ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ) 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΝΑ 

(Ἁγιογραφίες γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν βρέθηκαν ἀκόμη δωρητὲς)

 

- Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου - 5000 εὐρὼ

 

1) Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἐν Εὐβοίᾳ : 900 εὐρὼ

2) Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστὴς : 900 εὐρὼ

 

3) Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός : 700 εὐρὼ

4) Ὁ Ἅγιος Φιλόθεος (Ζερβάκος) : 700 εὐρὼ

5) Ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος ὁ ἐν Πάτμῳ : 700 εὐρὼ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.