βγάζει πό τον αυτό μου.

Μιά κίνηση πού στρέφεται στό Θεό καί διά το Θεο στόν νθρωπο. λλά ατή κίνηση πάρχει μόνον ταν γώ ζ. ταν δέν γαπ δέν ζ. Ατή γάπη εναι νιαία. ταν μως νθρωπος «ζε» στό πόλυτο γώ, τότε δέν ζε, δέν κινεται, δέν μπορε νά γαπήσει.

γωϊσμός ποκλείει τήν γάπη. Τήν ποκλείει θα λεγα κ φύσεως. Στόν γωϊσμό Θεός καί λλος εναι κόλαση μου καί χι χαρά μου.

κάθε λλος εναι χθρός μου. Σήμερα νθρωπος διεκδικε τά «δικαιώματά» του πέναντι καί στό Θεό, λλά καί στήν δια τη φύση, στήν δια τη ζω.

Σήμερα διεκδικε τό «δικαίωμά» του νά διαστρέψει καί τή φύση καί τη ζωή. Τό ποτέλεσμα εναι τι ζε στή δυστυχία. Στήν πόλυτη δυστυχία.

Ατός εναι λόγος γι τόν ποο νθρωπος γίνεται προκλητικός. Προκλητικός γίνεσαι, ταν δέν νοιώθεις σφαλής.

Προκαλες γιά νά νιώσεις τι πάρχεις, τι εσαι κάποιος. Ο διαδηλώσεις «περηφάνειας» εναι πιό τρανή πόδειξη.

Βαπτίζοντας τήν κίνηση μου ς «περηφάνεια» πρτος πού θέλω νά πείσω εναι αυτός μου.  τίτλος εναι πόλυτα χαρακτηριστικός τς νασφάλειας.

νθρωπος πού πραγματικά γαπ, νθρωπος πού νιώθει τι δέν πάρχει γάπη χωρίς λήθεια, νθρωπος πού συνειδητοποιε τι μόνο λήθεια λευθερώνει, δέν εναι προκλητικός.

Δέν εναι προκλητικός γιατί χαίρεται καί χαρά τόν πληρώνει καί τόν κάνει σφαλή. Δέν χρειάζεται τήν πιβεβαίωση, γιατί νοιώθει σφαλής, πλήρης καί γι’ ατό χαρούμενος. Δέν τόν νιάζει ν λλος τόν πορρίπτει γιατ δέν ζε πό τήν σάρκα το λλου, λλά πό τό αμα το Θεο.

Ξέρω τι ατά δεν τά καταλαβαίνουν πολλοί, γιατί δέν θέλουν νά τά καταλάβουν, γιατί θά καταρρεύσουν ν τά καταλάβουν.

Τά σύμφωνα συμβίωσης, δηλαδή νας ξεζητημένος τρόπος παρξης, τή στιγμή πού πάρχει γάμος πολιτικός για σους δέν πιστεύουν, κκλησιαστικός γιά σους μπορον νά μπιστεύονται καί τό Θεό καί τούς νθρώπους, δέν φέρνουν ετυχία, λλά πλήξη.

Πιστεύω πώς γνώρισα ρκετά τούς νθρώπους καί προπαντός χι στό προσκήνιο τς ποκρισίας, λλά στό παρασκήνιο, που βιώνει κανείς τίς ποτυχίες του.Πιστεύω τι ατός «λλος σεξουαλικός προσανατολισμός» εναι μιά πεγνωσμένη προσπάθεια πέρβασης τς πλήξης, μιά πεγνωσμένη προσπάθεια μις «λλης μπειρίας» πού θά δηγήσει μως καί πάλι στόν πόλυτο γωϊσμό καί τήν πόλυτη μοναξιά.

 

(Ἀπό: Romfea.gr / Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.