ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα ούλιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες καὶ Ἀγρυπνία τς ξς μέρες:

 

Παρασκευὴ 1η ουλίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Παρασκευὴ 1η ουλίου στὶς 8:00 μ.μ. : Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τς Τιμίας σθτος τς περαγίας Θεοτόκου ν Βλαχέρναις

Κυριακ 3 ουλίου : Γ’ Ματθαίου

Πέμπτη 7 ουλίου : Τς γ. Κυριακς τς Μεγαλομάρτυρος

Παρασκευὴ 8 ουλίου : Το γ. Προκοπίου το Μεγαλομάρτυρος, τς γ. Θεοδοσίας τς μητρς ατο κα το σίου Θεοφίλου το Μυροβλύτου

Κυριακ 10 ουλίου : Δ’ Ματθαίου / Τῶν Ὁσίων Παρθενίου καὶ Εὐμενίου τῶν ἐν Γορτύνῃ Κρήτης καὶ ἐκ μεταθέσεως τοῦ Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων

Δευτέρα 11 ουλίου : Τν γ. Εφημίας τς Μεγαλομάρτυρος κα λγας τς Βασιλίσσης κα σαποστόλου / Τοῦ Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ ἐν Ἀγγλίᾳ

Τρίτη 12 ουλίου : Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

Τετάρτη 13 ουλίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / Τν γ. λιοφώτων / Τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακ 17 ουλίου : Τν γ. 630 Θεοφόρων Πατέρων τς Δ’ ν Χαλκηδόνι Οκουμενικς Συνόδου / Τς γ. Μαρίνης τς Μεγαλομάρτυρος / Τῆς Ἁγ. Μάρτυρος Οὐαλεντίνης (ἐκ μεταθέσεως)

Τετάρτη 20 ουλίου : Το γ. Προφήτου λιο το Θεσβίτου

Παρασκευὴ 22 ουλίου : Τν γ. Μαρίας τς Μαγδαληνς τς Μυροφόρου κα σαποστόλου κα Μαρκέλλης τς σιομάρτυρος

Κυριακ 24 ουλίου : Στ’ Ματθαίου / Τς γ. Χριστίνης τς Μεγαλομάρτυρος / Κοίμησις τς γ. ννης μητρς τς περαγίας Θεοτόκου (ἐκ μεταθέσεως) / Τς γ. λυμπιάδος τς Διακόνου (ἐκ μεταθέσεως)

Τρίτη 26 ουλίου : Τν γ. Παρασκευς τς Μεγαλομάρτυρος κα ρμολάου το ερομάρτυρος

Τετάρτη 27 ουλίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος το αματικο

Πέμπτη 28 ουλίου : Τς σίας Ερήνης τς Χρυσοβαλάντου

Κυριακ 31 ουλίου : Ζ’ Ματθαίου

 

- σπερινς ρχίζει στς 7:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

 

Νὰ δώσουμε τὴν ἀγάπη μας στὸν Χριστὸ

 

– Γέροντα, πῶς πρέπει νὰ ἐργασθῶ, γιὰ νὰ ἀγαπήσω τὸν Θεό;

– Γιὰ νὰ ἀγαπήσης τὸν Θεό, πρέπει νὰ ξεκινήσης ἀπὸ τὴν θυσία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπολογίζη τὸν ἑαυτό του καὶ θυσιάζεται, τότε τὰ πράγματα πᾶνε κανονικά: ἀγαπάει τὸν πλησίον του, ἀγαπάει τὸν Θεό. Ὅσοι λένε ὅτι ἀγαποῦν τὸν Θεό, ἀλλὰ δὲν κάνουν μιὰ θυσία γιὰ τὸν πλησίον τους, «ἠγάπησαν τὸν Θεὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο Αὐτῷ».

– Γέροντα, πῶς αὐξάνεται ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό;

– Νὰ ἔχετε τὸν νοῦ σας συνέχεια στὸν Θεό, νὰ σκέφτεσθε τὸν Θεό. Νὰ λέτε τὴν εὐχή, νὰ μιλᾶτε μὲ τὸν Θεό. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνη αὐτὴν τὴν ἐργασία, κατ᾿ ἀρχὰς νιώθει λίγο τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἀργότερα, ὅσο προχωράει, τὴν νιώθει ὅλο καὶ πιὸ πολύ. Ὁ νοῦς του βρίσκεται μόνιμα πλέον στὸν Θεό, καὶ δὲν τὸν συγκινεῖ τίποτε τὸ γήινο καὶ μάταιο. Στὴν καρδιά του φουντώνει ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό, γεμίζει καὶ δὲν θέλει πιὰ νὰ σκέφτεται τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό. Ἀδιαφορεῖ γιὰ ὅλα τὰ τοῦ κόσμου καὶ σκέφτεται συνέχεια τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Βλέπεις, ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ ἐφευρέσεις, ἀπορροφοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Ποῦ εἶναι ὅμως ἡ δική μας ἀπορρόφηση ἀπὸ τὸν Χριστό;

– Τί μᾶς λείπει, Γέροντα, καὶ δὲν ἀναζητοῦμε μὲ τέτοιο ζῆλο τὸν Χριστό;

– Τίποτε δὲν μᾶς λείπει. Μυαλὸ ἔχουμε, ἡλικία ἔχουμε. Ὁ ἑαυτός μας εἶναι τὸ ἐμπόδιο.

Ἂν δὲν πετάξουμε τὸν ἑαυτό μας, πῶς θὰ μπῆ μέσα μας ὁ Χριστός; Ἂν πετάξουμε τὸν ἑαυτό μας καὶ φύγη ὁ κακὸς ἐνοικιαστής, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, θὰ κατοικήση στὸ κενὸ τῆς καρδιᾶς ὁ καινὸς ἄνθρωπος τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ θὰ γεμίση ὁ ναός μας, ὅλη ἡ ὕπαρξή μας, ἀπὸ ἀγάπη, γιατὶ θὰ φιλοξενῆται μέσα μας ἡ Ἀγάπη, ὁ Χριστός. Τότε πιὰ ἡ καρδιὰ γίνεται καμπάνα καὶ χτυπάει συνέχεια χαρμόσυνα καὶ τόσο δυνατά, ποὺ κοντεύουν νὰ σπάσουν οἱ τσατμάδες – τὰ κόκκαλα τῶν πλευρῶν –, οἱ ὁποῖοι εἶναι σουβαντισμένοι μὲ πηλό, ποὺ ἔγινε σάρκα μὲ τὴν διαταγὴ τοῦ Θεοῦ. Κι ἂν βρεθῆς στὴν ἔρημο καὶ δὲν ὑπάρχη ναός, τότε ναὸς εἶναι τὸ σῶμα σου καὶ καμπάνα ἡ καρδιά σου.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 201-203)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.