ΕΛΕΥΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙᾼ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ

ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙᾼ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ (ΧΑΡΑΚΗ) ΛΕΜΕΣΟΥ

10-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη) Λεμεσοῦ ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου θὰ ἔχει τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ὑποδεχθεῖ τὴν Τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ τοῦ Γέροντος τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ, ποὺ θὰ μεταφερθεῖ γιὰ λίγες μέρες ἀπὸ τὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου στὴν Εὔβοια, ὅπου εὑρίσκεται, στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. Γαβριήλ.

Ἡ ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ θὰ γίνει στὴν εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὴν Τρίτη 10 Ὀκτωβρίου 2017 στὶς 6:30 μ.μ. ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Ἀθανάσιο. Θ’ ἀκολουθήσει Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας.

Ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου θὰ εὑρίσκεται στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀποστόλου Ἀνδρέα (Χαράκη) Λεμεσοῦ γιὰ προσκύνηση ἀπὸ τοὺς πιστοὺς μέχρι τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς κάθε μέρα ἀπὸ τὶς 6:00 π.μ. μέχρι τὶς 10:00 μ.μ., ἐνῶ θὰ τελοῦνται καθημερινὰ Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ προγράμματος ποὺ ἐπισυνάπτεται.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

(τηλ. Ἱεροῦ Ναοῦ: 25331888 -

ἱστοσελίδα: http://apostolosandreaslemesou.com)

 

ΤΡΙΤΗ 10/10

6:30 μ.μ.   ῾Υποδοχὴ Τιμίας Κάρας Ὁσίου Δαυὶδ τοῦ Γέροντος τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

                   ἀπὸ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανάσιο

                   καὶ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος

      τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/10

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

5:30 μ.μ.    Ἑσπερινὸς Ὁσίου Ἐπικτήτου τοῦ Κυπρίου καὶ Παράκληση στὸν Ὅσιο Δαυὶδ

           

ΠΕΜΠΤΗ 12/10

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

5:30 μ.μ.    Ἑσπερινὸς Ἁγίας Νεομάρτυρος Χρυσῆς καὶ Παράκληση στὸν Ὅσιο Δαυὶδ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία

8:00 μ.μ.    Πανηγυρικὴ Ἱερὰ Ἀγρυπνία προϊσταμένου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου

                   Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/10

5:30 μ.μ.    Ἑσπερινὸς Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10 (Δ’ ΛΟΥΚΑ)

6:30 π.μ.    Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προϊσταμένου τοῦ Πανιερωτάτου

                   Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ.κ. Ἀθανασίου καὶ συλλειτουργοῦντος

                   τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου

6:00 μ.μ.    Παράκληση στὸν Ὅσιο Δαυὶδ καὶ ἐν συνεχεία ὁμιλία

      ἀπὸ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Δαυὶδ Ἀρχιμ. Γαβριὴλ

10:00 μ.μ.  Ἀναχώρηση Τιμίας Κάρας

 

- Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θὰ παραμένει ἀνοικτὸς κάθε μέρα ἀπὸ τὶς 6:00 π.μ. μέχρι τὶς 10:00 μ.μ.

- Ὅσοι θέλουν ν μνημονευθον τ νόματά τους στὶς Παρακλήσεις πρὸς τὸν Ὅσιο Δαυὶδ παρακαλονται ν δώσουν ἐγκαίρως τὰ ὀνόματά τους προσφέροντας ,τι πιθυμον γι τὴν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ κουτὶ ποὺ ὑπάρχει γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ μέσα στὸν Nαό.

- Θὰ κυκλοφορεῖ ἐπίσης λαχνός, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ κληρωθοῦν μιὰ ἁγιογραφημένη εἰκόνα τοῦ Ἀπ. Ἀνδρέα ἀξίας 350 εὐρὼ καὶ μιὰ ἁγιογραφημένη εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Δαυὶδ ἀξίας ἐπίσης 350 εὐρώ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.