ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΟΛΕΑ

 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ (ΛΕΜΕΣΟΥ)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΟΛΕΑ

(Θὰ γίνουν 20 Ἅγιοι, ἕκαστος τῶν ὁποίων θὰ κοστίσει 1200 εὐρὼ)

 

(Ἁγιογραφίες γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν βρέθηκαν ἀκόμη δωρητὲς)

 

1) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς

 

2) Ἅγιος Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ

 

3) Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Κατουνακιώτης

 

4) Ἅγιος Σάββας ὁ ἐν Καλύμνῳ

 

5) Ἅγιος Ἀμφιλόχιος ὁ ἐν Πάτμῳ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.