π. ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΣΚΟΥ: “ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ”

 

«Πάντα χορηγε τ Πνεμα τ γιον» -

λίγα τιν περ το Τρίτου Προσώπου

τς γίας Τριάδος

 

Πρωτ. Μιχαλ Βοσκο

 

         μέρα τς Πεντηκοστς χαρακτηρίζεται ς γενέθλιος μέρα τς κκλησίας. χι βεβαίως γιατ δν πρχε πρν π ατν τν μέρα κκλησία. κκλησία, σύμφωνα μ τος κκλησιαστικος Πατέρες κα Διδασκάλους, προϋπρχε στ βουλ κα τν πρόθεση το Θεο κα ποτελε τν πρώτη κτίση κα δημιουργία Του. ναφέρεται σχετικ στν “Ποιμένα” το ρμ, τι κκλησία “πάντων πρώτη κτίσθη· δι τοτο πρεσβυτέρα, κα δι ταύτην κόσμος κατηρτίσθη”. ρχ τς κκλησίας τοποθετεται στν πρώτη δημιουργία, τ δημιουργία το πνευματικο κόσμου, το κόσμου δηλαδ τν γγέλων. στόσο κατ τν μέρα τς Πεντηκοστς ρχίζει μι νέα περίοδος πάρξεως τς κκλησίας. Κατ τν μέρα τς Πεντηκοστς κα μ τν πιφοίτηση το γίου Πνεύματος στος ποστόλους ρχίζει στορικ ζω τς κκλησίας π τς γς ς το ζωντανο Σώματος το Χριστο, πο ζε μ τ χαρίσματα κα τν πενέργεια το γίου Πνεύματος.

          λόκληρο τ πολυτρωτικ ργο το Θεανθρώπου ησο Χριστο πέβλεπε κριβς σ᾿ ατν τ στιγμή, τ στιγμ τς λεύσεως το γίου Πνεύματος, τ στιγμ τς ν εδει πυρίνων γλωσσν πιφοιτήσεως το γίου Πνεύματος π τος γίους Μαθητς κα ποστόλους. Πρν π τ Πάθος Του Κύριος εχε πε στος Μαθητές Του, τι τος συμφέρει ν πέλθει διος, γι ν πέμψει πρς ατος τ γιο Πνεμα, τ Πνεμα τς ληθείας. Κα πρν π τν νάληψή Του τος παρήγγειλε ν μ φύγουν π τ εροσόλυμα, λλ ν ναμένουν τν κάθοδο το γίου Πνεύματος. τσι λοιπν μέρα τς Πεντηκοστς δν εναι μονάχα γενέθλιος μέρα τς κκλησίας, λλ εναι ταυτοχρόνως κα κατ᾿ ξοχν μέρα ορτασμο το Τρίτου Προσώπου τς γίας Τριάδος, το γίου Πνεύματος. Δευτέρα μετ τν Κυριακ τς Πεντηκοστς, λλ κα λόκληρη βδομάδα πο κολουθε, εναι φιερωμένες στ Πανάγιον κα Ζωοποιν Πνεμα. ναφέρεται στ Συναξάριο τς Δευτέρας μετ τν Πεντηκοστ τι ορτάζουμε “ατ τ πανάγιον κα ζωοποιν κα παντοδύναμον Πνεμα, τν να τς Τριάδος Θεόν, τ μότιμον κα μοούσιον κα μόδοξον τ Πατρ κα τ Υἱῷ”.

         ταν παγγέλλουμε τ Σύμβολο τς Πίστεως, μολογομε τι πιστεύουμε “ες να Θεόν”. ληθινς Θες μως, στν ποον πιστεύουμε μες ο Χριστιανοί, δν εναι οτε τ κίνητον ν το ριστοτέλη οτε ποιαδήποτε λλη φιλοσοφικ ννοια περβατικο πολύτου, λλ εναι κοινωνία Προσώπων, Θες Τριαδικός. Χωρς σ καμι περίπτωση ν μπορομε ν μιλήσουμε γι τρες θεούς, φο τ τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος εναι μοούσια, χουν δηλαδ μία κα τν ατ οσία, μιλομε στόσο γι τρία Πρόσωπα, γι Θεν Πατέρα, Θεν Υἱὸν κα Θεν γιον Πνεμα. Τ τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος δν ποτελον τρόπους φανερώσεως το νς Θεο στν στορία, πως σφαλμένα σχυριζόταν αρετικς Σαβέλλιος, λλ ποτελον διαίτερες ποστάσεις, στε ν μπορομε ν μιλομε γι Μονάδα ν Τριάδι κα γι Τριάδα ν Μονάδι. Θεός, στν ποον πιστεύουμε, εναι νας κατ τν οσία τ φύση κα Τριαδικς κατ τ Πρόσωπα τς ποστάσεις.

