ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

 

νορία Ἀπ. Ἀνδρέα (Λεμεσοῦ)

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

στὶς Μονὲς Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχερᾶ καὶ Ἁγ. Νικολάου Ὀρούντας, στὴ Χρυσοσπηλιώτισσα, τὴν Ἀγροκηπιά,

τὴν Κάτω Μονὴ καὶ τὴν Παναγία τῆς Ἀσίνου

 

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς λήξης τῶν πνευματικῶν – κατηχητικῶν συνάξεων τῆς Ἐνορίας μας διοργανώνεται - μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ποὺ δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν οἱ συνθῆκες τῆς πανδημίας - προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τὸ Σάββατο 28 Μαΐου 2022. Ὥρα ἀναχώρησης: 7:00 π.μ.

Θὰ ἐπισκεφθοῦμε γιὰ προσκύνημα τὴν Παναγία Χρυσοσπηλιώτισσα στὴ Δευτερά, τὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας καὶ τὸ ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγ. Κουρνούτα στὴν Ἀγροκηπιά, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχερᾶ, τὸ ἐξωκκλήσι τῶν Ἁγ. Ἠλιοφώτων στὴν Κάτω Μονή, τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου στὴν Ὀρούντα καὶ (μετὰ τὸ μεσημεριανὸ φαγητὸ) τὴν Παναγία τῆς Ἀσίνου κοντὰ στὸ χωριὸ Νικητάρι.

Τὸ μεσημέρι θὰ φᾶμε στὸ Κέντρο “Φορβιώτισσα” στὴν Ἀσίνου.

Ἡ ἐκδρομὴ θὰ κοστίσει 30 εὐρὼ τὸ ἄτομο. Στὸ ποσὸ αὐτὸ περιλαμβάνονται τὸ κόστος τοῦ λεωφορείου καὶ τὸ μεσημεριανὸ φαγητὸ (πλούσιο μπουφὲ) μαζὶ μὲ ἕνα ποτὸ καὶ φροῦτο.

Ὅσοι θὰ συμμετάσχουν στὴν ἐκδρομή, παρακαλοῦνται νὰ τὸ δηλώσουν ἐγκαίρως στὴν κα Ζωὴ Περικλέους - Κυριάκου (τηλ. 99608223).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.