ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

         Ἀπὸ αὔριο Κυριακὴ 10 Ἰανουαρίου μέχρι τὴν Κυριακὴ 31 Ἰανουαρίου θὰ ἰσχύει στὴν Κύπρο αὐστηρὸ ἀπαγορευτικὸ καὶ ἡ διακίνηση θὰ ἐπιτρέπεται μόνο μὲ ἀποστολὴ SMS. Οἱ ἀκολουθίες στοὺς Ναοὺς θὰ τελοῦνται μόνο μὲ τὸ ἀναγκαῖο προσωπικό, ἐνῶ ἡ παρουσία πιστῶν θὰ ἀπαγορεύεται ὄχι μόνο ἐντὸς τῶν Ναῶν, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ στὸν προαύλιο χῶρο τῶν Ναῶν. Σὲ ἀντίθεση ὅμως μὲ τὸ τί ἴσχυε τὸν Μάρτιο καὶ τὸν Ἀπρίλιο ποὺ εἴχαμε ξανὰ αὐστηρὸ ἀπαγορευτικό, αὐτὴ τὴ φορὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀποστολῆς SMS μὲ τὸν ἀριθμὸ 7 γιὰ μετάβαση στὸν Ναὸ γιὰ ἀτομικὴ προσευχή. Αὐτὴ τὴ δυνατότητα πρέπει νὰ τὴν ἐκμεταλλευτοῦμε ὅλοι μας, γιὰ νὰ κρατήσουμε ζωντανὴ τὴ σχέση μας μὲ τὸν Ναὸ τῆς ἐνορίας μας. 

         Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Ναός μας θὰ παραμένει ἀνοικτὸς κάθε ἀπόγευμα ἀπὸ τὶς 4:00 μέχρι τὶς 5:30 μ.μ. Ἐπίσης τὶς Κυριακὲς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς ἀπὸ τὶς 9:00 μέχρι τὶς 10:00 π.μ. καὶ τὶς καθημερινὲς (μόνο ὅταν θὰ τελεῖται Θεία Λειτουργία βάσει τοῦ προγράμματος ἀκολουθιῶν τοῦ Ναοῦ μας) ἀπὸ τὶς 8:00 μέχρι τὶς 9:00 π.μ. Οἱ ἱερεῖς θὰ παραμένουν στὸν Ναὸ μετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν προσερχομένων πιστῶν. Τὰ ἀπογεύματα ἐπίσης θὰ ὑπάρχει κάποιος ἱερέας στὸν Ναό, καθὼς καὶ κάποιος ἐπίτροπος ἢ ὁ νεωκόρος, ποὺ θὰ μποροῦν νὰ σᾶς γράψουν τὶς γιορτές σας, τὰ μνημόσυνά σας κ.ο.κ.

      Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του, ὥστε νὰ παρέλθει τὸ συντομώτερο δυνατὸ αὐτὴ ἡ μεγάλη δοκιμασία, ποὺ μᾶς ταλαιπωρεῖ ὅλους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.