π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: “Ω ΤΡΙΣΜΑΚΑΡΙΣΤΟΝ ΞΥΛΟΝ, ΕΝ Ω ΕΤΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ”

 

«Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον, ν ᾧ τάθη Χριστς»

Πρωτοπρ. Μιχαλ Βοσκο

 

    Τὸ κκλησιαστικὸ τος ρχίζει, πως εναι γνωστό, τν 1η Σεπτεμβρίου. Καὶ ἡ ναρξη τοῦ νέου κκλησιαστικοῦ τους κάθε χρόνο συνοδεύεται πὸ δύο μεγάλες ορτές: τν ορτὴ τοῦ Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου, ποὺ ορτάζεται στς 8 Σεπτεμβρίου, καὶ τν ορτ  τς ψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυρο, ποὺ ορτάζεται στς 14 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα ἡ ορτὴ τς ψώσεως κατὰ παράδοσιν “ἴσα φέρει τῇ Μεγάλῃ Παρασκευ”, εναι τρόπον τινὰ μιὰ δεύτερη Μεγάλη Παρασκευὴ τοῦ κκλησιαστικοῦ μας τους. Εναι μέρα λύπης καὶ πένθους γιὰ τν πονείδιστο σταυρικὸ θάνατο τοῦ Θεανθρώπου, γι᾿ ατὸ καὶ εναι μέρα αστηρς νηστείας, λλὰ ταυτοχρόνως εναι καὶ μέρα χαρς καὶ πανηγύρεως, γιατὶ ψώνεται ὁ Τίμιος καὶ Ζωοποις Σταυρός, τὸ σύμβολο τς νίκης, τοῦ θριάμβου καὶ τς δόξας τοῦ Κυρίου μας ησοῦ Χριστο. Εναι, θὰ λέγαμε, ἡ ορτὴ τς “χαρμολύπης” τοῦ Σταυροῦ (Φουντούλης).

     διαίτερα γνωστς εναι σὲ λους μας οἱ Καταβασίες τς ψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυρο: “Σταυρν χαράξας Μωσς”, οἱ ποες ψάλλονται χι μόνο στν κολουθία τοῦ ρθρου κατὰ τν περίοδο πρν καὶ μετὰ τν ορτὴ τς ψώσεως, λλὰ καὶ σὲ κάθε Μυστήριο Βαπτίσεως. Στὸ σημεο ατὸ νὰ κάνουμε μιὰ διευκρίνιση: ταν λέμε Καταβασίες ννοομε τος Ερμος (τὰ πρτα δηλαδὴ τροπάρια κάθε δς) τν Κανόνων τν Δεσποτικν καὶ Θεομητορικν ορτν. Οἱ Καταβασίες ψάλλονται συνήθως μὲ μεγαλοπρέπεια στν ρθρο μέσως μετὰ τὸ Συναξάρι τς μέρας. νομάζονται δὲ τσι, γιατὶ παλαιότερα οἱ δύο χοροὶ τν εροψαλτν, ταν θὰ ψελναν τς Καταβασίες, κατέβαιναν πὸ τὰ στασίδια τους, συνενώνονταν στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ καὶ ψελναν λοι μαζί. 

     πὸ τν Κανόνα τς ορτς τς ψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυρο, ποὺ ποτελεῖ ποίημα τοῦ γ. Κοσμᾶ τοῦ μνογράφου, πισκόπου Μαϊουμ, θὰ σχολιάσουμε σ᾿ ατό μας τὸ ρθρο τν Ερμὸ τς ε’ δς, στν ποο ψάλλουμε: 

  “Ὦ τρισμακάριστον Ξύλον, ν ᾧ τάθη Χριστός, ὁ Βασιλες καὶ Κύριος· δι᾿ οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ πατήσας, τῷ ν σοὶ δελεασθείς, Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, τῷ παρέχοντι τν ερήνην τας ψυχας μν”.

