π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

 

Παναγία Μήτηρ Θεοῦ

καὶ μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου

Πρωτοπρ. Μιχαλ Βοσκο

 

        Ἡ πρώτη μεγάλη ἑορτὴ τοῦ ἐκκλησιστικοῦ ἔτους, τὸ ὁποῖο ἀρχίζει ὡς γνωστὸν τὴν 1η Σεπτεμβρίου, εἶναι ἡ ἑορτὴ τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὶς 8 Σεπτεμβρίου. Καὶ ἡ τελευταία μεγάλη ἑορτὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ τῆς πανσέπτου Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὶς 15 Αὐγούστου. Τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, δηλαδή, ἀρχίζει καὶ τελειώνει μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μάλιστα δὲ ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Παναγίας, ὄχι μόνο γιατὶ κατ’ αὐτὸν ἑορτάζεται ἡ μεγαλύτερη Θεομητορικὴ ἑορτὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἔτους, ἀλλὰ γιατὶ ὁλόκληρος ὁ μήνας συνδέεται μὲ τὸν ἕνα ἢ μὲ τὸν ἄλλο τρόπο μὲ τὴν Παναγία μας. Ο δεκατέσσερεις μέρες πο προηγονται τς ορτς τῆς Κοιμήσεως εναι φιερωμένες στ Μητέρα το Κυρίου, φ᾿ νς μν λόγῳ τς νηστείας το Δεκαπενταυγούστου, φ᾿ τέρου δ λόγῳ τς ψαλμωδίας σ λους τος ἱεροὺς ναος το Μικρο κα το Μεγάλου Παρακλητικο Κανόνος, πο ποτελον διαίτερα γαπητς σὲ κάθε ὀρθόδοξο πιστὸ κολουθίες. Ο πόλοιπες μέρες το Αγούστου εναι ἐπίσης φιερωμένες στὴν Παναγία μας λόγῳ τν μεθεόρτων τς Κοιμήσεώς της. Ἡ πόδοση τς ορτς τς Κοιμήσεως γίνεται στὶς ἐνορίες στς 23 το μηνός, σ πολλ μοναστήρια, ὅμως, κα διαίτερα στ γιον ρος μετατίθεται πρς τ τέλος το μηνς κα συγκεκριμένα στς 28. Ἀκόμη κα τελευταία μέρα το Αγούστου, ἡ 31η, εναι φιερωμένη στν Κατάθεση τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου.

         Ὅλα ατ δν εναι καθόλου τυχαῖα. Εναι ποτέλεσμα τς διαίτερης σημασίας ποὺ ἔχει τὸ πρόσωπο τς περαγίας Θεοτόκου στὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, λλ κα τς μεγάλης ελαβείας πο κάθε ρθόδοξος πιστὸς τρέφει πρς τ πρόσωπο τῆς Παναγίας. Ἡ Παρθένος Μαρία ξεχώρισε ἀπὸ ὅλες τὶς γυναῖκες τς παγκόσμιας στορίας, γιατὶ εἶναι μόνη πο ξιώθηκε ν κυοφορήσει στ σπλάχνα της τν ἴδιο τν Υἱὸ κα Λόγο το Θεοῦ, τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Κα μοναδικὴ αὐτὴ τιμ δν τς ποδόθηκε τυχαίως, λλ λόγῳ τς ξεχωριστῆς γιότητος κα τς μοναδικῆς καθαρότητός της.

