π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ·

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ

 

         Εἴθισται, ταν ρχίζει κανες μι μιλία, ν ρίζει κατὰ πρτον τς ννοιες, μ τς ποες θ σχοληθε. Ο ννοιες, μ τς ποες ν προκειμένῳ θ σχοληθομε, εναι ο ννοιες “κκλησία” κα “σωτηρία”. Τίθεται λοιπν τ ρώτημα: Μπορομε ν ρίσουμε ατς τς ννοιες κα διαίτερα τν ννοια το ρου “κκλησία” χι; πάντηση, φόσον θέλουμε ν εἴμαστε συνεπες μ τ διδασκαλία τς γίας Γραφς κα τν Πατέρων κα Διδασκάλων τς κκλησίας μας, εναι χωρς μφιβολία ρνητική. Γιατ οτε στν Καιν Διαθήκη οτε στ ργα τν κκλησιαστικν Πατέρων συναντται ποιοσδήποτε ρισμς τς κκλησίας. Μόνο κατ τος τελευταίους αἰῶνες, ξ πιδράσεως τς σχολαστικς θεολογίας τς Δύσεως[1], μφανίστηκαν στ ρθόδοξα γχειρίδια Δογματικς ρισμο τς κκλησίας.

         ννοιες πως ατ τς κκλησίας, λλ κα ννοια τς σωτηρίας, δν ρίζονται, παρ μόνο περιγράφονται μέσα π τν προσωπικ μπειρία. Γιατ ρισμς σημαίνει περιορισμς κα εναι παντελς δύνατο ν περιορίσει κανες εἴτε τν ννοια τς κκλησίας εἴτε τν ννοια τς ν Χριστῷ σωτηρίας. κκλησία εναι ζω κα κανένας δν μπορε μέσα σ᾿ ναν ρισμ ν περιλάβει λες τς διαστάσεις τς ζως. κκλησία εναι τ πλήρωμα τς ζως, εναι τύπος κα εκόνα ατο το δίου το Παναγάθου Τριαδικοῦ Θεο, κατ τν γιο Μάξιμο τν μολογητή[2], κα συνεπς δν μπορε ν χωρέσει μέσα σ᾿ ναν ρισμό. Πς θ ταν δυνατὸν μ ποιονδήποτε τρόπο ν περιορίσει κανες τν ννοια τς κκλησίας, πο κατ τν ερ Χρυσόστομο εναι “το ορανο ψηλοτέρα” κα “τς γς πλατυτέρα”[3];

         πόστολος Παλος κα μαζ μ᾿ ατν λόκληρη χορεία τν κκλησιαστικν Πατέρων κα Διδασκάλων κάνουν λόγο γι τν κκλησία ς Σμα Χριστο. Τόσο στν Καιν Διαθήκη σο κα στ ργα τν Πατέρων τς κκλησίας μπορε κανες ν βρε πλθος εκόνων, μ τς ποες περιγράφεται πραγματικότητα τς κκλησίας (κιβωτός, ἄμπελος, λιμήν, οἶκος, νύμφη, βασίλισσα, μήτηρ, Σιὼν κ.ο.κ.). ταν μως γίνεται λόγος γι τν κκλησία ς τ Σμα το Χριστο, το ποίου “μέλη κ μέρους” (Α' Κορ. 12, 27) εἴμαστε λοι, σοι λάβαμε τ ρθόδοξο χριστιανικ Βάπτισμα, τότε δν χουμε μι π τς πολλς εκόνες, μ τς ποες περιγράφεται πραγματικότητα τς κκλησίας, λλ κάτι πολ περισσότερο π μι εκόνα. Κα λόγος πρὸς τοῦτο εναι τι ννοια τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σώματος Χριστο συνδέεται ἀναπόσπαστα μ τ μέγα Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας. ταν κανες λαμβάνει τ ρθόδοξο χριστιανικ Βάπτισμα νσωματώνεται στ Σμα το Χριστο, πο εναι κκλησία, γίνεται μέλος το Σώματος το Χριστο κα παραμένει ζωνταν μέλος μόνο φόσον τρέφεται συνεχς μ τ Σμα κα τ Αμα το Κυρίου, μόνο φόσον μετέχει στ Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας κα ταυτοχρόνως ζε τ ζω το Θεανθρώπου ησο Χριστοῦ, τὴν ἐν Χριστῷ ζωή· ἀκριβῶς ὅπως, κατ’ ἀντιστοιχίαν, ζωντανὸ μέλος τοῦ δικοῦ μας σώματος εἶναι τὸ μέλος ἐκεῖνο, στὸ ὁποῖο κυκλοφορεῖ τὸ αἷμα διὰ μέσου τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων.