         Τ τρία Πρόσωπα τς γίας Τριάδος χουν, πως εδαμε, μία κα τν ατ οσία. πίσης ο νέργειές τους εναι κοινές. μως διακρίνονται μεταξύ τους π να διαίτερο γνώρισμα, τ ποο νομάζεται στ θεολογικ γλώσσα προσωπικ ποστατικ δίωμα κα τ ποο ναφέρεται στ μεταξύ τους σχέση. τσι λοιπν Θες Πατρ εναι κενος ποος γενν προαιωνίως κα ϊδίως τν Υἱὸ κα κπορεύει προαιωνίως κα ϊδίως τ γιο Πνεμα ντας πηγ τς θεότητος, Θες Υἱὸς εναι κενος ποος γεννται προαιωνίως κα ϊδίως π τν Πατέρα κα τ γιο Πνεμα εναι κενο τ ποο κπορεύεται προαιωνίως κα ϊδίως π τν Πατέρα κα μόνο π τν Πατέρα. Τ προσωπικ ποστατικ δίωμα το Πατρς εναι ς κ τούτου γεννησία, το Υο κ το Πατρς γέννηση κα το γίου Πνεύματος κ το Πατρς κπόρευση. Ατν τ σχέση τν Τριν Προσώπων τς γίας Τριάδος νατρέπει ντελς παπικ διδασκαλία περ το filioque, διδασκαλία δηλαδ περ τς κπορεύσεως το γίου Πνεύματος κ το Πατρς κα κ το Υο, μι διδασκαλία πο εσήγαγαν ο Παπικο κα σ᾿ ατ τ ἴδιο τ Σύμβολο τς Πίστεως. Μ᾿ ατν τ διδασκαλία νατρέπεται οσιαστικ σορροπία στς σχέσεις τν Προσώπων τς γίας Τριάδος, φο τ ποστατικ δίωμα το Πατρς ποδίδεται κα στν Υό, ν ποτιμται σαφς τ Τρίτο Πρόσωπο τς γίας Τριάδος, τ γιο Πνεμα σ σχέση μ τν Πατέρα κα τν Υό, φο Πατρ κα Υἱὸς χουν κάτι κοιν μεταξύ τους πο δν τ χει τ γιο Πνεμα.

         Τ γιο Πνεμα χαρακτηρίζεται π τος κκλησιαστικος Πατέρες κα Διδασκάλους ς ψυχ τς κκλησίας. Εναι κενο πο συγκροτε λόκληρο τὸν θεσμ τς κκλησίας, πως τονίζεται σ᾿ να διαίτερα γνωστ στιχηρ το σπερινο τς ορτς τς Πεντηκοστς, π τ ποο πήραμε κα τν τίτλο ατο το κειμένου. Χωρς τν πενέργεια το γίου Πνεύματος κα χωρς τ χαρίσματά Του δν μπορε οτε κκλησία ν πάρξει, οτε Μυστήρια ν τελεστον, οτε μολογία πίστεως ν γίνει, οτε γιότητα βίου ν πιτευχθε. Τ γιο Πνεμα εναι κενο τ ποο μίλησε κα συνεχιζει ν μιλ δι τν Προφητν, κενο τ ποο χαριτώνει κα φωτίζει τος γίους νθρώπους, τελειο τος ερες κα τ Μυστήρια πο τελονται π ατούς, μεταβάλλει τν ρτο κα τν ονο σ Σμα κα Αμα Χριστο, στε ν μπορομε ν γινόμαστε σύσσωμοι κα σύναιμοι Χριστο. Σ ντίθεση μ τν παπικ κκλησία, πού, πως εἴδαμε, ποβάθμισε σαφς τ θέση το γίου Πνεύματος στν καθόλου κκλησιαστικ ζωή, στν ρθόδοξη κκλησία τ πάντα συντελονται μ τν πίκληση το γίου Πνεύματος, τ πάντα πιτυγχάνονται μ τν χάρη κα τν πενέργεια το γίου Πνεύματος. 

Κλείνοντας ατν τ σύντομη ναφορά μας στ Τρίτο Πρόσωπο τς γίας Τριάδος, θ πρέπει ν τονίσουμε τι λόκληρη ζω κα λόκληρος πνευματικς γώνας το ρθοδόξου Χριστιανο ποσκοπε στ ν᾿ ποκτήσει τ χαρίσματα το γίου Πνεύματος, στ ν γίνει δοχεο τς χάριτος το γίου Πνεύματος· ποσκοπε σ τελευταία νάλυση στ ν καταστήσει τ γεγονς τς Πεντηκοστς διαρκς βίωμα στ ζωή του.

 

(Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Παράκληση. Διμηνιαία Ἔκδοσις ερς Μητροπόλεως Λεμεσο, τεῦχος 18 (2004), σ. 6-7)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.