ΣΥΝΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

ΣΥΝΑΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τὴν Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ σύναξη τῶν συνεργατῶν τῆς ἐνορίας μας ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀθανασίου στὸν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σύναξης ἔγινε ἐνημέρωση γιὰ τοὺς τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους μποροῦμε νὰ ἐργαστοῦμε, ἀπαντήθηκαν ἐρωτήσεις, ἐπιλύθηκαν ἀπορίες καὶ δόθηκε σχετικὸ ὑλικό. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.