         Στ σημεο ατ ρχίζει μ σαφήνεια ν διαφαίνεται σχέση νάμεσα στν κκλησία κα τ σωτηρία το νθρώπου. φο κκλησία εναι τ ζωνταν Σμα το Θεανθρώπου ησο Χριστο, πεται, τι κκλησιολογία, περ κκλησίας διδασκαλία δηλαδή, δν μπορε ν χωριστε π τ Χριστολογία, κα συνεπς οτε π τ Σωτηριολογία, φο Κύριος μν ησος Χριστς εναι μοναδικς σωτήρας τς νθρωπότητος[4]. ησος Χριστς εναι σαρκωθες Υἱὸς κα Λόγος το Θεο, εναι τ δεύτερο πρόσωπο τς γίας Τριάδος, πο γινε νθρωπος, γι ν καταστήσει τν νθρωπο θε κατ χάριν[5], γι ν τν σώσει δηλαδή. Μ τν νανθρώπηση το Υο κα Λόγου το Θεο νθρωπίνη φύση νώθηκε μ τ θεία φύση στ πρόσωπο το Θεανθρώπου κα μὲ τὸ ὅλο ἐπὶ τῆς γῆς ἔργο Του, κυρίως ὅμως μὲ τὸν σταυρικὸ θάνατό Του καὶ τὴν τριήμερη ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασή Του, πραγματοποιήθηκε σωτηρία τς νθρωπότητος. Γι ν μπορέσει μως καθένας π μς ν σωθε, πρέπει ν γίνει μέτοχος τς ν Χριστῷ σωτηρίας. Κα μέτοχος τς ν Χριστῷ σωτηρίας δν μπορε ν γίνει παρ μόνο μέσα στὴν ζωὴ τῆς κκλησίας, πο εναι τ Σμα το Θεανθρώπου, ζωοποιημένο π τ διαρκ παρουσία κα πενέργεια το γίου Πνεύματος, τ ποο π τν μέρα τς Πεντηκοστς κατέστη ψυχ τς κκλησίας. Μ τν νανθρώπηση το Υο κα Λόγου το Θεο πραγματοποιήθηκε θέωση τς νθρωπίνης φύσεως. Μέσα στν κκλησία μ τν νέργεια κα τ χάρη το γίου Πνεύματος πραγματοποιεται θέωση κάθε νθρωπίνου προσώπου.

         “Τί εναι σωτηρία;” διερωτται σύγχρονος σέρβος Ἅγιος ουστνος Πόποβιτς, μι ναμφιβόλως μεγάλη πατερικ μορφὴ τοῦ 20ου αἰῶνος. “Εναι ζω ν τ κκλησί. Κα τί εναι ζω ν τ κκλησί; Εναι ζω ν τῷ Θεανθρώπῳ. Κα τί εναι ζω ν τῷ Θεανθρώπῳ; Εναι ζω ν τ γί Τριάδι”[6]. σωτηρία δν εναι τίποτε λλο παρ νσωμάτωση το νθρώπου στν κκλησία μ τ χάρη το γίου Πνεύματος, κκλησιαστικοποίησή του κα συνεπς θεανθρωποποίηση κα τριαδοποίησή του. νθρωπος σώζεται μόνο ς ζωνταν κα ργανικ μέλος το Σώματος το Σωτρος Χριστο, δηλαδ τς κκλησίας[7]. τσι σ τελευταία νάλυση ο ννοιες “κκλησία” κα “σωτηρία” εναι ταυτόσημες[8], φο σωτηρία εναι κκλησιαστικοποίηση το νθρώπου. Σωτηρία εναι ἴδια κκλησία, στν ποία καλούμαστε λοι ν νσωματωθομε ς ζωνταν κα ργανικ μέλη.