Ὅταν μιλοῦμε γιὰ τὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ἀναφερόμαστε στὸ προαιώνιο σχέδιο τς γάπης Του, διὰ τοῦ ὁποίου θὰ γινόταν πράξη ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὴ Σάρκωση, τὴν Ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πανάγαθος Θεός, σεβόμενος τὸ δῶρο τῆς ἐλευθερίας, μὲ τὸ ὁποῖο προίκισε τὸν κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσίν Του κτισθέντα ἄνθρωπο, δὲν θέλησε νὰ τὸν σώσει καταναγκαστικά. Θὰ μποροῦσε, ἂν ἤθελε, νὰ τὸν σώσει μὲ μιὰ μονάχα προσταγή Του. Προτίμησε, ὅμως, νὰ τὸν σώσει μὲ τὸν μοναδικὸ τρόπο, ποὺ θὰ διασφάλιζε τὴν ἐλευθερία του. Προτίμησε νὰ στείλει στὸν κόσμο τὸν ἴδιο τὸν Υἱό Του, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, γιὰ νὰ γίνει ἄνθρωπος ἀληθινός, νὰ ζήσει ἀνάμεσά μας ὡς ἕνας ἐξ ἡμῶν καὶ τελικὰ νὰ πάθει ὑπὲρ ἡμῶν, νὰ πεθάνει ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ καὶ νὰ ἀναστηθεῖ, γιὰ νὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὶς τραγικὲς συνέπειες τῆς Πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων καὶ τὴ δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Γιὰ νὰ ἐφαρμόσει αὐτὸ τὸ προαιώνιο σχέδιο τῆς ἀγάπης Του, ὁ Πανάγαθος Θες νέμενε τν κατάλληλη στιγμή, τ «πλήρωμα το χρόνου» (Γαλ. δ’ 4). Ποιά, ὅμως, ἦταν αὐτὴ ἡ κατάλληλη στιγμή; Ποιό ἦταν τὸ «πλήρωμα τοῦ χρόνου»; Ἦταν ἡ χρονικὴ στιγμή, κατὰ τὴν ὁποία θὰ ὑπῆρχε πάνω στὴ γῆ τ κατάλληλο πρόσωπο, πο θ μποροῦσε ν κυοφορήσει τν Υἱὸ κα Λόγο το Θεο. Καὶ αὐτὸ τὸ κατάλληλο πρόσωπο ἦταν ἡ Παρθένος Μαρία. λοι ο αἰῶνες, λοιπόν, νέμεναν τ γέννηση τς Παρθένου Μαρίας, γι ν φέρει ατ μ τ σειρά της στν κόσμο τν σεσαρκωμένο Υἱὸ καὶ Λόγο το Θεο.

Ἡ Παναγία μαςπρξε τ καταλληλότερο πρόσωπο, ἢ καλύτερα τὸ μοναδικὸ κατάλληλο πρόσωπο, γιατ ταν κα παραμένει τ γιώτερο καὶ καθαρότερο πρόσωπο τς παγκόσμιας στορίας, Παν-αγία μ λη τν κυριολεξία τς λέξεως, μεγαλύτερη ἀπὸ ὅλους τοὺς ἁγίους, «τιμιωτέρα τν Χερουβεμ κα νδοξοτέρα συγκρίτως τν Σεραφείμ». Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρουν ὅτι ἡ Παρθένος Μαρία ὑπῆρξε ἡ μετ Θεν θεός, γιατὶ ξιώθηκε σὲ μεγαλύτερο βαθμὸ π κάθε ἄλλο νθρωπο ν νωθε μ τν Θεό, νὰ μετάσχει στὴν ἄκτιστη Θεία Χάρη, νὰ ζήσει τὴν ἐμπειρία τῆς  θεώσεως. Ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της ἀξιώθηκε ν φέρει μέσα στ σπλάχνα της γι ννέα λοκλήρους μνες τν σεσαρκωμένο Υἱὸ κα Λόγο το Θεο κα ν ρέει στὶς φλέβες της λο ατ τὸ χρονικὸ διάστημα τ Τίμιο Αμα Του. ταν μες οἱ ἀνάξιοι κοινωνομε τ Σμα κα τ Αμα το Χριστο ζοῦμε μι φοβερ στιγμή, γιατὶ ἀξιωνόμαστε νὰ γίνουμε σύσσωμοι καὶ σύναιμοι Χριστοῦ. Ἡ Παναγία μας ἀξιώθηκε αὐτῆς τῆς φοβερῆς ἐμπειρίας γιὰ ἐννέα συνεχεῖς μῆνες. Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης τολμᾶ νὰ λέει στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο: «Χαίροις μετὰ Θεὸν ἡ θεός, τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα». Ἡ Παναγία μας ἔχει τὰ δευτερεῖα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Πρώτη ἡ ἄκτιστος Παναγία Τριὰς καὶ δεύτερη ἡ Παναγία μας! Πρώτη, ὅμως, ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀπὸ ὅλη τὴ δημιουργία.

