ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

(ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

Κατ τν μήνα Αγουστο θ χουμε Θεες Λειτουργίες τς ξς μέρες: 

 

Σάββατο 1η Αγούστου : Πρόοδος το Τιμίου Σταυρο / Τν γ. πτ Μακκαβαίων Παίδων / Μετ τν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Κυριακ 2 Αγούστου : Θ’ Ματθαίου / Ἡ νακομιδ τν Λειψάνων το γ. Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου / Τς γ. Φωτεινς (Φωτος) τς Κυπρίας

- Ἀπὸ σήμερα στς 7:00 μ.μ. ἀρχίζουν οἱ Παρακλήσεις τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Θὰ τελοῦνται ἐναλλὰξ ὁ Μέγας (Κυριακή, Τρίτη καὶ Πέμπτη) καὶ ὁ Μικρὸς (Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ) Παρακλητικὸς Κανών. Ο Παρακλήσεις θ γίνονται στ Παρεκκλήσιο το Ναοῦ.

Πέμπτη 6 Αγούστου : Μεταμόρφωσις το Κυρίου μν ησο Χριστο

Σάββατο 8 Αγούστου : Το γ. Αἰμιλιανοῦ Ἐπισκόπου Κυζίκου

Κυριακ 9 Αγούστου : Ι’ Ματθαίου

Τρίτη 11 Αγούστου : νάμνησις το κατ τν γαρηνν Τούρκων θαύματος το γ. Σπυρίδωνος / Τν γ. Μαρτύρων Φωτίου κα νικήτου (κ μεταθέσεως)

- Τὴν Τρίτη 11 Αγούστου στς 6:00 μ.μ. θ τελεστε τ Μυστήριον το γίου Εχελαίου καὶ θὰ ἀκολουθήσει ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανών.

Πέμπτη 13 Αγούστου : πόδοσις τς ορτς τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος

Παρασκευ 14 Αγούστου Προεόρτια τς Κοιμήσεως τς περαγίας Θεοτόκου

Σάββατο 15 Αγούστου Κοίμησις τς περαγίας Θεοτόκου

Κυριακ 16 Αγούστου : ΙΑ’ Ματθαίου / Τοῦ Ἁγ. Μανδηλίου (= Ἀνακομιδὴ τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ / Τν γ. Μεγαλομαρτύρων ηγίνου κα ρέστου (κ μεταθέσεως)

Κυριακ 23 Αγούστου : ΙΒ’ Ματθαίου / Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Δευτέρα 24 Αγούστου : Το γ. Κοσμ το Ατωλο το Νέου Ἱερομάρτυρος

Tετάρτη 26 Αγούστου : Τν γ. Μαρτύρων δριανο κα Ναταλίας

Πέμπτη 27 Αγούστου : Το γ. Μάρτυρος Φανουρίου το νεοφανος / Το γ. ερομάρτυρος Χρυσοστόμου πισκόπου Σμύρνης

Σάββατο 29 Αγούστου : Μνήμη τς ποτομς τς Τιμίας Κεφαλς το γ. ωάννου το Προδρόμου

Κυριακ 30 Αγούστου : ΙΓ’ Ματθαίου / Τν γ. λεξάνδρου Πατριάρχου Κων/πόλεως κα Φιλωνίδου πισκόπου Κουρίου

Δευτέρα 31 Αγούστου : κατάθεσις τς Τιμίας Ζώνης τς περαγίας Θεοτόκου

 

- σπερινς ρχίζει στς 6:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ.

- π τν 1η μέχρι τν 14η το μηνς χουμε τ Νηστεία το Δεκαπενταυγούστου. Τὴν Πέμπτη 6 Αγούστου χουμε κατάλυση χθύος λόγῳ τς ορτς τς Μεταμορφώσεως. Τὸ Σάββατο 29 Αγούστου εναι μέρα αστηρς νηστείας, λόγῳ ὅμως τοῦ Σαββάτου θὰ ἔχουμε κατάλυση οἴνου καὶ ἐλάιου.

 

Πότε πρέπει νά εἴμαστε ὄρθιοι ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ

 

         Ἡ στάση πού θά τηρήσουμε στή Λατρεία δέν καθορίζεται ἀπό τή δική μας προσωπική εὐλάβεια καί διάθεση, ἀλλά ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίδει σέ κάθε λειτουργική στάση καί σέ κάθε λατρευτική στιγμή

Πότε, λοιπόν, πρέπει νά παρακολουθοῦμε ὄρθιοι τίς ἀκολουθίες στούς Ἱερούς Ναούς (ἤ πότε πρέπει νά ἐγειρόμαστε);

γ) Στή Θεία Λειτουργία

         [Στή Θεία Λειτουργία προτιμᾶται ἡ ὀρθία στάση. Ἑπομένως κυρίως κατά τή διάρκεια τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, οἱ πιστοί πρέπει νά παραμένουν ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τήν ἀπόλυση ὄρθιοι, ὅταν καί ὅσοι μποροῦν. Ἡ κόπωση εἶναι βέβαια πρόβλημα, ἀλλά ὅταν ὑπάρχει ἀνάλογη διάθεση, σιγά σιγά, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὑπερπηδᾶται καί συνηθίζεται. Οἱ πιστοί πού ἀποφασίζουν νά ὑποστοῦν αὐτό τόν κόπο, ὡς μιά ἀντιπροσφορά γιά τή θυσία τοῦ Λυτρωτοῦ μας, ἔχουν περισσότερες εὐλογίες …]

        

9. Ὅταν ἀπαγγέλλεται τό Σύμβολον τῆς Πίστεως (τό “Πιστεύω”), ὁπότε μετά, ἀκούγεται ἡ ἐκφώνηση – “προσταγή”: “Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τήν ἁγιαν ἀναφοράν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν” (πρέπει δηλ. νά σταθοῦμε καλῶς καί μετά φόβου, παρακολουθώντας ὄρθιοι καί ὄχι καθιστοί τήν ἐπιτελούμενη θυσία μέχρι τό τέλος της). Αὐτό σημαίνει ὅτι φθάσαμε στό κεντρικό σημεῖο τῆς θείας Λειτουργίας, στήν ὥρα πού ἀρχίζει ἡ Ἁγία Ἀναφορά, δηλαδή στήν τέλεση τῆς ἀναίμακτης θυσίας.

10. Κατά τήν ἀπαγγελία τοῦ “Πάτερ ἡμῶν …” μέχρι τό “Πρόσχωμεν. Τά ἅγια τοῖς ἁγίοις”. Καί

11. Ἀπό τό “Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε”, μέχρι τέλους τῆς θείας Λειτουργίας. [Ὅταν στό “Μετά φόβου …” κοινωνοῦν οἱ πιστοί, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εὑρίσκεται στήν Ὡραία Πύλη καί παραμένει ἐμπρός μας ὅλη τήν ὥρα πού διαρκεῖ ἡ Θεία Μετάληψη. Σ’ ὅλο αὐτό τό διάστημα πρέπει ἀπό εὐλάβεια νά ἔχουμε κατεβεῖ ἀπό τά στασίδια καί νά παραμένουμε ὄρθιοι].

 

(π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, Λατρευτικό Ἐγχειρίδιο, σ. 260-261)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.