         λα, σα ναφέραμε μέχρις δ, μοιάζουν πολ θεωρητικ κα θ μποροσε κανες ν διερωτηθε ποιά εναι πρακτική τους σημασία γι τν κάθε νθρωπο μ τς συγκεκριμένες νάγκες κα τ συγκεκριμένα προβλήματά του. Γι ν καταστήσουμε σαφές, τι καθόλου θεωρητικ δν εναι σα λέχθηκαν σχετικ μ τς ννοιες “κκλησία” κα “σωτηρία”, θ καταφύγουμε σ᾿ να πολ σημαντικ χωρίο το ερο Χρυσοστόμου: “ατρεον γάρ στι πνευματικν κκλησία, κα δε τος νταθα παραγενομένους κατάλληλα τ φάρμακα λαμβάνοντας, κα τος οκείοις τραύμασιν πιτιθέντας, οτως πανιέναι”[9]. κκλησία ς τ ζωνταν Σμα το Χριστο εναι πνευματικ ατρεο, στ ποο τραυματισμένος π τν μαρτία νθρωπος βρίσκει τ κατάλληλα γι τ θεραπεία του φάρμακα. ταν νθρωπος τραυματίζεται σωματικ καταφεύγει στος ατρος τν σωμάτων, γι ν θεραπευθε. Γι τ τραύματα μως τς ψυχς, πο θ καταφύγει; σφαλς στ ατρεο τν ψυχν, στὸ πνευματικὸ νοσοκομεῖο, πο εναι κκλησία το Χριστο. μαρτία εναι ἀσθένεια τς ψυχς. μαρτωλς νθρωπος – καὶ ποιός ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁμαρτωλός; - εναι νας ρρωστος νθρωπος, πο χρειάζεται μεση θεραπεία. φότου ο προπάτορες δμ κα Εα ξέπεσαν π τν παράδεισο τς τρυφς καὶ ἀπὸ τὴν ἀδιάλειπτη κοινωνία μὲ τὴν ἄκτιστη χάρη τοῦ Παναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ, “κατ᾿ εκόνα” κα “καθ᾿ μοίωσιν” Θεο δημιουργηθες νθρωπος κλυδωνίζεται μέσα στ πέλαγος το παρόντος βίου, βαριὰ τραυματισμένος π τς μαρτίες του, κα ναζητε κάποιο λιμάνι σωτηρίας. Κι κκλησία το Χριστο εναι κριβς τ πνευματικ λιμάνι τν ψυχν, που νθρωπος μπορε μ πόλυτη σφάλεια ν γκυροβολήσει. Σάρκωση το Υο κα Λόγου το Θεο μς δωσε ατὴν τ δυνατότητα, τν ποία νθρωπος γι αἰῶνες μάταια ναζητοσε, καταφεύγοντας σ ψεύτικ λιμάνια, που χι μόνο σφάλεια δν μποροσε ν βρε, λλ πιπλέον δηγετο σ λοκληρωτικ ναυάγιο.

         κκλησία ς πνευματικ ατρεο τν ψυχν μς προσφέρει τ κατάλληλα φάρμακα καὶ τὴν κατάλληλη θεραπεία γι τ σωτηρία μας, μς προσφέρει ναν συγκεκριμένο τρόπο ζως, τν ποον ἐὰν κολουθήσουμε πιστ θ μπορέσουμε ν θεραπευθομε κα ν γίνουμε τσι μέτοχοι τς ν Χριστῷ σωτηρίας, κοινωνο τς θεανθρωπίνης ζως το Κυρίου μν ησο Χριστο, θεο κατ χάριν. Τ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ Βάπτισμα δν εναι παρ ρχ το πνευματικο μας γνος, γιατ λοι μας, παρ τν νσωμάτωσή μας στ Σμα το Χριστο μ τ Μυστήριο το Βαπτίσματος, συνεχίζουμε ν εἴμαστε δολοι τς μαρτίας[10]. π τς γς κκλησία δν ποτελεται π γίους, λλ π μαρτωλούς, πο γωνίζονται γι τ σωτηρία τους, π νθρώπους πομένως πο χρειάζονται συνεχ θεραπεία. τσι κκλησία εναι να πραγματικ θεραπευτήριο ψυχν, που κάθε νθρωπος, φόσον κολουθήσει τ θεραπευτικ γωγ πο το προσφέρεται, μεταμορφώνεται κυριολεκτικ σ καινούργιο νθρωπο, ξαγιάζεται, γίνεται πολίτης τς Βασιλείας τν ορανν π τν παροσα δη ζωή. Μέσα στν κκλησία μπαίνει κανες γεράκι κα βγαίνει περιστέρι, μς τονίζει κα πάλι ερς Χρυσόστομος. Μπαίνει λύκος κα βγαίνει πρόβατο· μπαίνει φίδι κα βγαίνει ρνί, χι γιατ λλάζει φύση, λλ γιατ πομακρύνεται κακία[11].