Ἡ Παρθένος Μαρία δὲν ἀξιώθηκε νὰ γίνει μόνο Μητέρα τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνει ὄντως Θεοτόκος, ἀλλὰ κατέστη καὶ μητέρα λου το κόσμου. Δὲν εἶναι μόνο ἐπουράνιος κλίμαξ, δι τς ποίας κατέβηκε Θες στν κόσμο («δι’ ἧς κατέβη ὁ Θεός»), λλ κα γέφυρα πο δηγε τος νθρώπους στν ορανὸ («ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν»). Ὅπως γιὰ κάθε ἄνθρωπο τὸ πιὸ οἰκεῖο συγγενικὸ πρόσωπο στὴν ἐπὶ τῆς γῆς ζωή του εἶναι ἡ βιολογική του μητέρα, ἔτσι καὶ γιὰ κάθε ὀρθόδοξο πιστὸ τὸ πιὸ οἰκεῖο πρόσωπο στὴν πνευματική του ζωὴ εἶναι ἡ πνευματική του μητέρα, ἡ Παναγία μας.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἔχει παρρησία στν πουράνιο θρόνο το Υο της περισσότερο π κάθε λλη ἀνθρώπινη ἢ ἀγγελικὴ παρξη. Γι’ αὐτὸ κάθε πονεμένη ψυχ σὲ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς σ᾿ ατν κατὰ πρῶτο λόγο πευθύνεται κα ζητ τ μεσιτεία κα τς πρεσβεες της. Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ ἀκαταίσχυντος προστασία τῶν Χριστιανῶν, εἶναι ἡ Παραμυθία, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ παρηγορεῖ καὶ στηρίζει κάθε ἄνθρωπο, εἶναι ἡ Γοργοεπήκοος, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ ἀμέσως ἐπακούει τὶς προσευχές μας, εἶναι ἡ Ἐλεοῦσα, ἡ Παντάνασσα, ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, ἡ Γιάτρισσα, ἡ Ἰαματικὴ κ.ο.κ. Ἑκατοντάδες εἶναι τὰ ὀνόματα ποὺ ἀπέδωσαν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ δὴ οἱ Ἕλληνες στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, κάτι ποὺ δὲν συνέβηκε μὲ κανέναν ἄλλο ἅγιο. Σ’ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες δὲ παρατηρεῖται καὶ τὸ ἑξῆς συγκλονιστικὸ φαινόμενο: κάθε ἄνθρωπος, εἴτε πιστεύει στὸν Θε εἴτε δν πιστεύει, στς δύσκολες στιγμές του, ἀλλὰ καὶ στὶς στιγμὲς τοῦ φόβου καὶ τοῦ αἰφνιδιασμοῦ, θὰ φωνάξει αὐθόρμητα «Παναγία μου», θὰ ἐπικαλεστεῖ τν Παναγία.

         Θὰ κλείσουμε αὐτὴν τὴ σύντομη καὶ ταπεινὴ ἀναφορὰ στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς μητέρας ὅλου τοῦ κόσμου, μὲ μιὰ εὐχή: Ὅπως ἡ Παναγία μας γιὰ ἐννέα συνεχεῖς μῆνες ἦταν ἑνωμένη σωματικῶς καὶ κοινωνοῦσε τὸν Χριστό, ἔτσι ν’ ἀξιωθοῦμε κι ἐμεῖς στὴν αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν τς διαρκος νώσεως μαζί Του καὶ τῆς ἀδιαλείπτου Θείας Κοινωνίας. Ὅπως ἡ Παναγία μας κυοφόρησε στὰ σπλάχνα της τὸν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ἔτσι ν’ ἀξιωθοῦμε κι ἐμεῖς νὰ Τὸν κυοφορήσουμε στὴν καρδία μας, ἀφοῦ πρώτα τὴν καθαρίσουμε ἀπὸ ὅ,τι ἐμποδίζει τὴ μετ’ Αὐτοῦ κοινωνία.

 

            (Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ «Παράκληση. Τριμηνιαία Ἔκδοσιςερς Μητροπόλεως Λεμεσο», τεῦχος 111 (2022), σ. 12-13)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.