ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

Κατ τν μήνα Νοέμβριο θ χουμε Θεες Λειτουργίες κα γρυπνίες τς ξς μέρες: 

 

Σάββατο 1η Νοεμβρίου : Τν γ. Κοσμ κα Δαμιανο τν ναργύρων κα το σίου Δαυδ το ν Εβοί / Μετ τὴν Θ. Λειτουργία θ τελεστε κολουθία το Μικρο γιασμο γι τν νέο μήνα

Κυριακ 2 Νοεμβρίου : Ε’ Λουκᾶ / Τν γ. Μαρτύρων κινδύνου κα τν σν ατῷ

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου : νακομιδ τν Τιμίων Λειψάνων το γ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου το Τροπαιοφόρου 

Tὴν Τρίτη 4 Νοεμβρίου στὶς 5:00 μ.μ. θὰ γίνει Παράκληση στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ καὶ ὁμιλία.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου : Το γ. Δημητριανο πισκόπου Χύτρων (Κυθρέας)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου : Σύναξις τν ρχιστρατήγων Μιχαλ κα Γαβριλ κα πασν τν πουρανίων Δυνάμεων σωμάτων

Κυριακ 9 Νοεμβρίου : Ζ’ Λουκ / Το γ. Νεκταρίου Πενταπόλεως το θαυματουργο

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου : Το σίου ρσενίου το Καππαδόκου

Τρίτη 11 Νοεμβρίου :  Το γ. Μεγαλομάρτυρος Μην, τν γίων Μαρτύρων Βίκτωρος κα Βικεντίου κα το σίου Θεοδώρου το Στουδίτου

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου : Το γ. ωάννου το λεήμονος Πατριάρχου λεξανδρείας

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στς 8:00 μ.μ. γρυπνία το γ. ωάννου ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως το Χρυσοστόμου / Kατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ ἐκτίθενται πρὸς προσκύνηση τεμάχια Τιμίου Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ἁγ. Δημητριανοῦ

Παρασκευ 14 Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου Φιλίππου

Σάββατο 15 Νοεμβρίου : Τν γ. μολογητν Γουρίου, βίβου κα Σαμων

Κυριακ 16 Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου κα Εαγγελιστο Ματθαίου

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου : Το γ. Γρηγορίου πισκόπου Νεοκαισαρείας κα το γ. Γενναδίου ρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Τρίτη 18 Νοεμβρίου : Τν γ. Μαρτύρων Πλάτωνος κα Ρωμανο

Tὴν Τρίτη 18 Νοεμβρίου μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ θὰ γίνει Παράκληση στὴν Παναγία καὶ ὁμιλία.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου : Το γ. Προφήτου βδιο κα το γ. Μάρτυρος Βαρλαμ

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου : Προεόρτια τν Εσοδίων τς περαγίας Θεοτόκου / Τν σίων Γρηγορίου το Δεκαπολίτου κα Σωζομένου το ν Γαλατεί Καρπασίας

Παρασκευ 21 Νοεμβρίου Τ Εσόδια τς περαγίας Θεοτόκου

Σάββατο 22 Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου Φιλήμονος κα το σίου Σωζομένου

Κυριακ 23 Νοεμβρίου : Θ᾿ Λουκ / Το γ. μφιλοχίου πισκόπου κονίου

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου : Το γ. Κλήμεντος πισκόπου Ρώμης

Τρίτη 25 Νοεμβρίου : πόδοσις τς ορτς τν Εσοδίων τς περαγίας Θεοτόκου / Τς γ. Μεγαλομάρτυρος Ακατερίνης τς Πανσόφου κα το γ. Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου : Το σίου Στυλιανο το Παφλαγόνος κα τν σίων λυπίου το Κιονίτου κα Νίκωνος το “Μετανοετε”

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου : Το γ. Μεγαλομάρτυρος ακώβου το Πέρσου

Παρασκευ 28 Νοεμβρίου : Το γ. Στεφάνου το μολογητο κα το γ. Ερηνάρχου κα τν σν ατῷ

Παρασκευ 28 Νοεμβρίου στς 8:00 μ.μ. : γρυπνία το γίου ερομάρτυρος Φιλουμένου το Κυπρίου / Τν γ. Μαρτύρων Παραμόνου κα τν σν ατῷ κα Φαίδρου

Κυριακὴ 30  Νοεμβρίου : Το γ. ποστόλου νδρέου το Πρωτοκλήτου

 

- Ὁ σπερινς ρχίζει στς 4:30 μ.μ. κα ρθρος στς 6:30 π.μ. 

- Ἀπ τὸ Σάββατο 15 Νοεμβρίου ρχίζει τεσσαρακονθήμερη Νηστεία τν Χριστουγέννων κα ταυτοχρόνως κα τ Σαρανταλείτουργο. Θ τελεται δηλαδ καθημερινς μέχρι τ Χριστούγεννα Θεία Λειτουργία. Στ Σαρανταλείτουργο μνημονεύονται καθημερινς στν Προσκομιδ γι σαράντα μέρες τ νόματα τν κεκοιμημένων.

- Κάθε Τρίτη στς 5:00 μ.μ. τελεται Παράκλησις στν περαγία Θεοτόκο, στν π. νδρέα καὶ στὸν Ἅγ. Νικόλαο Πλανᾶ ναλλξ κα κολουθε μιλία. Κατ τν φετιν χρονι ναπτύσσονται θέματα σχετικ μ τν Παλαιᾶ Διαθήκη (Ἑρμηνεία τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως). ταν τελεται ορταστικς σπερινός, μιλία γίνεται μέσως μετ τν σπεριν χωρς Παράκληση.

- Tὴν Κυριακὴ 30 Νοεμβρίου δὲν θὰ γίνουν μνημόσυνα, λόγῳ τῆς Πανήγυρης τοῦ Ναοῦ μας.

- Γι τν Πανήγυρη το Ναο μας θ κδοθε σχετικ νακοίνωση. Ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου θὰ τελεστεῖ τὸ Σάββατο 29 Νοεμβρίου στς 6:00 μ.μ. χοροστατοῦντος το Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου. Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς 30 Νοεμβρίου τὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία θ τελέσει Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.