         τρόπος ζως, πο μς προσφέρει κκλησία, δν μπορε σφαλς ν περιγραφε μέσα σ μερικς παραγράφους. καθένας πορεύεται τ στεν κα τεθλιμμένη δ τς κκλησιαστικς ζως μ τὴ βοήθεια καὶ τν καθοδήγηση κατ᾿ νάγκην τοῦ πνευματικοῦ του πατρός. Γιατ χριστιανικ ζω δν μαθαίνεται στ θεωρία, λλ μόνο στν πράξη, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ ὕπαρξη πνευματικοῦ ὁδηγοῦ εἶναι ἀναγκαία. στόσο, ντελς πιγραμματικ μιλώντας, θ μπορούσαμε ν πομε, τι χριστιανικ ζω πικεντρώνεται σ δύο κυρίως πλευρές: στ ζω τν Ἱερῶν Μυστηρίων κα τς καθόλου κκλησιαστικς λατρείας κα στ ζω τς σκήσεως κα τς νήψεως.

         λατρετικ ζω τς κκλησίας κα κυρίως τ Ἱερὰ Mυστήρια, μ ποκορύφωμα τ Mυστήριο τν Mυστηρίων, τ Θεία Εχαριστία δηλαδή, ποτελον τν κατ᾿ ξοχν δυνατότητα το νθρώπου γι πικοινωνία μ τὸν Θεό, τν κατ᾿ ξοχν δυνατότητά του γι ξαγιασμό[12]. Δν εναι καθόλου τυχαο, πο στν λληνικ γλσσα νας νομάζεται “κκλησία”. Γιατ νθρωπος κκλησιάζει τὴν ζωή του, καθίσταται κα παραμένει ζωνταν μέλος τς κκλησίας, μόνο ταν μετέχει στ λατρευτικ κα μυστηριακ ζωή της. πως ναφέρει γιος Νικόλαος Καβάσιλας στν ρμηνεία του στ Θεία Λειτουργία, κκλησία “σημαίνεται ν τος μυστηρίοις”[13]. Ατ σημαίνει, τι τ Ἱερὰ Μυστήρια εναι κενα πο συνιστον τν κκλησία. Χωρς τ Μυστήρια κκλησία δν εναι παρ νας νθρώπινος ργανισμς νάμεσα σ πολλος λλους. πως κα πι πάνω ναφέραμε, κκλησία εναι τ Σμα το Χριστο, το ποίου λοι μες εἴμαστε μέλη, γιατ στ μέγα Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας κοινωνομε το Σώματος κα το Αματος το Κυρίου κα γινόμαστε σύσσωμοι κα σύναιμοι Χριστο.

