ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

(τηλ. ναοῦ: 25331888, ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τὸν μήνα Μάρτιο θ χουμε Θεες Λειτουργίες, Ἀγρυπνία κα λοιπς κολουθίες τς ξς μέρες:

 

Πέμπτη 1η Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 2 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Β’ Στάσις)

Παρασκευ 2 Μαρτίου στς 8:30 μ.μ. : Πανηγυρικ γρυπνία το γ. Νικολάου το Πλαν στ Παρεκκλήσιο το γ. Νικολάου το Πλαν, τς ποίας θ προστε Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος

Κυριακ 4 Μαρτίου : Β’ Νηστειν (γ. Γρηγορίου το Παλαμ) / Τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ καὶ ἐκ μεταθέσεως τῆς Ἁγ. Εὐδοκίας τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν καὶ τῆς Ἁγ. Μαριάννης / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 5 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 6 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 7 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 8 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 9 Μαρτίου : Τν γ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων τν ν Σεβαστεί / 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Γ’ Στάσις)

Σάββατο 10 Μαρτίου : Το γ. Μαρίου πισκόπου Σεβαστείας καὶ τοῦ Ἁγ. Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας (ἐκ μεταθέσεως) / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν Μάρτιο / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 11 Μαρτίου : Γ’ Νηστειν (Τς Σταυροπροσκυνήσεως) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 12 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 13 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 14 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 15 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευὴ 16 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία τν Χαιρετισμν τς Θεοτόκου (Δ’ Στάσις)

Σάββατο 17 Μαρτίου : Τοῦ Ὁσίου Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκ μεταθέσεως τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 18 Μαρτίου : Δ’ Νηστειν (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) / 6:20 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / 5:00 μ.μ. Κατανυκτικς σπερινς

Δευτέρα 19 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Τρίτη 20 Μαρτίου : 5:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 21 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 5:00 μ.μ. κολουθία το Μεγάλου Κανόνος (Μικρ πόδειπνο μετ το Μεγάλου Κανόνος)

Πέμπτη 22 Μαρτίου Το Μεγάλου Κανόνος / 6:30 π.μ. ρθρος κα ρες (Α’, Γ’ κα Στ’) / 4:30 μ.μ. Μέγα πόδειπνο / 5:45 μ.μ. Θ’ ρα κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Παρασκευ 23 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:30 μ.μ. κολουθία το καθίστου μνου

Σάββατο 24 Μαρτίου : Το καθίστου μνου / Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 5:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακ 25 Μαρτίου : Ε’ Νηστειν / Το Εαγγελισμο τς περαγίας Θεοτόκου / 6:45 π.μ. (μ τ νέα ρα) ρθρος κα Θ. Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου / Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας θ ψαλε Πανηγυρικ Δοξολογία γι τν θνικ πέτειο / 6:00 μ.μ. σπερινς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ

Δευτέρα 26 Μαρτίου : Σύναξις το ρχαγγέλου Γαβριλ / 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο

Τρίτη 27 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο / Μετὰ τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο θ γίνει ὁμιλία

Τετάρτη 28 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Πέμπτη 29 Μαρτίου : 6:00 μ.μ. Μέγα πόδειπνο

Παρασκευ 30 Μαρτίου : 5:30 π.μ. ρθρος, ρες κα σπερινς μετ τς Θ. Λειτουργίας τν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων / 6:00 μ.μ. Μικρ πόδειπνο μετ το Κανόνος το γ. Λαζάρου

Σάββατο 31 Μαρτίου : νάστασις το γ. Λαζάρου / 6:30 π.μ. ρθρος κα Θ. Λειτουργία / 6:00 μ.μ. σπερινς

Κυριακπριλίου : Κυριακ τν Βαΐων / 6:30 π.μ. ρθρος, Θ. Λειτουργία ερο Χρυσοστόμου κα Λιτανεία

 

- Τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς το Εαγγελισμο τς Θεοτόκου.

- Τὴν Κυριακὴ 25 Μαρτίου κανονικὰ δὲν τελοῦνται μνημόσυνα, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μόνο γιὰ φέτος, ὅμως, ἐπετράπη κατ’ οἰκονομίαν ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητρολίτη μας ἡ τέλεση μνημοσύνων, ἐπειδὴ ἡ συγκεκριμένη Κυριακὴ εἶναι ἡ Ε’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ τελευταία Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποία τελοῦνται μνημόσυνα.

- Ὅσοι θ κοινωνήσουν στ βραδυν Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία τς Πέμπτης 22 Μαρτίου θ πρέπει π τ μεσάνυκτα τς Τετάρτης μέχρι κα τν ρα πο θ κοινωνήσουν ν μ φνε κα ν μν πιον ,τιδήποτε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.