ΕΛΕΥΣΗ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ

 

 

ΕΛΕΥΣΗ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ (ΧΑΡΑΚΗ) ΛΕΜΕΣΟΥ

13-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη) Λεμεσοῦ ἀνακοινώνεται ὅτι, μέσα στὰ πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ, ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου θὰ ἔχει τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ὑποδεχθεῖ τὰ Τίμια Λείψανα τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, ποὺ θὰ μεταφερθοῦν γιὰ λίγες μέρες ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου.

Ἡ ὑποδοχὴ τῶν Τιμίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων θὰ γίνει στὴν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὴν Παρασκευὴ 13 Σεπτεμβρίου 2019 στὶς 8:00 μ.μ. ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιο. Θ’ ἀκολουθήσει Πανηγυρικὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας.

Τὰ Τίμια Λείψανα τῶν Ἁγίων θὰ εὑρίσκονται στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη) Λεμεσοῦ γιὰ προσκύνηση ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μέχρι τὴν Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς κάθε μέρα ἀπὸ τὶς 6:00 π.μ. (τὸ Σάββατο 14/9 ἀπὸ τὶς 8:00 π.μ.) μέχρι τὶς 9:30 μ.μ., ἐνῶ θὰ τελοῦνται καθημερινὰ Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ προγράμματος ποὺ ἐπισυνάπτεται.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

(τηλ. Ἱεροῦ Ναοῦ: 25331888 -

ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/9

8:00 μ.μ.   ῾Υποδοχὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

                   ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιο

                   καὶ Πανηγυρικὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου

      καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/9

6:00 μ.μ.    Ἑσπερινὸς Κυριακὴς μετὰ τὴν Ὕψωσιν καὶ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Νικήτα

7:00 μ.μ.    Ὁμιλία στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη

      Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιο μὲ θέμα τὸν Ἀπ. Ἀνδρέα τὸν Πρωτόκλητο

           

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προϊσταμένου τοῦ

      Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

6:00 μ.μ.    Ἑσπερινὸς Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας τῆς πανευφήμου

7:00 μ.μ.    Ὁμιλία στὴν αἴθουσα τοῦ Ναοῦ ἀπὸ τὸν συγγραφέα καὶ ἐρευνητὴ τοῦ Κέντρου

      Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου κ. Κωστὴ Κοκκινόφτα μὲ θέμα τὸν Ἀπ.

      Ἀνδρέα τὸν Πρωτόκλητο στὴ λαογραφία τῆς Κύπρου / Θὰ προβληθοῦν διαφάνειες

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/9

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

6:00 μ.μ.    Ἑσπερινὸς γ. Μάρτυρος Σοφίας κα τν θυγατέρων ατς Πίστεως, γάπης

κα λπίδος, το γ. ρακλειδίου πισκόπου Ταμασέων, το γ. Αξιβίου

πισκόπου Σόλων κα το σίου ναστασίου το ν Περιστερωνοπηγ

καὶ Παράκληση Ἀπ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

 

ΤΡΙΤΗ 17/9

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

6:00 μ.μ.    Ἑσπερινὸς γ. Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης καὶ Παράκληση Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/9

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

7:00 μ.μ.    Παράκληση Ἀπ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

9:00 μ.μ.    Ἀναχώρηση Τιμίων Λειψάνων

 

- Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς κάθε μέρα ἀπὸ τὶς 6:00 π.μ. (τὸ Σάββατο 14/9 ἀπὸ τὶς 8:00 π.μ.) μέχρι τὶς 9:30 μ.μ.

- Ὅσοι θέλουν ν μνημονευθον τ νόματά τους στὶς Παρακλήσεις τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέου καὶ τῶν Ἁγ. Κων/νου καὶ Ἑλένης παρακαλονται ν δώσουν ἐγκαίρως τὰ ὀνόματά τους προσφέροντας ,τι πιθυμον γι τὴν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ κουτὶ ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ μέσα στὸν Nαό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.