π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: “ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΥ ΚΑΤΕΛΙΠΕΣ ΘΕΟΤΟΚΕ”

 

«Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε»

 

Πρωτοπρ. Μιχαλ Βοσκο

 

       μήνας Αγουστος εναι χωρς καμι μφιβολία μήνας τς Παναγίας. Στ μέσον κριβς το Αγούστου ορτάζεται Kοίμησις τς περαγίας Θεοτόκου, πο εναι μεγαλύτερη Θεομητορικ ορτ τς κκλησίας μας, λλ κα μι π τς μεγαλύτερες ορτς το κκλησιαστικο μας τους. Ο δεκατέσσερεις μέρες πο προηγονται ατς τς ορτς εναι ἐπίσης φιερωμένες στν περαγία Θεοτόκο, φ᾿ νς μν λόγῳ τς νηστείας το Δεκαπενταυγούστου, φ᾿ τέρου δ λόγῳ τς ψαλμωδίας σ λους τος ἱεροὺς ναος το Μικρο κα το Μεγάλου Παρακλητικο Κανόνος, πο ποτελον διαίτερα γαπητς στν ρθόδοξο λα κολουθίες. λλ κα ο πόλοιπες μέρες το Αγούστου εναι φιερωμένες στ Μητέρα το Κυρίου λόγῳ τν μεθεόρτων τς Κοιμήσεώς της. Μάλιστα, πόδοση τς ορτς τς Κοιμήσεως, πο κανονικ γίνεται στς 23 το μηνός, σ πολλ μοναστήρια κα διαίτερα στ γιον ρος μετατίθεται πρς τ τέλος το μηνς κα συγκεκριμένα στς 28, ν κα τελευταία μέρα το Αγούστου, ἡ 31η, εναι φιερωμένη στν Κατάθεση τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου.

       λα ατ δν εναι καθόλου τυχαῖα. Εναι ποτέλεσμα τς διαίτερης σημασίας ποὺ ἔχει τὸ πρόσωπο τς περαγίας Θεοτόκου στ ργο τς ν Χριστῷ σωτηρίας το νθρωπίνου γένους, λλ κα τς μεγάλης ελάβειας πο τρέφει πρς τ πρόσωπο τῆς Παναγίας κάθε ρθόδοξος πιστός. Ἡ Παρθένος Μαρία εναι μόνη π λες τς γυναίκες τς παγκόσμιας στορίας, πο ξιώθηκε ν κυοφορήσει στ σπλάχνα της τν ἴδιο τν Υἱὸ κα Λόγο το Θεοῦ, τὸν ἴδιο τὸν Θεό. Κα τιμ ατ δν τς ποδόθηκε τυχαίως, λλ λόγῳ τς ξεχωριστῆς γιότητος κα τς ξεχωριστῆς καθαρότητός της. Παρθένος Μαρία εναι Παναγία μας, εναι μεγαλύτερη γία ὅλων τν αώνων, “τιμιωτέρα τν Χερουβεμ κα νδοξοτέρα συγκρίτως τν Σεραφείμ”, ἀλλὰ καὶ ἡ μητέρα ὅλου τοῦ κόσμου, ἡ ἀκαταίσχυντος προστασία τῶν Χριστιανῶν, ἡ Παραμυθία, ἡ Γοργοεπήκοος …