   Δηλαδή: Ὦ τρισμακάριστο Ξύλο, πάνω στὸ ποο πλωσε τὸ σμα Του (σταυρώθηκε) ὁ ησος Χριστός, ὁ Βασιλες καὶ Κύριος. Δι᾿ ατοῦ τοῦ Ξύλου πεσε (ττήθηκε) ὁ διάβολος, ὁ ποος πίσης διὰ τοῦ ξύλου (τοῦ δέντρου δηλαδὴ τς γνώσεως τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ στν δμ) ξαπάτησε τν δμ καὶ τν Εα (πείθοντάς τους νὰ φν πὸ τν παγορευμένο καρπό). ττήθηκε δὲ ὁ διάβολος, φοῦ δελεάστηκε πὸ τν Θεό, ποὺ καρφώθηκε πάνω σου κατὰ τν σάρκα Του (τν νθρωπίνη φύση Του) καὶ ὁ ποος παρέχει ερήνη στς καρδιές μας. 

    Ὁ διάβολος, κατὰ τν γία Γραφὴ καὶ τος Πατέρες τς κκλησίας, εναι ἡ ατία τς μεγάλης τραγωδίας τς νθρωπότητος. Κατάφερε νὰ παραπλανήσει τος Πρωτοπλάστους δμ καὶ Εα καὶ νὰ τος σπρώξει στν παράβαση τς ντολς τοῦ Θεο, πείθοντάς τους τι μποροσαν δθεν νὰ γίνουν θεοὶ χωρς τὴ χάρη καὶ τν νέργεια τοῦ Θεο, μὲ ποτέλεσμα νὰ εσέλθει στὴ ζωή τους καὶ στὴ ζωὴ λων τν νθρώπων ἡ φθορά, ἡ μαρτία καὁ θάνατος. κτοτε, μετὰ τν Πτώση τν Πρωτοπλάστων, δν πρχε γιὰ τος νθρώπους καμιὰ πολύτως δυνατότητα σωτηρίας. Κανένας νθρωπος, σο δίκαιος κι ν ταν, δν μποροσε νὰ λυτρώσει τν νθρωπότητα πὸ ατὴ τν τραγωδία τς Πτώσεως. Μόνο ὁ ἴδιος ὁ Θες μποροσε νὰ προσφέρει λύτρωση καὶ σωτηρία. 

   Κι ατὸ πετεύχθη μὲ τν εσοδο τοῦ πείρου Θεοῦ μέσα στὰ πεπερασμένα δεδομένα τς νθρωπίνης στορίας, ταν λθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ταν λθε ὁ κατάλληλος καιρός. Τὸ δεύτερο πρόσωπο τς γίας Τριάδος, ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καταδέχθηκε νὰ σαρκωθε, νὰ γίνει νθρωπος μοούσιος μ᾿ μς καὶ νὰ ζήσει νάμεσά μας ς νας ξ μν. Καταδέχθηκε κόμη ὁ πόλυτα ναμάρτητος νὰ πεθάνει γιὰ τς δικές μας μαρτίες καὶ μάλιστα μὲ τν πλέον πονείδιστο τρόπο θανάτου, μὲ τν σταυρικὸ θάνατο. Πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ βεβαίως πλώθηκε καὶ πέθανε τὸ νθρώπινο σμα τοῦ Θεανθρώπου, χι ἡ θεότητά του, ἡ ποία εναι παθής. Μὲ τν νανθρώπηση τοῦ Υοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ νώθηκαν στὸ πρόσωπό Του ἡ θεία φύση μὲ τν νθρωπίνη φύση. Ἡ θεία φύση εναι παθς καὶ θάνατη, ἡ νθρωπίνη φύση εναι παθητὴ καὶ θνητή. Ἡ νθρωπίνη φύση λοιπν ταν κείνη ποὺ καρφώθηκε πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυρο

    μως τὸ νθρώπινο σμα ποὺ πέθανε πάνω στν Σταυρὸ δν ταν πλς καὶ μόνο τὸ σμα νς δικαίου καὶ θώου νθρώπου, λλὰ ταν τὸ σμα τοῦ δίου τοῦ Θεανθρώπου, τοῦ σεσαρκωμένου Υοῦ καὶ Λόγου τοῦ ΘεοὉ ησος Χριστς ποὺ πέθανε πάνω στν Σταυρὸ δν ταν πλς καὶ μόνο νας δίκαιος καὶ θος νθρωπος, λλὰ ταν ὁ ἴδιος ὁ Θες σεσαρκωμένος. Τόσο τὸ νθρώπινο σμα Του, ποὺ πέθανε πάνω στὸ ξύλο τοῦ Σταυροσο καὶ ἡ νθρωπίνη ψυχή Του, ποὺ κατέβηκε μετὰ τν θάνατό Του στν δη, ταν νωμένα μὲ τν θεότητα. Ατὸ πετέλεσε τὴ μεγάλη πλάνη τοῦ πλάνου διαβόλου. Συνήργησε διάβολος νὰ σταυρωθεῖ καὶ νὰ πεθάνει ὁ ησος Χριστός, νομίζοντας τι τσι κατέστρεφε λοκληρωτικὰ τὸ ργο Του. μως τελικὰ συνειδητοποίησε τι ατς ποὺ σταυρώθηκε καὶ πέθανε ταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ποος μὲ τν θάνατό Του καὶ τν κάθοδό Του στν δη, λλὰ καὶ στὴ συνέχεια μὲ τν τριήμερη κ νεκρν νάστασή Του, συνέτριψε κυριολεκτικὰ λη τὴ δύναμη καὶ τν ξουσία του. “Χριστς νέστη κ νεκρν θανάτῳ θάνατον πατήσας”. Ὁ Θεάνθρωπος ησος Χριστς μὲ τν σταυρικό Του θάνατο καὶ τν νάστασή Του νίκησε τν θάνατο, νίκησε τν διάβολο, νίκησε τν μαρτία καὶ τν φθορά. κτοτε ὁ θάνατος δν εναι θάνατος, λλὰ μετάβαση στν αώνια ζωή, νῶ ὁ νθρωπος χει τὴ δυνατότητα ν Χριστῷ νὰ νικήσει τν μαρτία καὶ τν διάβολο καὶ νὰ περβεῖ τν φθορά. 

   τσι ὁ Τίμιος Σταυρς τοῦ Κυρίου κατέστη γιὰ μς τος ρθοδόξους Χριστιανος ντως τρισμακάριστο Ξύλο.  Δν εναι πλέον να φονικὸ ργανο, πάνω στὸ ποο πέθανε ὁ ησος Χριστός, λλὰ εναι τὸ σύμβολο τς νίκης τοῦ Χριστοῦ πάνω στν θάνατο, τν μαρτία καὶ τν διάβολο, εναι τὸ σύμβολο τς δόξας τοῦ Χριστοφοῦ μὲ τν θάνατό Του πὶ τοῦ Σταυροῦ φθάνει στὸ ποκορύφωμα τς δόξας Του. Ὁ ρθόδοξος Χριστιανς φέρει συνεχς καὶ μὲ καμάρι πάνω στὸ στθος του τν σταυρό, ς μαρτυρία τς χριστιανικς του διότητος, νῶ χαράσσει μὲ ελάβεια πὶ τοῦ σώματός του σὲ κάθε στιγμὴ τς ζως του τὸ σημεο τοῦ σταυρο. Μὲ τὴ χάραξη δὲ τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ διὰ τς χειρς τοῦ πισκόπου ἢ τοῦ ερέως συντελονται τὰ πάντα μέσα στὴ ζωὴ τς κκλησίας: πιτελονται τὰ ερὰ Μυστήρια, μεταδίδεται ἡ θεία χάρις, ελογονται καὶ γιάζονται τὰ πάντα. Ὁ Τίμιος Σταυρς τοῦ Κυρίου εναι τὸ στήριγμα τν πιστν, “ἡ ραιότης τς κκλησίας”, “ὁ φύλαξ πάσης τς οκουμένης”. 

 

 (Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου “Παρέμβαση κκλησιαστική. ρθόδοξο Πνευματικό ντυπο, τεῦχος 4 (2008), σ. 200-201) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.