ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Σεπτέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνία τς ξς μέρες: 

 

Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου : ρχ τς νδίκτου (το νέου κκλησιαστικο τους) / Το γ. Συμεν το Στυλίτου κα τν γ. Τεσσαράκοντα σιοπαρθενομαρτύρων (θηνά, ντιγόνη, σπασία, φροδίτη, λπινίκη, ρασμία, ρατώ, Ετέρπη, Θάλεια, Θεανώ, Καλλιρόη, Κλειώ, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, Μελπομένη, Ορανία, Πηνελόπη, Πολύμνια, Χάϊδω, Χαρίκλεια κ..) / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μάμαντος

Κυριακ 5 Σεπτεμβρίου : ΙΑ’ Ματθαίου / Τοῦ Προφήτου Ζαχαρίου, πατρὸς τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου : νάμνησις το ν Χώναις θαύματος το ρχαγγέλου Μιχαλ

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου : Τ Γενέσιον τς περαγίας Θεοτόκου

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θεοδώρας τς ν λεξανδρεί, τς γ. Θεοδώρας τς ν Βάστ Πελοποννήσου κα τς γ. Εανθίας / Το γ. ερομάρτυρος Ατονόμου

Κυριακὴ 12 Σεπτεμβρίου :  Πρ τς ψώσεως / πόδοσις τς ορτς το Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου :  Παγκόσμιος ψωσις το Τιμίου κα Ζωοποιο Σταυρο

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου : Τῆς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου / Τοῦ ῾Αγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα (ἐκ μεταθέσεως)

Παρασκευὴ 17 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης κα λπίδος, το γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ

Κυριακὴ 19 Σεπτεμβρίου : Μετὰ τὴν Ὕψωσιν

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος Εσταθίου κα τς συμβίας ατο Θεοπίστης

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου : Ἡ Σύλληψις το Τιμίου Προδρόμου / Τς γ. Πολυξένης

Παρασκευὴ 24 Σεπτεμβρίου : Τς γ. Θέκλης τς Μεγαλομάρτυρος κα σαποστόλου κα το σίου Σιλουανο το θωνίτου / Τς σίας Εφροσύνης (ἐκ μεταθέσεως)

Κυριακὴ 26 Σεπτεμβρίου : Α’ Λουκᾶ / Ἡ μετάστασις το γ.ποστόλου κα Εαγγελιστο ωάννου το Θεολόγου

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου : Εὕρεσις καὶ Ἀνακομιδὴ τῶν Τιμίων Λειψάνων το γ. Νεοφύτου το γκλείστου / Το γ. Χαρίτωνος το μολογητο

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου : Το σίου Κυριακο το ναχωρητο

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία π τ ορτ τς γίας Σκέπης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:00 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- Ἡ Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου εναι μέρα αὐστηρῆς νηστείας.

 

 

Ὁ Θεὸς πολλὲς φορὲς ἐπιτρέπει νὰ πέση ἄφθονη ἡ ἀγάπη Του στὰ πλάσματά Του καὶ τότε ἡ ψυχή μας θερμαίνεται καὶ βλέπουμε ὅτι εἶναι τόσο γλυκειὰ ἡ θεία ἀγάπη, τόσο μεγάλη, ποὺ δὲν τὴν ἀντέχουμε καὶ φθάνουμε στὸ σημεῖο νὰ ποῦμε: «Θεέ μου, φθάνει! Ἐλάττωσε λίγο τὴν ἀγάπη Σου, γιατὶ δὲν τὴν ἀντέχω». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Θεὸς θέλει νὰ μᾶς δείξη ὅτι ἀπὸ μέρους Του ὑπάρχει ὅλη ἡ διάθεση νὰ μᾶς δώση ἄφθονη τὴν ἀγάπη Του, ἀλλὰ δὲν τὸ κάνει, γιατὶ ἡ μπαταρία μας εἶναι μικρή. Χρειάζεται νὰ τὴν μεγαλώσουμε, ὥστε νὰ χωράη περισσότερη θεία ἀγάπη, γιατὶ τὸ θεῖο ρεῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἔρχεται σ᾿ ἐμᾶς ἀνάλογα μὲ τὴν χωρητικότητά μας.

– Γέροντα, πῶς θὰ αὐξηθῆ αὐτὴ ἡ χωρητικότητα;

– Ὅσο θὰ καθαρίζεται ἡ καρδιά μας, τόσο θὰ αὐξάνεται ἡ χωρητικότητά της καὶ τόσο θὰ δεχώμαστε τὴν θεϊκὴ ἀγάπη, ἡ ὁποία εἶναι ἀπεριόριστη καὶ ἀχώρητη καὶ ἀνεξάντλητη.

– Μπορεῖ, Γέροντα, ἡ ἀγάπη μου πρὸς ἕναν Ἅγιο νὰ ἐλαττώση τὴν ἀγάπη μου πρὸς τὸν Θεό;

– Ὄχι, γιατί, ὅταν κανεὶς ἔχη μεγάλη εὐλάβεια γιὰ ἕναν Ἅγιο καὶ τὸν ἀγαπᾶ πολύ, ἐκεῖ κρύβεται ἡ μεγάλη ἀγάπη καὶ εὐλάβεια πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ πρὸς τὴν Παναγία.

Ὅποιος τιμάει τοὺς Ἁγίους, ἀναμφιβόλως τιμάει πολὺ περισσότερο τὴν Παναγία. Ὅπως, ἐπίσης, αὐτὸς ποὺ τιμάει πολὺ τὴν Παναγία, φυσικά, τιμάει περισσότερο τὴν Παναγία Τριάδα. Καὶ βλέπεις, ὅταν ἔχης ἐπαφὴ μὲ ἕναν Ἅγιο καὶ νιώθης μεγάλη εὐγνωμοσύνη πρὸς αὐτόν, θὰ μποροῦσες ἀκόμη καὶ νὰ θυσιασθῆς γι᾿ αὐτόν. Ἀλλά, ἂν θυσιαζόσουν γιὰ ἕναν Ἅγιο, πάλι γιὰ τὸν Θεὸ δὲν θὰ θυσιαζόσουν;

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό, πρὸς τὴν Παναγία, πρὸς τοὺς Ἁγίους εἶναι μεγάλη ὑπόθεση. Εἶναι μιὰ ἀγάπη ποὺ δὲν συγκρίνεται μὲ καμμιὰ ἄλλη ἀγάπη. Εἶναι σίγουρη· βρίσκεις ἀνταπόκριση.

 

(π τ βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου γιορείτου, Λόγοι E': Πάθη καὶ ἀρετές, ερν συχαστήριον “Εαγγελιστς ωάννης  Θεολόγος”, Σουρωτ Θεσσαλονίκης 2006, σ. 198-199)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.