       Στὶς 15 Αὐγούστου, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν εἰς οὐρανοὺς Μετάστασή της. Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, ὅπως καὶ γιὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἀπετέλεσαν τὸ ἀντικείμενο τῶν ἄλλων Θεομητορικῶν ἑορτῶν (Συλλήψεως, Γεννήσεως, Εἰσοδίων), δὲν ἀναφέρουν ὁ,τιδήποτε τὰ Εὐαγγέλια τῆς Καινῆς Διαθήκης. Σκοπὸς τῶν ἱερῶν Εὐαγγελιστῶν ἦταν ἀποκλειστικὰ νὰ καταγράψουν στὶς σελίδες τῶν Εὐαγγελίων τους τὰ περὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, γιὰ ν’ ἀποδείξουν ὅτι Αὐτὸς εἶναι ὁ σεσαρκωμένος Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου. Οἱ πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διεσώθησαν διὰ μέσου τῆς προφορικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ στόμα σὲ στόμα καὶ ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά. Αὐτὲς τὶς πληροφορίες κατέγραψαν ἀργότερα εὐλαβεῖς κατὰ τὸ πλεῖστον συγγραφεῖς, ἀναπτύσσοντάς τες μὲ φανταστικὲς λεπτομέρειες. Οἱ συγγραφεῖς αὐτοὶ γιὰ νὰ προσδώσουν περισσότερο κύρος στὰ γραφόμενά τους, ἀπέδωσαν τὰ κείμενά τους στοὺς Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου. Ἡ Ἐκκλησία μας τὰ κείμενα αὐτὰ τὰ ὀνόμασε “ἀπόκρυφα” ἢ “ψευδεπίγραφα” καὶ τὰ ἀπέρριψε, ἄντλησε ὅμως ἀπὸ αὐτὰ τὶς ἱστορικὲς ἐκεῖνες πληροφορίες ποὺ διεσώθησαν διὰ μέσου τῆς προφορικῆς παραδόσεως.

       Στὸ γεγονὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀναφέρεται κατὰ κύριο λόγο μιὰ ἀπόκρυφη διήγηση, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἡ διήγηση αὐτὴ ἀπετέλεσε τὸ ὑπόβαθρο ὁλόκληρης τῆς ὑμνογραφίας τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν πηγὴ ἐμπεύσεως γιὰ τὴν βυζαντινὴ εἰκονογράφηση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μὲ βάση τὸ κείμενο αὐτό, ἀλλὰ καὶ μὲ βάση τὸ Συναξάριο τῆς ἡμέρας, τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου καὶ τὴν σωματική Του ἀναχώρηση ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, ἡ Παναγία πήγαινε καθημερινὰ στὸν Πανάγιο Τάφο Του καὶ προσευχόταν. Ὅταν ἔφθασε ὁ καιρὸς πο θά ᾿πρεπε καὶ ἡ ἴδια ν γκαταλείψει τ γκόσμια - Παρθένος Μαρία δν μποροσε ν᾿ ποφύγει τὸν θάνατο, πο ποτελε τν κοιν μοίρα ὅλων τν νθρώπων -, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς τν πληροφόρησε τρες ἡμέρες πρὶν (ἡμέρα Παρασκευὴ) διὰ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ὅτι θὰ μεταβεῖ στὴν ἀληθινὴ ζωή, στὴν αἰώνια ζωή. Μετὰ ἀπ’ αὐτὴν τὴν πληροφορία πῆγε στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ὅπου προσευχήθηκε θερμά, πως λίγα χρόνια πρν κα Υός της, καὶ στὴ συνέχεια ἐπέστρεψε στὸ σπίτι της, τὸ καθάρισε καὶ ἑτοίμασε ὅλα τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν ταφή της. Ἀφοῦ παρεκάλεσε τὸν Υἱό της νὰ τῆς στείλει τοὺς Ἀποστόλους Του ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, γιὰ νὰ εἶναι κοντά της τὶς σημαντικὲς ἐκεῖνες στιγμές, νέμενε τν ὥρα τς ναχωρήσεως της π τν παρόντα κόσμο. Πράγματι ο πόστολοι, πο βρίσκονταν σ διάφορα σημεα τς γς κηρύττοντας τ Εαγγέλιο, μετεφέρθησαν θαυματουργικ στ Γεθσημαν, γι ν βρεθον κοντ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο κατ τς τελευταες της στιγμς κα ν κηδεύσουν μ τν πρέποντα τρόπο τ πάντιμο σμα της. “Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατε μου τὸ σῶμα· καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα”.

Τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεώς της (ἡμέρα Κυριακὴ) ἦλθε ὄντως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ χιλιάδες ἀγγέλους, γιὰ νὰ παραλάβει τὴν ψυχὴ τῆς παναγίας μητέρας Του. Ἡ Παναγία εὐλόγησε τοὺς Ἀποστόλους καὶ τὸν κόσμο ὅλο, ἔλαβε τὴν ὑπόσχεση ὅτι ὅποιος ἐπικαλεῖται τὸ ὄνομά της θὰ εὑρίσκει “ἔλεος καὶ παράκλησιν καὶ ἀντίληψιν καὶ παρρησίαν καὶ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι” καὶ παρέδωσε τὴν ἁγία ψυχή της στὰ χέρια τοῦ Υἱοῦ της. Οἱ Ἀπόστολοι μετέφεραν τὴν κλίνη, πάνω στὴν ὁποία τοποθετήθηκε τὸ ζωαρχικὸ σῶμα της, στὴν Γεθσημανῆ, γιὰ νὰ τὸ θάψουν, ἐνῶ οἱ Ἄγγελοι στὸν οὐρανὸ ἔψαλλαν καθ’ ὅλη τὴ διαδρομή. Καθ’ ὁδὸν ἕνας Ἑβραῖος προσπάθησε νὰ πειράξει τὸ σῶμα τῆς Παναγίας, Ἄγγελος ὅμως Κυρίου ἀπέκοψε τὰ χέρια του ἀπὸ τοὺς ὤμους καὶ ἔμειναν κρεμασμένα στὴν κλίνη, μιὰ σκηνὴ ποὺ ἀπεικονίζεται σὲ πολλὲς βυζαντινὲς εἰκόνες τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἀφοῦ βέβαια μετενόησε ὁ Ἑβραῖος, θαυματουργικὰ ἐκολλήθηκαν καὶ πάλιν τὰ χέρια του.

       Κατὰ θείαν οἰκονομία ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου δὲν ἦταν παρὼν κατὰ τὴν κήδευση τοῦ σώματος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Γιὰ χάρη του λοιπόν, ὅταν ἀργότερα βρέθηκε στὴ Γεθσημανή, ἄνοιξαν τὸν τάφο τῆς Παναγίας τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὴν Κοίμησή της. Ὅμως τ ἄχραντο σμα τς Παρθένου Μαρίας δν ταν πι κεῖ, ἀλλὰ μετέστη στοὺς οὐρανούς. γ, τάφος κα θάνατος δν μπόρεσαν ν κρατήσουν τ σμα ατ πο ξιώθηκε ν κυοφορήσει τν νανθρωπήσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο το Θεο. πως λοιπν συνέβηκε μ τν Υό της, τσι κα τ δικό της σμα ναστήθηκε κα ναλήφθηκε στος ορανούς, στε περαγία Θεοτόκος ψυχ τε κα σώματι ν πρεσβεύει γι λους μας στ θρόνο το Υο καὶ Θεοῦ της. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, συνοψίζοντας τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου πρὸ αὐτοῦ πατερικὴ διδασκαλία, ἀναφέρει στὴν 37η Ὁμιλία του “Εἰς τὴν πάνσεπτον Κοίμησιν” (παράγραφος 9): “συνανίσταται … τῷ πρότερον ἀναστάντι τριημέρῳ Χριστῷ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματος αὐτοῦ· καὶ παράστασις γίνεται τοῖς μαθηταῖς τῆς ἐκ νεκρῶν καὶ αὐτῆς ἀναστάσεως αἱ σινδόνες καὶ τὰ ἐντάφια, μόνα περιλειφθέντα τῷ τάφῳ … Οὐκ ἦν δὲ χρεία καὶ ταύτην ἔτι πρὸς ὀλίγον, καθάπερ ὁ ταύτης Υἱὸς καὶ Θεός, ἐνδιατρίψαι τῇ γῇ· διὰ τοῦτο πρὸς τὸν ὑπερουράνιον εὐθὺς ἀνελήφθη χῶρον ἀπὸ τοῦ τάφου …”. Συνανίσταται μαζὶ μὲ τὸν προηγουμένως ἀναστάντα τριήμερο Χριστὸ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσματός του. Καὶ γίνονται γιὰ τοὺς μαθητὲς ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο περὶ τῆς ἀναστάσεώς της ἀπὸ τοὺς νεκροὺς τὰ σινδόνια καὶ τὰ ἐντάφια, ποὺ μόνα ἀπέμειναν στὸν τάφο. Δὲν χρειάστηκε ὅμως νὰ μείνει καὶ αὐτὴ γιὰ λίγο πάνω στὴν γῆ, ὅπως ὁ Υἱός της καὶ Θεός· γι’ αὐτὸ ἀναλήφθηκε ἀμέσως ἀπὸ τὸν τάφο πρὸς τὸν ὑπερουράνιο χῶρο.