         Γιὰ ν χει, βεβαίως, ποτελέσματα συμμετοχή μας στ λατρευτικ κα μυστηριακ ζω τς κκλησίας, παιτεται κι νας λλος παράγοντας:  σκηση, νήψη. ταν κομε λέξεις πως ατές, νος μας ἀμέσως πάει στος μοναχούς, ς ἐὰν σκηση κα νήψη ν φορον μόνο σ᾿ ατούς. Πρόκειται γι μι μεγάλη πλάνη, γιατ μ τς λέξεις ατς δν ννοομε τίποτε λλο, παρ τν πνευματικὸ γώνα το νθρώπου ν᾿ παλλαγε π τ πάθη κα τς μαρτίες του κα ν᾿ ποκτήσει τς κατὰ Χριστὸν ρετές. Κα σφαλς παλλαγ π τ πάθη κα τς μαρτίες κα πόκτηση τν κατὰ Χριστὸν ρετν δν εναι πόθεση μόνο τν μοναχν, λλ πόθεση κάθε Χριστιανο. Ο χριστιανικς ντολς εναι ο ἴδιες γι λους τος Χριστιανούς, στω κι ν ο τρόποι, μ τος ποίους μπορε κανες ν τς φαρμόσει στὴν ζωή του, εναι πολλοί. σκητικ κα νηπτικ ζω καὶ ἐμπειρία τς κκλησίας, μς προσφέρει πάμπολλα μέσα (φάρμακα) γι τὴ διεξαγωγὴ αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα, ποὺ εἶναι ἀγώνας ἐφ’ ὅρου ζωῆς, ἀγώνας χωρὶς τέρμα. Δν μπορε κανες ν παριθμήσει αὐτὰ τὰ μέσα (φάρμακα) σ λίγες μονάχα γραμμές. ς ἀπαριθμήσουμε μερικὰ ἐξ αὐτῶν ἐνδεικτικῶς: γνησία κα ληθιν πίστη, μετάνοια, προσευχή, νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, φυλακ τν ασθήσεων, ἡ αὐτομεμψία κ.ο.κ. Στόχος πάντοτε κοινωνία μας μ τὸν Πανάγαθο Τριαδκικὸ Θεό, κατὰ χάριν θέωσή μας, μετοχή μας στς κτιστες θεες νέργειες, πο πιτυγχάνεται, ταν νέλθουμε στν κορωνίδα πασῶν τν ρετν, πο εναι ληθιν κα νευ ρίων γάπη πρς τὸν Θε κα πρς τν πλησίον.

         Μυστηριακὴ - λατρευτικὴ κα σκητικὴ - νηπτικὴ ζω λληλοσυμπληρώνονται. συμμετοχ στ κκλησιαστικ Μυστήρια καὶ τὴ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας χωρς τν προϋπόθεση τς σκήσεως κα τς νήψεως, χι μόνο δν φελε τν πιστό, λλ κα τν ζημιώνει. Γιατ τότε τ κκλησιαστικ Μυστήρια κα καθόλου κκλησιαστικ λατρεία καθίστανται τύποι χωρς οσία. πιστς χει συχη τ συνείδησή του, τι πιτελε δῆθεν τ κκλησιαστικά του καθήκοντα, ν στν πραγματικότητα παραμένει πνευματικ νεκρός. Ποτ δν πρέπει ν ξεχνμε, τι, ταν μεταλαμβάνουμε τν χράντων Μυστηρίων ναξίως, τότε δν μεταλαμβάνουμε “ες φεσιν μαρτιν κα ες ζων αώνιον”, λλ “ες κρμα ες κατάκριμα”. μως, κα ποιαδήποτε σκητικ προσπάθεια καὶ τὸ ὁποιοδήποτε ἀσκητικὸ ἀγώνισμα δν μς πιφέρουν κανένα κέρδος, ἐὰν δν χουν ς προϋπόθεσή τους, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀπώτερο στόχο τους, τ λατρευτικ κα μυστηριακ ζωή. σκηση κα νήψη ποτ δν ποτελον ατοσκοπό. ταν καθίστανται ατοσκοπός, ταν ατονομονται π τν καθόλου κκλησιαστικ ζωή, ταν ποτελον τομικ πιτεύγματα το πιστο, ξω π τ μυστηριακ χάρη τς κκλησίας, τότε δηγον στν παρση καὶ τὴν ἀλαζονία κα συνεπς στν πνευματικ ατοκτονία. Γιατί, πως μς καθιστ σαφς στὶς ἐπιστολές του πόστολος Παλος, λλ κα λοι ο κκλησιαστικο Πατέρες κα Διδάσκαλοι, δν εναι ο ὅποιες ρετές μας πο μς σώζουν, λλ τ λεος κα χάρις το Θεο. Ἐξάλλου, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς τόνισε μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια: “ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διατεταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὃ ὀφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν” (Λουκ. 10,17).

