ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Μετά τήν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου καί τήν ὡς ἐκ τούτου ἀνάγκη πού προέκυψε γιά πλήρωση του ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀποφάσισε τή διενέργεια ἐκλογικῆς διαδικασίας τήν ἐρχομένη Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022. Δικαίωμα ψήφου ἔχουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐγγεγραμμένοι στούς ἐκλογικούς καταλόγους γιά τή συγκεκριμένη ἐκλογική διαδικασία. Μέ συνοδική ἀπόφαση, τό ψηφοδέλτιο θά φέρει τά ὀνόματα καί τίς φωτογραφίες τῶν ὑποψηφίων, πρός διευκόλυνση τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νά φέρουν μαζί τους τό δελτίο τῆς πολιτικῆς τους ταυτότητας.

Καλούμαστε ὅλοι νά ἀσκήσουμε τό ἐκλογικό μας δικαίωμα συμμετέχοντας στίς ἐκλογές καί δίνοντας τήν ψήφο μας, καθένας στόν ὑποψήφιο πού προκρίνει, μέ γνώμονα τό καλό τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

 

Ἀκολουθοῦν σημαντικές πληροφορίες:

 

1.     Ἡ θεία Λειτουργία σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ναούς σέ ὅλη τήν Κύπρο θά ὁλοκληρωθεῖ στίς 9:00 τό πρωί.

 

 

2.     Ἡ ἐκλογική διαδικασία θά ξεκινήσει ἀκριβῶς στίς 10:00 τό πρωί μέχρι καί τή 13:00 τό μεσημέρι. Ἀπό τή 13:00 μέχρι τίς 14:00 τό μεσημέρι θά ἀκολουθήσει διάλειμμα 1 ώρας καί ἡ διαδικασία θά συνεχιστεῖ ἀπό τίς 14:00 τό μεσημέρι μέχρι τίς 18:00 τό ἀπόγευμα.

 

3.     Συνιστοῦμε σέ ὅλους νά ἐνημερωθεῖτε προηγουμένως σέ ποιά ἐνορία καί σέ ποιό ἐκλογικό κέντρο ψηφίζετε. Ἡ ἐνημέρωση αὐτή μπορεῖ νά γίνει μέ τρεῖς τρόπους:

 

 

Α. Μέσῳ τῆς ψηφιακῆς πλατφόρμας https://poupsifizis.cy.net/ καταχωρώντας τόν ἀριθμό ταυτότητάς σας καί τήν ἡμερομηνία γεννήσεώς σας.

 

Β. Ἐπικοινωνώντας στό τηλέφωνο 25345050.

 

Γ. Σήμερα στίς ἐξόδους τῆς ἐκκλησίας θά ὑπάρχουν τραπεζάκια μέ ἐντεταλμένα ἄτομα πού θά μποροῦν νά σᾶς πληροφορήσουν ποῦ ψηφίζετε. Κατά τήν ἡμέρα διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν ἀπαγορεύεται νά ὑπάρχουν τραπεζάκια στούς ναούς γιά νά πληροφορηθεῖτε.

 

4.     Ὁ κάθε ἐκλογέας θά πρέπει νά σημειώσει ἕνα ἀπό τά πιό κάτω σύμβολα: +   Χ    √

 

5.     Στά ἐξαγγελτήρια τῶν ναῶν μπορεῖτε σήμερα κατά τήν ἔξοδό σας νά δεῖτε δεῖγμα τοῦ ψηφοδελτίου.

 

Εὐχόμαστε νά διεξαχθοῦν οἱ ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου μέ εἰρήνη καί ὁμόνοια, ὅπως ἁρμόζει στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ

9 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.