Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ

 

Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός,

δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου,

καθὼς ἠδύναντο.

Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς,

τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον,

πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,

φωτοδότα δόξα σοι. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.