ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

 

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ οἱ οἰκοδομικὲς ἐργασίες στὴ δυτικὴ εἴσοδο τοῦ Ναοῦ μας φθάνουν πρὸς τὸ τέλος. Ἡ παλαιὰ δυτικὴ βεράντα διαμορφώθηκε σὲ πρόναο, στὸν ὁποῖο θὰ μεταφερθοῦν σύντομα οἱ κηροστάτες καὶ τὸ παγκάρι. Κτίστηκε ἐπίσης μιὰ νέα μικρότερη βεράντα ποὺ θὰ εἶναι ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς ἡ κύρια εἴσοδος τοῦ Ναοῦ μας. Ἀπὸ αὐτὴν θὰ εἰσέρχονται πλέον οἱ πιστοί, θ’ ἀνάβουν τὸ κερί τους στὸν πρόναο, θὰ προσκυνοῦν τὶς εἰκόνες στὴν εἴσοδο τοῦ κυρίως Ναοῦ καὶ θὰ παίρνουν τὴ θέση τους στὰ στασίδια. Γιὰ τοὺς ἀναπήρους ὑπενθυμίζεται ὅτι εἶναι εἰδικὰ διαρρυθμισμένη ἡ βόρεια εἴσοδος τοῦ Ναοῦ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

 

ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ Ι.Μ. ΛΕΜΕΣΟΥ

 radio.jpg

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Copyright © AP.ANDREAS.LEMESOU 2014. All Rights Reserved.