ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΡΡΟΪΑΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΥΒΙΔΕΣ

 

Ἐκδρομὴ τῶν Kατηχητικῶν Συνάξεων

τῆς Ἐνορίας μας

στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας

καὶ στὴν Ἁγία Μονὴ στὴν Πάφο,

καθὼς καὶ στὸν Παιχνιδότοπο «Ἅγ. Εὐστάθιος» στὶς Κυβίδες

 

Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ποὺ οἱ συνθῆκες δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ πραγματοποιήσουμε ἐκδρομὲς λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τὸ Σάββατο 14 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε ἐκδρομὴ τῶν Kατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἐνορίας μας στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας καὶ στὴν Ἁγία Μονὴ στὴν Πάφο, καθὼς καὶ στὸν Παιχνιδότοπο «Ἅγ. Εὐστάθιος» στὶς Κυβίδες. Τὰ παιδιὰ τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἐνορίας μας εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Χρυσορροϊάτισσας καὶ νὰ προσκυνήσουν στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου μᾶς μίλησε ὁ Ἡγούμενος Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Παγκράτιος. Ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς, ἀλλὰ ἀπηύθηνε στὰ παιδιὰ καὶ τὶς πατρικές του νουθεσίες, ἐνῶ ἀπάντησε καὶ σὲ διάφορα ἐρωτήματά τους. Ἐπισκεφθήκαμε ἐπίσης τὸ εἰκονοσκευοφυλάκιο καὶ τὸ παλαιὸ οἰνοποιεῖο τῆς Μονῆς. Τὰ παιδιὰ εἶχαν ἀκόμη τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἁγία Μονή, τὸ ἀρχαιότερο Μοναστήρι στὴν Κύπρο ποὺ εὑρίσκεται κοντὰ στὴ Μονὴ Χρυσορροϊάτισσας, καὶ νὰ προσκυνήσουν στὸ Καθολικό, ὅπου μᾶς μίλησε γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς ὁ π. Χρῆστος Καράλης.

Στὴ συνέχεια εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ παίξουν στὸν Παιχνιδότοπο «Ἅγιος Εὐστάθιος» στὶς Κυβίδες. Ἐκεῖ προσφέρθηκε σὲ ὅλους γεῦμα. Ὅλα τὰ ἔξοδα τῆς ἐκδρομῆς καλύφθηκαν, ὅπως πάντοτε, ἀπὸ τὸ Ταμεῖο τῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἐνορίας μας.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.