         Συγκεφαλαιώνοντας, θ μπορούσαμε ν παναλάβουμε, τι κκλησία εναι τ πνευματικ ατρεο, τὸ θεπαπευτήριο ψυχῶν, που τραυματισμένος π τν μαρτία νθρωπος βρίσκει τ κατάλληλα φάρμακα γι τ θεραπεία του. Μς προσφέρει ναν συγκεκριμένο τρόπο ζως, πο πικεντρώνεται σ δύο κυρίως πλευρές: στ ζω τν Μυστηρίων κα τς καθόλου κκλησιαστικς λατρείας κα στ ζω τς σκήσεως κα τς νήψεως. κολουθώντας κανες ατὸν τν τρόπο ζως, καθίσταται κα παραμένει ζωνταν μέλος το Σώματος το Θεανθρώπου ησο Χριστο, πο εναι κκλησία. Μ τν ργανικ νσωμάτωσή του δ στ Σμα το Χριστο σώζεται, γιατ σωτηρία εναι ἴδια κκλησία ς τ Σμα το Χριστο. Συνεπς μοναδικ σφαλς δς σωτηρίας, μοναδικ σφαλς δός, πο δηγε στ Βασιλεία τν ορανν, εναι στεν κα τεθλιμμένη δς τς κκλησιαστικς ζως.

         Μετέχοντας κανες στὴν ζω τς πιγείου κκλησίας, μετέχει δη “δι᾿ σόπτρου ν ανίγματι” (Α' Κορ. 13,12) στὴν ζωὴ τῆς Βασιλείας τν ορανν. Γιατ κκλησία εναι εκόνα τς Βασιλείας τν ορανν, εκόνα μως μ τν ντολογικ ννοια το ρου, ς “κ μέρους” μετοχ δηλαδ στν πραγματικότητα τς Βασιλείας τν ορανν. Δν εναι καθόλου τυχαο, πο Θεία Λειτουργία ρχίζει μ τ φράση “Ελογημένη Βασιλεία το Πατρς κα το Υο κα γίου Πνεύματος”. καθόλου ζω τς κκλησίας μ πίκεντρο τ Θεία Λειτουργία κα τ τελούμενο κατ᾿ ατὴν Μυστήριο τς Θείας Εχαριστίας ποτελε πρόγευση τς Βασιλείας τν ορανν. Κα Βασιλεία τν ορανν ς “πρόσωπον πρς πρόσωπον” κοινωνία μ τν Τριαδικ Θε ποτελε τὸν σκοπ κα τ τέρμα λων τν προσπαθειν μας[14].

 

(Δημοσιεύθηκε στὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου “Ἀπόστολος Βαρνάβας, Τόμος 76 (2015), σ. 595-602) · Τὸ κείμενο αὐτὸ στὴν ἀρχική του μορφὴ ἐκφωνήθηκε ὡς ὁμιλία τὴν 15η Ὀκτωβρίου 1996 κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ΚΒ’ Συνεδρίου Στελεχῶν τῆς Ἐφορείας Κατηχητικῶν Σχολείων Παλουριωτίσσης. Τὸ ἀρχικὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας ἔτυχε μεταγενέστερης ἐπεξεργασίας.

[1] Τ ποκορύφωμα τς σχολαστικς σκέψεως στν περ κκλησίας διδασκαλία ποτελε γνωστ φράση το Robert Bellarmin, συμφώνως πρς τν ποία κκλησία εναι μία κοινότητα νθρώπων, ποία εναι τόσο ρατ κα ψηλαφητ σο κα κοινότητα το ρωμαϊκο λαο, τ Βασίλειο τς Γαλλίας Δημοκρατία τς Βενετίας. Ecclesia enim est coetus hominum ita visibilis et palpabilis, ut est coetus populi Romani, vel Regnum Galliae, aut Respublica Venetorum” (De conciliis et ecclesia III, 2).

