ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

Ἀπογευματινὴ ἐκδρομὴ Ἐνορίας

γιὰ Παράκληση

στὴν Ἱερὰ Μονὴ Συμβούλου Χριστοῦ

 

Τὴν Τρίτη 14 Ἰουνίου 2022 ἡ Ἐνορία μας πραγματοποίησε ἀπογευματινὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Συμβούλου Χριστοῦ. Κάναμε Παράκληση στὸν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τὸν Τροπαιοφόρο κάτω στὸ Προσκύνημα καὶ στὴ συνέχεια προσφέρθηκε σὲ ὅλους κέρασμα, τὸ ὁποῖο ἑτοίμασαν οἱ κυρίες τῆς Ἐνορίας. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ κεράσματος εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ ἀπευθύνει σύντομο πνευματικὸ λόγο στοὺς ἐνορίτες μας ο Ἱερομόναχος π. Δανιήλ. Πρὶν ἀναχωρήσουμε πέρασαν ὅλοι καὶ πῆραν τὴν εὐχὴ τοῦ π. Δανιήλ, ὁ ὁποῖος τοὺς ἔδωσε εὐλογία ἀπὸ μιὰ εἰκονίτσα τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.