π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Πρωτ. Μιχαλ Βοσκοῦ

 

         Σ μι ποχή, πο τ χαρακτηρίζει ἄκρατος ρωτισμς κα πανσεξουαλισμός, εναι πραγματικ πολ δύσκολο ν μιλήσει κανες γι τὴν ἔννοια τῆς χριστιανικῆς γάπης. Σ μι ποχή, στν ποία λόγος περ θυσίας θεωρεται ξεπερασμένος ρομαντισμός, καὶ ἡ ὁποία ἔχει ἀναγάγει τὸν ἐγωϊσμὸ καὶ τὴν αὐτοδικαίωση σὲ τρόπο ζωῆς, πς εναι δυνατὸν ν μιλήσουμε γι τν ννοια τς κενώσεως καὶ γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ταπεινώσεως, πο ποτελοῦν παραίτητες προϋποθέσεις τς χριστιανικς γάπης; Κι μως, γάπη, τν ποία ξυμνε τόσο μορφα μέγας πόστολος τῶν Ἐθνῶν Παλος στ 13ο κεφάλαιο τς Α' πρς Κορινθίους πιστολς του, στὸν λεγόμενο “ὕμνο τῆς ἀγάπης”, εναι τ Α κα τ Ω τς χριστιανικς πίστεως κα ζως. χι γάπη ς μι φηρημένη δέα, χι γάπη ς να πλ νθρώπινο συναίσθημα, λλ σαρκωμένη κα σταυρωμένη γάπη, ἴδιος Θεάνθρωπος ησος Χριστός, χωρς τ μετοχ στὴν ζω το ποίου κάθε ννοια γάπης εναι κίβδηλη κα πατηλή.

 

         Εαγγελιστς ωάννης ὁ Θεολόγος μς πενθυμίζει στν Α' Καθολικ πιστολή του, τι “ Θες γάπη στὶν” (Α’ Ἰω. δ’ 16). Τριαδικς Θεός, στν ποον πιστεύουμε, μόνος ληθινς Θεός, δν εναι μι πρόσωπη παρξη, δν εναι τ «κινον κίνητον» το ριστοτέλους, λλ εἶναι κοινωνία προσώπων, εἶναι κοινωνία γάπης. Δημιούργησε τν κόσμο κα τν νθρωπο π κρα γάπη κα π γάπη κυβερν κα συντηρε τ σύμπαν. Τόσο πολ δ γάπησε τν κόσμο κα τν νθρωπο, στε θέλησε Μονογενής Του Υἱὸς ν εσέλθει στν πεπερασμένη στορία το κόσμου, ν προσλάβει τν νθρωπίνη φύση κα ν σταυρωθε γι τς μαρτίες τν νθρώπων. “Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον” (Ἰω. γ’ 16). ἄναρχος καὶ προαιώνιος Υἱὸς κα Λόγος το Θεο, κινούμενος π κρα συγκατάβαση, κενώνεται π τ θεϊκή Του δόξα κα λαμβάνει μορφ δούλου· ταπεινώνεται δ σ τέτοιο βαθμό, στε ν καταδεχθε ν ποστε τν παίσχυντο σταυρικ θάνατο “δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν”.

         π᾿ ατς τς προϋποθέσεις γίνεται κατανοητό, τί συνιστ γι μς χριστιανικ ντολ τς γάπης. Τς γάπης κείνης, πο π λους τος κκλησιαστικος Πατέρες κα Διδασκάλους θεωρεται ς κορωνίδα τν ρετν. γάπη το Χριστιανο εναι πρτ᾿ π᾿ λα μίμηση τς πειρης γάπης το Τριαδικο Θεο κα μίμηση τς γάπης το σαρκωθέντος Υο κα Λόγου το Θεο. γάπη το Θεο εναι γάπη χωρς πέρας, χωρς ρια. Κι γάπη το Χριστιανο, γι ν εναι πραγματικ χριστιανικ γάπη, πρέπει πίσης ν καταστε πειρη κα περιόριστη. Δν μπορε νά ᾿ναι ληθιν γάπη μι γάπη πο πευθύνεται μόνο πρς κείνους πο μς γαπον πρς κείνους, π τος ποίους περιμένουμε νταπόδοση. Δν μπορε νά ᾿ναι ληθιν γάπη μι γάπη πο περιορίζεται στ δική μας οκογένεια, στος δικούς μας φίλους καὶ γνωστούς, στ δική μας κοινωνικ μάδα, στ δικό μας θνος. γνήσια χριστιανικ γάπη πευθύνεται πρς λους χωρς καμι διάκριση, πρς φίλους κα χθρούς, πρς φτωχος κα πλουσίους, πρς σχυρος κα δυνάτους. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος νομοθετεῖ στὴν Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία Του: “Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς ... ὅπως γένησθαι υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς” (Ματθ. ε’ 44-45). ς “κασις καρδίας πρ πάσης τς κτίσεως”, κατ τν γιο σακ τν Σύρο, ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη πευθύνεται κόμη κα πρς τος δαίμονες. Εναι ρκετ τ παραδείγματα τν γίων τς κκλησίας μας, πο προσεύχονταν στὸν Πανάγαθο Θεὸ ἀκόμη καὶ γι τν ρχέκακο διάβολο, ἔστω κι ἂν γνώριζαν ὅτι αὐτὸς δὲν εἶναι δεκτικὸς σωτηρίας.

         γάπη το Θεανθρώπου ησο Χριστο εναι γάπη κενωτικ κα θυσιαστική. Κι γάπη το Χριστιανο, γι ν εναι πραγματικ χριστιανικ γάπη, πρέπει ν συνοδεύεται π τν κένωσή μας π κάθε πάθος κα κάθε μαρτία, στε ν μείνει χρος μέσα μας γι τν πόκτηση τς θείας χάριτος. Πρέπει ν συνοδεύεται π τν κένωσή μας π τ ἴδιον θέλημα, στε ν μπορέσουμε ν κάνουμε πράξη στὴν ζωή  μας τ θέλημα το Θεο. γνήσια χριστιανικ γάπη σημαίνει πραγματικ κένωση, λλ σημαίνει κα τοιμότητα γι θυσία. Θυσία τς καλοπέρασης κα το βολέματός μας, θυσία τν ποικίλων πιθυμιν μας, θυσία τν γωϊσμο μας καὶ τοῦ δικοῦ μας θελήματος, θυσία κόμη κα τς δίας μας τς ζως, ν τοτο κάποια στιγμ μς ζητηθε. Χωρς ατὴν τν τοιμότητα γι θυσία, οτε τὸν συνάνθρωπό μας μπορομε ν᾿ γαπήσουμε ληθινά, οτε φυσικ κα τν Θεό. Γιατ γάπη τότε “ζητε τ αυτς”, εναι γάπη χι χριστιανική, λλ γάπη το κόσμου τούτου.

         Σίγουρα γι ναν νθρωπο, πο πιθυμε ν ζήσει κοσμικά, ατ γάπη εναι σύμφορη, γιατ νατρέπει λα τ δεδομένα μις βολεμένης καὶ εὐχάριστης ζως. Γι ναν νθρωπο μως, γι τν ποο ζω δν τελειώνει μ τ βιολογικ θάνατο, γιὰ ἕναν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος “προσδοκεῖ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰώνος”, ατ γάπη εναι μοναδικ δός, πο δηγε μ βεβαιότητα στν αώνια ζωή.

 

(Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Παράκληση. Τριμηνιαία κδοσις ερς Μητροπόλεως Λεμεσο, τεῦχος 88 (2016), σ. 11-12)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.