[2] Βλ. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Μυσταγωγία Α', PG 91,664D κ..

[3] ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, “τε τς κκλησίας ξω ερεθες Ετρόπιος ...” 6, PG 52,402.

[4] “... οκ στιν ν λλῳ οδεν σωτηρία· οδ γρ νομά στιν τερον π τν ορανν τ δεδομένον ν νθρώποις ν ᾧ δε σωθναι μς” (Πράξ. 4,12).

[5] “... αὐτὸς ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν” (ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου 54, PG 25,192Β).

[6] ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, νθρωπος κα Θεάνθρωπος. Μελετήματα ρθοδόξου Θεολογίας, Μετ. θ. Γιέβτιτς, Ε' κδ., θναι: στρ 1987, σ. 174.

[7] νθ᾿ νωτ., σ. 169.

[8] ταύτιση τν δύο ννοιν εναι σαφέστατη στ ξς χωρίο: “ς γρ τ θέλημα ατο (το Θεο) ργον στ κα τοτο κόσμος νομάζεται, οτω κα τ βούλημα ατο νθρώπων στ σωτηρία κα τοτο κκλησία κέκληται” (ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ, Παιδαγωγός Ι 6, PG 8, 281C).

[9] ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Ες τν Γένεσιν Α' 1, PG 53,22.

[10] “... Τοιοῦτον δὲ τὸ τοῦ βαπτίσματος ἀγαθόν. Οὐ γὰρ ἄγχει τὴν γνώμην οὐδὲ κατέχει, ἀλλὰ δύναμις οὖσα τοὺς μὲν χρωμένους ὤνησε, τοὺς δὲ μὴ χρωμένους οὐδὲν ἐκώλυσε μεῖναι πονηρούς, καθάπερ καὶ τὸ σῶν ἔχειν τὸν ὀφθαλμὸν οὐκ ἄν προσταίη τοῖς ἐν σκότει ζῆν βουλομένοις...” (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Β' 60, SC 355,188, PG 150,515D).

[11] “... εσλθέ τις έραξ νταθα κα ξέρχεται περιστερά· εσέρχεται λύκος κα ξέρχεται πρόβατον· εσέρχεται φις κα ξέρχεται ρνίον, ο τς φύσεως μεταβαλλομένης, λλ τς κακίας λαυνομένης” (ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Περ μετανοίας Η' 1, PG 49,336-337).

[12] Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ διαβεβαίωνε μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική του ἐμπειρία, ὅτι στὸν σύγχρονο κόσμο δὲν ὑπάρχει τελειότερος τρόπος λατρείας τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία, καὶ ὅτι στὸ ἐπίπεδο τῆς προσευχῆς, ἡ Λειτουργία ἀποδίδει τοὺς ἴδιους καρποὺς μὲ τὴν ἡσυχαστικὴ προσευχή” (Ἀρχιμ. ΖΑΧΑΡΙΑ, Τὸ χάραγμα τοῦ Χριστοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, ερ Σταυροπηγιακ Μον Τιμίου Προδρόμου, σσεξ γγλίας 2015, σ. 79).

[13] “Σημαίνεται δ κκλησία ν τος μυστηρίοις, οχ ς ν συμβόλοις, λλ᾿ ς ν καρδί μέλη, κα ς ν ρίζ το φυτο κλάδοι, κα καθάπερ φη Κύριος, ς ν μπέλῳ κλήματα. Ο γρ νόματος νταθα κοινωνία μόνον, ναλογία μοιότητος, λλ πράγματος ταυτότης” (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, ρμηνεία τς θείας Λειτουργίας ΛΗ', PG 150,452 CD).

[14] ν ταύτ τ γί καθολικ κκλησί διδασκόμενοί τε κα ναστρεφόμενοι καλς, τν τν ορανν βασιλείαν ξομεν, κα ζων αώνιον κληρονομήσομεν· δι᾿ ν κα πάντα κάμνομεν, πως παρ το Κυρίου ταύτης πολαύσωμεν. Ο γρ περ μικρν σκοπς, λλ περ ζως αωνίου τ σπουδαζόμενον” (ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, Κατήχησις ΙΗ' 28, PG 33,1049).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.