ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΝΟΡΙΑΣ 8/10/2016

 

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ Ἐνορίας

στὸν Ἅγιο Κυπριανὸ στὸ Μένοικο, στὴ Ἱερὰ Μονὴ

Ἁγίου Νικολάου στὴν Ὀρούντα, στὴν Παναγία τῆς Ἀσίνου

καὶ στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς Στέγης στὴν Κακοπετριὰ

 

Τὸ Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ τῆς Ἐνορίας μας, ποὺ θὰ γινόταν τὸν Ἰούνιο μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς λήξης τῶν πνευματικῶν – κατηχητικῶν συνάξεων καὶ ἡ ὁποία ἀναβλήθηκε λόγῳ τῶν καταστροφικῶν πυρκαγιῶν στὴν περιοχὴ Σολέας.

Πρῶτος μας σταθμὸς ἦταν τὸ Μένοικο, ὅπου πήγαμε γιὰ προσκύνημα στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ. Μᾶς μίλησε γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Ναοῦ καὶ γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ ὁ ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ π. Σάββας Παύλου, ἐνῶ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουμε τὰ Τίμια Λείψανα τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης. Ἀκολούθως πήγαμε στὸ χωριὸ τοῦ Ἁγίου Νέου Ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Κυπρίου, τὴν Ὀρούντα, ὅπου ἐπισκεφθήκαμε τὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Γιὰ τὴν ἱστορία τῆς Μονῆς καὶ γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου μᾶς μίλησε ἡ ἀδελφὴ Φιλουμένη.  Προσκυνήσαμε ἐπίσης τὸ Τίμιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου, ποὺ φυλάσσεται στὴν Ἱερὰ Μονή. Μετὰ τὴν ξενάγηση οἱ ἀδελφὲς τῆς Μονῆς μᾶς προσέφεραν κέρασμα.

Ἐν συνεχείᾳ ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Ἀσίνου κοντὰ στὸ χωριὸ Νικητάρι καὶ ἀπολαύσαμε τὶς θαυμάσιες τοιχογραφίες της. Τὸ μεσημέρι φάγαμε σὲ κέντρο στὴν περιοχὴ τῆς Ἀσίνου. Ἡ ἐπιστροφή μας στὴ Λεμεσὸ ἔγινε μέσῳ Καρβουνᾶ. Ἔτσι εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ κάνουμε σταθμὸ στὴν ὀρεινὴ Κακοπετριὰ καὶ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὴν ἱστορική ἐπίσης ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Στέγης μὲ τὶς ἐξίσου θαυμάσιες τοιχογραφίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.