π τὴν πλούσια ὑμνογραφία τς ορτς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου θὰ παραθέσουμε χωρὶς περαιτέρω σχολιασμὸ τὸ Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς. Τὸ Δοξαστικὸ ἀυτὸ ἔχει ὡς ἑξῆς:

“Ὅτε ἐξεδήμησας, Θεοτόκε Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα ἀφράστως, παρῆν Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος καὶ πρῶτος Ἱεράρχης, Πέτρος τε ἡ τιμιωτάτη κορυφαία τῶν θεολόγων ἀκρότης, καὶ σύμπας ὁ θεῖος τῶν Ἀποστόλων χορός, ἐκφαντορικαῖς θεολογίαις ὑμνολογοῦντες τὸ θεῖον καὶ ἐξαίσιον τῆς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας μυστήριον· καὶ τὸ ζωαρχικὸν καὶ θεοδόχον σου σῶμα κηδεύσαντες, ἔχαιρον πανύμνητε. Ὕπερθεν δὲ αἱ πανάγιαι καὶ πρεσβύταται τῶν Ἀγγέλων Δυνάμεις τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, κεκυφυΐαι ἀλλήλαις ἔλεγον· Ἄρατε ὑμῶν τὰς πύλας καὶ ὑποδέξασθε τὴν τεκοῦσαν τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητήν· δοξολογίαις τε ἀνυμνήσωμεν τὸ σεπτὸν καὶ ἅγιον σῶμα, τὸ χωρῆσαν τὸν ἡμῖν ἀθεώρητον καὶ Κύριον. Διόπερ καὶ ἡμεῖς τὴν μνήμην σου ἑορτάζοντες, ἐκβοῶμεν σοι Πανύμνητε, Χριστιανῶν τὸ κέρας ὕψωσον καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν”.

Ὅταν μετέστης ἀπὸ τὸν παρόντα κόσμο, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ μετέβης πρὸς Ἐκεῖνον, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ ἐσένα μὲ τρόπο ἀνέκφραστο, ἦταν παρὼν ὁ Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ὁ πρῶτος Ἱεράρχης τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ὁ τιμιώτατος καὶ κορυφαῖος θεολόγος, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη ἡ θεϊκὴ χορεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καὶ ὑμνολογοῦσαν μὲ μυστικὲς θεολογίες τὸ θεῖο καὶ ἐξαίσιο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ψηλὰ στὸν οὐρανὸ δὲ οἱ πανάγιες καὶ σεβάσμιες Δυνάμεις τῶν Ἀγγέλων, βλέποντας ἔκπληκτες τὸ θαῦμα καὶ κλίνοντας ἡ μία πρὸς τὴν ἄλλη, ἔλεγαν: Ἀνοίξετε τὶς πύλες σας καὶ ὑποδεχθεῖτε ἐκείνην ποὺ γέννησε τὸν Δημιουργὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, καὶ ἂς ἀνυμνήσουμε μὲ δοξολογίες τὸ σεπτὸ καὶ ἅγιο σῶμα ποὺ χώρεσε τὸν Κύριό μας, τὸν Ὁποῖον ἐμεῖς δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμεῖς ἑορτάζοντας τὴν μνήμη σου, φωνάζουμε δυνατὰ σὲ σένα Πανύμνητε, ἐνίσχυσε τὴ δύναμη τῶν Χριστιανῶν καὶ σῶσε τὶς ψυχές μας.

 

   (Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου “Παρέμβαση κκλησιαστική. ρθόδοξο Πνευματικό ντυπο, τεῦχος 16 (2011), σ. 141-146)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.